S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de luni, 2 aprilie 2007

 

 

Şedinţa a început la ora 1410 .

Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor.

Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Valer Dorneanu, Lucian Bolcaş şi doamna Daniela Popa – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu,  Valeriu Zgonea, Gheorghe Albu – secretari; Hunor Kelemen, Ioan Oltean, Gelil Eserghep – chestori; doamna Aurelia Vasile  – PSD, Ion Mînzînă –  PRM, Cristian Rădulescu – PD, Nicolae Titu Gheorghiof  – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Nicolae Popa – Partidul Conservator, Corneliu Ciontu – Grup deputaţi independenţi  şi doamna Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputaţilor.

Invitaţi: domnii Nicolae Sfăcăreanu, Mihai Unghianu - secretari generali adjuncţi;  doamnele Laura Riteş,  Bogdana Balmuş - Cancelaria Preşedintelui Camerei Deputaţilor; Cornel Poteraş - Secretariatul General, Cristian Ionescu – şef Departament Legislativ; domnii Georgică Tobă, Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; Constantin Bantaş - Serviciul pentru lucrări în comisii; doamna Gabriela Enea - Direcţia pentru relaţii publice.

 

*

 

 

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Dacă în legătură cu şedinţa Biroului permanent şi Comitetului liderilor există obiecţii, observaţii, comentarii?

Mai există şi o serie de materiale pe lista suplimentară.

Nu sunt, adoptată.

 

PUNCTUL 1

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor.

Stimaţi colegi, sigur că sunteţi la curent cu modificările care au apărut.

Deci vă consult, e clar că programul de răspunsuri la întrebări şi interpelări se amână. Vă consult în ceea ce priveşte şedinţa în plen, dezbaterile asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, în funcţie de cum estimaţi că se va desfăşura programul în cadrul grupurilor parlamentare, dacă consideraţi că rămânem între 14-16 la plen şi mergem după aceea la comisii, pentru audieri sau doriţi să prelungiţi şedinţele de la grupuri şi să nu mai ţinem şedinţa de plen? Am înţeles!

În ceea ce priveşte ziua de marţi, desigur că nu vom mai avea şedinţă în plen, vom avea audieri în comisiile comune, dimineaţă, iar după amiază vom avea şedinţa Camerelor reunite.

Înţeleg că pentru luni se degajă propunerea de a nu mai ţine şedinţă de plen, ci şedinţă de grupuri. Dacă nu sunt obiecţii, se aprobă.

Şi atunci, vă propun ca să rămână miercuri şi joi comisii, cu o nouă adresă trimisă către comisii, ca acele proiecte care au termenul depăşit să fie luate în discuţie şi cu rugămintea către doamna şi domnii vicepreşedinţi, astăzi cu toţii prezenţi, de a lua legătura cu comisiile pe care le păstoresc şi a insista să se lucreze la proiectele aflate în întârziere.

Avem ceva pe ordinea de zi cu termene de adoptare tacită? E un termen de 30 martie, deci e depăşit şi mai este o ratificare a unui acord, nu cred că sunt probleme.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru, aşa cum a fost propus. Comitetul liderilor de acord? Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Abţineri? S-a adoptat.

 

PUNCTUL 2

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

 Domnul Bogdan Olteanu:    

În aceste condiţii, ordinea de zi nu mai are rost să o discutăm, o vom discuta într-o şedinţă de săptămâna viitoare, dat fiind că nu avem şedinţă de plen.

 

PUNCTUL 3

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Bogdan Olteanu:   

Notă privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent.

 

Domnul Ioan Munteanu:     

Domnule preşedinte, mergem pe aceeaşi cutumă, în afară de ce e venit de la guvern, totul se duce la comun.

 

Domnul Bogdan Olteanu:   

Dacă sunteţi de acord!

Există vreunul dintre punctele la care se solicită procedură de urgenţă pentru care grupurile solicită menţinerea acesteia? Nu.

Bun, atunci, rămân în procedură de drept comun.

Am luat act de iniţiativele legislative.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:    

Dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte, procedură de drept comun cu modificarea termenelor, evident!

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Da, cu modificarea termenelor, conform prevederilor regulamentare.

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 4

Informare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale privind stadiul dezbaterii proiectului Legii lustraţiei (PLx nr.282/2006)

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Cazul dezbaterii proiectului Legii lustraţiei.

Avem o informare.

Deci Comisia juridică solicită să fie scoasă din comisiile care dezbat Statutul minorităţilor, cer dânşii. Cer să se revină asupra includerii, ceea ce înseamnă să fie excluşi. Dânşii invocă şi, pe fond, sigur că este o problemă reală, faptul că au foarte puţin timp pentru dezbateri. Sigur că, asta nu se va aplica la această săptămână, când sunt convins că vor lucra miercuri toată ziua şi joi până la prânz!

Vă rog, domnul deputat Marton.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:   

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, situaţia în această comisie este în felul următor. De o lună nu s-a putut ţine şedinţa acestor trei comisii, care lucrează conform unor prevederi inexistente în regulamentul comun al Camerei Deputaţilor, dar care poate să blocheze oricând activitatea celor trei comisii.

Biroul permanent, la un moment dat, a luat decizia ca, în momentul în care capitolul de învăţământ a fost terminat şi de o lună stăm, de fapt, pentru că este doar un singur alineat din capitolul de învăţământ, atunci, nu mai face parte dintre aceste comisii sesizate în fond. De obicei, comisiile care sunt sesizate în fond, lucrează separat.

 Aceste trei comisii trebuie să lucreze, este o procedură nemaiîntâlnită, toate cele trei împreună, să aibă un cvorum pentru fiecare comisie în parte, chiar dacă există un cvorum la nivelul tuturor comisiilor, dacă la nivelul unei comisii există o lipsă de cvorum, atunci, imediat se suspendă şedinţa. Ca să nu mai vorbim de faptul că mai tot timpul lipseşte câte un om sau doi dintr-o comisie sau alta şi în momentul respectiv se constată că măcar într-una dintre comisii nu este cvorum. Ca atare, această comisie a depăşit cu un an – a depăşit cu un an – ultimul interval care i s-a putut fixa, conform regulamentului nostru. Cred că putem reveni ca această lege să fie dezbătută în cele două comisii, în formula în care se dezbat de obicei, adică separat. Ori să depună comisia, să aprobaţi această solicitare a Comisiei juridice să depună un raport mai detaliat, aşa cum aţi decis şi data trecută, pentru o altă lege, iar Comisia pentru drepturile omului şi minorităţi, aceasta este denumirea acestei comisii, să fie cea care, de acum încolo, să activeze separat, dacă se doreşte a se avea această lege.

Deci unu, să se lucreze separat, în cele două comisii, aşa cum lucrează de obicei comisiile sesizate în fond şi pentru care avem prevedere regulamentară, pentru că regulamentul nostru are o astfel de formulare, în cazul în care cele două comisii lucrează împreună. Deci asta este excepţia. Ori, să dăm cealaltă variantă, pe care aţi decis-o săptămâna trecută pentru o altă lege, ca această Comisie juridică să dea un aviz mai detaliat iar Comisia pentru drepturile omului să fie cea sesizată în fond. Altfel, nu va ieşi niciodată, de la aceste trei comisii, nici un raport.

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Vă mulţumesc.

Domnul vicepreşedinte Bolcaş, înţeleg că doriţi!

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:    

Vreau să îi comunic colegului meu, care deşi se află la guvernare, că nu Comitetul liderilor hotărăşte cu privire la comisiile în cadrul cărora se discută, pentru că aţi folosit termenul „să hotărâm acum”, propuneţi Biroului permanent să hotărască!

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:   

Corect!

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:    

Doi, această hotărâre nu poate să fie luată!

Eu consider că scrisoarea preşedintelui – şi vreau să se consemneze în procesul verbal – scrisoarea preşedintelui Comisiei juridice, Sergiu Andon, este o diversiune, care nu ţine seama de regulamentele şi principialităţile care conduc lucrările Camerei.

Conform articolului 63 din regulament, este posibil ca nişte comisii să avizeze, împreună şi, mai ales, 63 prevede să lucreze împreună! Articolul 64, în continuare, prevede modalităţile în care orice comisie poate să ceară să participe, dar nu există nici un text care să permită derobarea unei comisii însărcinate cu avizarea în fond, în comun cu altcineva sau ea singură, de sarcinile ce i le-a dat Biroul permanent.

Am autoritatea morală să mă pronunţ în această materie, pentru că am fost printre cei care au cerut eficientizarea acestor lucrări, am cerut fixarea zilei de marţi ca zi comună de lucrări, am cerut respectarea acestei zile. Dar să nu sărim calul şi, mai ales, să nu sărim regulamentul!

Se lucrează şi nu avem cum să derobăm o comisie de o sarcină ce i-a fost încredinţată!

În aceste condiţii, vă rog să respingeţi această solicitare, care este în afara regulamentului şi să atenţionaţi comisia să lucreze în mod constant şi coerent la acest regulament.

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Vă mulţumesc.

Domnul deputat Marton.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:   

Dacă mergeţi pe varianta propusă de domnul Bolcaş, totodată, şi din spusele domniei sale reiese că există şi cealaltă posibilitate, ca aceste două sau trei comisii, mă rog, fiindcă Comisia de învăţământ mai are de dezbătut un singur alineat, de un rând şi jumătate, deci cam asta este complexitatea pe care trebuie să o dezbate, să lucreze separat, că există această formulă!

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:    

Nu există această formulă, din moment ce Biroul permanent a hotărât să lucreze împreună!

Există cele două formule, să dea fiecare câte un aviz şi exista formula de a lucra împreună. Biroul permanent a hotărât o dată, se va lucra împreună.

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Eu vă consult, stimaţi coleg, întrucât nu eram la momentul respectiv în Biroul permanent, nu ştiu exact ce a hotărât Biroul permanent la momentul respectiv. Sigur că există cele două proceduri de lucru şi există comisii care au raport comun şi care lucrează raportul separat şi, după aceea, ajung la o formulă de mediere.

Dacă este decizia Biroului permanent, o să rog, poate, să ne produceţi stenograma, pentru următoarea discuţie, să mi-o daţi şi mie la cabinet să o citesc, stenograma deciziei care s-a luat în Biroul permanent, ca să vedem exact care este formula şi să vedem dacă este de competenţa Biroului permanent sau de competenţa birourilor celor trei comisii să decidă, în funcţie de modalitatea care s-a stabilit.

Vă rog, domnul chestor Oltean.

 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule preşedinte, sigur, răspunsul preşedintelui Comisiei juridice necesită multe comentarii. M-aş referi doar la acea afirmaţie care spune că, mă rog, Comisia juridică este pregătită să dezbată, în cel mai scurt timp proiectul Legii lustraţiei, care de un an de zile este la această comisie!

Eu vreau să cerem comisiei să o pună pe ordinea de zi!

Domnule preşedinte, noi cunoaştem că volumul de muncă, la această comisie, este cel mai mare faţă de toate celelalte comisii, dar nici comisia nu-şi fructifică la maximum timpul programat. Miercurea după masă nu lucrează, joia nu lucrează. Dacă este o comisie foarte aglomerată, atunci, să lucreze conform programului stabilit de Biroul permanent, să stea să lucreze şi joia, să lucreze şi miercurea, până la patru şi jumătate, pentru a epuiza actele normative aflate  în dezbatere!

Nu fac afirmaţii care nu pot fi susţinute! Domnul vicepreşedinte Dorneanu ne-a spus-o, mai în glumă, mai în serios, week-end plăcut! Aşa este, de marţi, unii parlamentari sunt în week-end! Haideţi să fim serioşi, să nu ne ascundem după deget.

Poate că  lucrează miercuri dimineaţa, dar miercuri, la amiază, îşi întrerup activitatea şi pleacă!

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Domnule chestor, eu sunt, la rândul meu, şi eu nelămurit aici, care este prevederea regulamentară care îi permite unei comisii să fie sesizată cu proiecte care nu sunt pe ordinea de zi! Toate proiectele sunt pe ordinea de zi a comisiei! Sigur că, biroul comisiei stabileşte ordinea în care sunt puse proiectele, dar nu există proiect în afara ordinii de zi!

Chiar aş vrea să verificăm această chestiune, nu ştiu cine se ocupă de Comisia juridică?

 

Doamna Daniela Popa:

Eu!

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Dumneavoastră!

Deci în principiu, trebuie să fie pe ordinea de zi, sigur, biroul comisiei va decide pe ce punct al ordinii de zi. Noi putem să insistăm ca acest proiect, care este de foarte multă vreme, ca şi celălalt al Statutului minorităţilor, să fie discutat mai repede dar, în orice caz, nu cred că poate fi în afara ordinii de zi! Asta este în afara regulamentului!

Domnul deputat Popa Nicolae şi, după aceea, domnul Marton.

 

Domnul Nicolae Popa:

Cu tot respectul pentru domnul vicepreşedinte Bolcaş, are dreptate, dar mie mi se pare cam aspră, din partea domniei sale, aprecierea că materialul semnat de domnul Sergiu Andon, colegul nostru de la Partidul Conservator, ar fi o diversiune! Pentru că domnul Andon nu poate fi acuzat de diversiune, este un om serios, un om de condiţie şi nu a făcut şi nu va face treaba aceasta!

Dânsul ne-a informat prin această adresă şi normal că era de datoria lui să o facă, în consultare cu ceilalţi membri ai comisiei, că programul este foarte încărcat şi i l-am dat tot noi Biroul permanent şi aici trebuie să vedem cum o degrevăm, în aşa fel încât să intre pe ordinea de zi şi acest proiect de lege mult discutat şi care, sigur, se doreşte a fi pe ordinea de zi.

Vă mulţumesc.

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Vă mulţumesc.

Prima şansă i-am oferit-o acum, sunt două zile de lucru în comisie, o zi şi jumătate întreagă, practic, trei jumătăţi de zi pe care le vor avea în această săptămână.

Domnul deputat Marton.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:   

Eu, în continuare, dacă avem interesul să avem aceste două legi, nu văd care este impedimentul ca una dintre aceste comisii, de exemplu, cea juridică, să înceapă să lucreze pe legea lustraţiei, face un raport, pe care îl trimite celeilalte comisii, aşa cum se lucrează de obicei în comisii, să citească Comisia pentru drepturile omului acest raport, ante-raport, să vadă dacă există ceva probleme şi pe acelea să le discute şi invers. Comisia pentru drepturile omului să facă această primă lectură, adică se continue la Legea privind Statutul minorităţilor naţionale şi să trimită acest raport către Comisia juridică şi ei să vadă acest raport şi să vadă care sunt diferenţele şi, în acest moment, am avea două comisii care activează la două lege, în diverşi timpi, dar lucrează ambii şi vom avea cele două legi, dacă dorim să le avem! Dacă nu, rămânem blocaţi şi, vă spunem sincer, noi suntem interesaţi să avem ambele legi!

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Vă mulţumesc!

Aici, ţine, în mod evident, de Birourile permanente ale celor două comisii, o asemenea decizie. Noi putem, eventual, să o sugerăm.

 

 

PUNCTUL 5

Solicitare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx nr.95/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:     

Solicitare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx nr.95/2007, este sesizată împreună cu Comisia de buget, dacă să modificăm. Şi prelungirea termenului cu trei săptămâni.

De acord.

 

PUNCTUL 6

Informare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Informare din partea Comisiei pentru învăţământ, am fost informaţi, plenul a retrimis, deci domnul Ghişe îşi va putea susţine punctul de vedere.

 

 

PUNCTUL 7

Informare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Informare din partea Comisiei pentru administraţie publică.

Am fost notificaţi cu această chestiune, vom judeca în funcţiune de oportunitatea deplasărilor.

 

 

PUNCTUL 8

Solicitare din partea Grupului parlamentar PNL privind constituirea unei comisii de anchetă parlamentară

 

Domnul Bogdan Olteanu:    

Solicitare din partea Grupului parlamentar PNL privind constituirea unei comisii de anchetă parlamentară.

Da, domnule Gheorghiof.

 

Domnul Nicolae Titu Gheorghiof:

Domnule preşedinte, obiectul comisiei, de fapt, vizează situaţia Curţii de Conturi. Urmează ca liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor să se întrunească.

Noi am făcut proiectul de hotărâre, cu numărul de locuri, urmează negocierea, aşa cum este de obicei procedura la instituirea unei comisii de anchetă, pentru a negocia numărul de locuri şi conducerea comisiei, dacă se aprobă.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Deci, deocamdată, nu am primit proiectul completat. În momentul în care-l avem, îl punem pe ordinea de zi.

 

 

PUNCTUL 9

Solicitare din partea Centrului de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Ne informează că susţin modificarea vârstei de căsătorie.

Am luat la cunoştinţă.

Înţeleg că este informată comisia asupra acestei chestiuni. Liderii de grupuri să cunoască că există un sprijin din partea societăţii civile pentru această iniţiativă.

 

 

PUNCTUL 10

Memorandum intern: Contul de execuţie a Bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dacă sunteţi de acord, văd că domnii chestori au semnat, îl trimitem la Comisia de buget pentru aviz. Dăm un termen de trei săptămâni şi punem la plen.

 

PUNCTUL 11

Memorandum intern: Prorogarea datei intrării în vigoare a Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr.6/2007 privind asigurarea serviciilor de transport aerian şi cazare în străinătate

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:  

Să vă dau o explicaţie aici.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Da, domnule vicepreşedinte.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:  

A expirat termenul în care avem contract cu DANCO, mi se pare. A fost un material interesant prezentat la şedinţa Biroului permanent, dar nu am vrut să luăm nici o hotărâre în lipsa chestorilor, care au o preocupare specială şi o poziţie specială în legătură cu aceasta şi am amânat.

În aceste condiţii, mi s-a relevat că, pentru a se asigura o perioadă de 15 zile, ştiu că aşa am discutat, până când se ia o hotărâre de Birou permanent, să se prelungească contractul cu 15 zile. Asta este tot.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Vă mulţumesc.

Înţeleg că s-a prelungit cu 30 de zile.

Obiecţii, observaţii?

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:  

Dar să se ia o hotărâre în cunoştinţă de cauză.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Deci, până la sfârşitul acestei luni.

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 12

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

1. Memorandum intern – Participarea domnului deputat Varga Attila (UDMR) la vizita oficială în Ungaria, în perioada 11-12 aprilie 2007.

Se aprobă.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Domnul Varga mă va însoţi pe mine, la întâlnirea mea anuală cu preşedintele Parlamentului maghiar.

 

2. Memorandum intern – Vizita oficială în România a unei delegaţii a Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor a Parlamentului Republicii Cehe, 17-19 aprilie 2007.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Un membru al Biroului permanent care să primească delegaţia parlamentară cehă? Domnul Zgonea.

Se aprobă memorandum-ul. Mulţumesc.

 

3. Memorandum intern – Vizita oficială la Kiev a delegaţiei Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina din Parlamentul României, conduse de domnul deputat Petru Godja, preşedintele grupului, 2-5 aprilie 2007.

Se aprobă.

 

4. Memorandum intern -  participarea la lucrările celei de-a XXI-a sesiune a Programului Naţiunilor Unite pentru Aşezări Omeneşti (UN HABITAT) cu tema: „Urbanizarea durabilă: acţiune la nivel local în vederea reducerii sărăciei urbane cu accent pe finanţare şi planificare”, 16-20 aprilie 2007, Nairobi, Kenya.

Se aprobă.

 

5. Memorandum intern – Participarea la cea de-a doua parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Strasbourg, 16-20 aprilie 2007).

Se aprobă.

 

6. Memorandum intern – Conferinţa cu tema „Întreprinderi mici şi artizanale” (Stuttgart, 16-17 aprilie 2007).

Se aprobă.

 

7. Memorandum intern – Vizita de lucru a Comisiei de apărare şi a Comisiei tehnologice şi aerospaţiale ale Adunării Uniunii Europei Occidentale, Berlin, Hammelburg, 23-26 aprilie 2007.

Se aprobă.

 

8. Memorandum intern – Conferinţa preşedinţilor Comisiilor pentru finanţe din parlamentele statelor membre UE, Parlamentul European şi parlamentele ţărilor candidate (Berlin, 29-30 aprilie 2007).

Se aprobă.

 

9. Memorandum intern – Participarea la Misiunea de monitorizare a alegerilor parlamentare din Republica Armenia (10-13 mai 2007).

Se aprobă.

 

10. Memorandum intern – Participarea la lucrările Comisiei pentru migraţii, refugiaţi şi demografie din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Grecia, 10-11 mai 2007).

Se aprobă.

 

11. Memorandum intern – Participarea la reuniunea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 11 mai 2007).

Se aprobă.

 

12. Memorandum intern – Participarea la lucrările Comisiei pentru mediu, agricultură, probleme locale şi regionale din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Londra, 16-17.05.2007).

Se aprobă.

 

13. Memorandum intern – Participarea la lucrările Comisiei pentru probleme economice şi pentru dezvoltare din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Almancil – Portugalia, 17-18 mai 2007).

Se aprobă.

 

14. Memorandum intern – Vizita de lucru a Comisiei de apărare şi a Comisiei tehnologice şi aerospaţiale ale AUEO şi reuniunea Comisiei prezidenţiale lărgite, Roma, 21-22 mai 2007.

Se aprobă.

 

15. Memorandum intern – Participarea la lucrările Biroului şi Comisiei Permanente ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Belgrad, 23-24 mai 2007).

Se aprobă.

 

16. Memorandum intern – Participarea la reuniunile Comisiilor pentru probleme sociale, sănătate şi familie, probleme economice şi dezvoltare; mediu, agricultură, probleme locale şi regionale ale APCE (Paris, 30 mai – 1 iunie 2007).

Se aprobă.

 

17. Memorandum intern – Participarea la lucrările Comisiei pentru migraţii, refugiaţi şi demografie din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Turcia, 11-12 iunie 2007).

Se aprobă.

 

18. Memorandum intern – Participarea la reuniunea Comitetului de Programe al Consiliului Mondial al Energie – CME, Londra, 17-21 martie 2007.

Se aprobă.

 

19. Informare privind participarea la şedinţele Comisiei politice şi Comisiei juridice şi pentru drepturile omului ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Strasbourg, 12 martie 2007.

S-a luat act.

 

20. Informare privind participarea la şedinţa Comisiei politice a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Paris, 13 februarie 2007.

S-a luat act.

 

21. Informare privind participarea la cea de a treia întrunire a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene (APEM), Tunis, 16-17 martie 2007.

S-a luat act.

 

PUNCTUL 13

D i v e r s e

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

În rog pe domnul vicepreşedinte Dorneanu dacă va dori să preia conducerea până la final, pentru că trebuie să lipsesc.

Suntem la „Diverse”.

 

Domnul Valeriu Zgonea:  

Domnule preşedinte, o singură chestiune. Aveţi la „Suplimentare” propuneri pentru desemnarea membrilor Adunării reprezentanţilor Casei Naţionale de Sănătate.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Staţi puţin. Raportul de la IRDO îl mai punem la casetele deputaţilor? Nu.

Deci, la „Suplimentare”, aveţi cuvântul, domnule Zgonea.

 

Domnul Valeriu Zgonea:  

S-au întâlnit colegii lideri de grup şi au stabilit următoarea chestiune. Ştiţi foarte bine, a fost o propunere din partea PD şi una din partea UDMR. Până la urmă, la negocieri, la convenit ca un post să revină PD, unul PSD şi unul PRM.

Deci, îl rog pe domnul Arpad, care este de faţă şi a fost acolo, să retragă această propunere. PNL-ul a acceptat.

 

Domnul Ion Mînzînă:

A fost domnul vicelider Dominic Gerea.

 

Domnul Valeriu Zgonea:  

Da. Şi s-au stabilit cele trei; vor fi nominalizările făcute; se fac audierile, în aşa fel încât să le transmitem către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

La ce vă referiţi?

 

Domnul Valeriu Zgonea:  

Propuneri pentru desemnarea membrilor Adunării reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. S-a stabilit, săptămâna trecută, ca astăzi, luni, să vină Comitetul liderilor cu cele trei propuneri, pe care să le înaintăm. Deci, avem un PRM, un PD şi un PSD, cei trei pe care-i avem în cei 72.

Dar l-am rugat pe domnul Arpad să facă retragerea propunerii, potrivit înţelegerii.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Există înţelegerea aceasta? Ca să nu intrăm în plen, pentru că trebuie să intrăm în plen săptămâna viitoare.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Este o problemă în momentul actual.

Oricum, nu avem plen până săptămâna viitoare. Probabil va fi această înţelegere, dar deocamdată toate cele trei propuneri sunt din partea opoziţiei.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Bun. O trecem pe ordinea de zi cu menţiunea că...?

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Teoretic, ne retragem această propunere.

 

Domnul Valeriu Zgonea:  

Rămân PD, PSD şi PRM.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Sper să constate acest fapt.

 

Domnul Georgică Tobă:

La Comisia de sănătate.

 

Domnul Valer Dorneanu:

O înscriem pe ordinea de zi cu această menţiune.

 

Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la sesizarea referitoare la atitudinea domnului Ştirbeţ

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Domnul Nicolicea doreşte să intervină.

 

Domnul Eugen Nicolicea:

Da, aş dori să intervin pentru faptul că am şi participat în cadrul comisiei, ştiu ce s-a întâmplat acolo.

Au fost două chestiuni: una despre modalitatea de comportament a dânsului, pentru faptul că a întârziat şi a perturbat şedinţa biroului şi, a doua, expresiile folosite.

Pentru cea de-a doua, având în vedere faptul că se scrisese de către staff-ul tehnic că trebuie audiat şi interogat şi membrii Biroului permanent au fost de acord să respingem această a doua, să nu mai întindem un scandal care ar fi ajuns să prejudicieze şi mai tare imaginea Biroului permanent.

Pentru fapta de a perturba lucrările Biroului, am socotit că trebuie dat un exemplu şi am propus ca domnul Ştirbeţ să fie sancţionat conform art.218, prin interzicerea participării la lucrările Camerei pe o perioadă de o zi.

Această propunere trebuia să fie făcută de către Comisia juridică.

O altă propunere care se putea face era excluderea temporară de la lucrările Camere, excludere care se propune de către Birou.

Având în vedere faptul că trei deputaţi de la PNL s-au abţinut, scorul a fost de 7 la 7, cu 4 contra şi 3 abţineri. Deci, nu s-a aprobat decizia ca să fie interzisă participarea domnului Ştirbeţ la lucrările Camerei pe o zi. Singura posibilitate de sancţionare este ca Biroul permanent să propună plenului excluderea temporară a deputatului în culpă de la lucrările Camerei, conform art.218.

Şi eu propun ca, în mod simbolic, domnul deputat Ştirbeţ să fie exclus de la lucrările Camerei, conform art.218, alin.1, pentru o perioadă de şapte zile.

Propunerea, dacă este adoptată de Birou, va trebui să fie votată de către plenul Camerei.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Alte intervenţii? Domnul chestor Oltean.

 

Domnul Ioan Oltean:   

În primul rând, observaţi că suntem în posesia unui raport, a unei propuneri, care nu a întrunit o majoritate de voturi. Acest lucru s-a spus.

În consecinţă, eu cred că, pentru a putea să ne pronunţăm noi, trebuie să fim în posesia unei hotărâri în care majoritatea din cadrul comisiei să poată să facă o propunere corectă. Abia pe urmă noi putem să o luăm în dezbatere şi să ne pronunţăm dacă aceasta este sau nu este întemeiată, este sau nu este în concordanţă cu Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Ceea ce eu aş propune este să retrimitem Comisiei juridice, pentru a reveni cu o propunere care să fie însuşită de către majoritatea participanţilor la Comisia juridică.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Bun. Şi aceasta este o propunere. Dar şi propunerea domnului Nicolicea este tot o propunere. Biroul permanent poate să ia el însuşi o decizie de sancţionare.

 

Domnul Ioan Oltean:   

Domnule preşedinte, sigur că Biroul permanent poate să ia şi să propună plenului, însă mie se pare, dacă intrăm pe dezbaterea pe fond, că suntem nedrepţi.

De-a lungul timpului, domnule preşedinte, şi suntem aici în Parlament atâţia, am întâlnit abateri mult mai grave decât cea pe care a săvârşit-o domnul Ştirbeţ aici, în plenul Biroului permanent, iar Biroul permanent şi Camera a rămas totalmente nepăsătoare faţă de aceasta. De aceea, eu cred că este bine să judecăm cu aceeaşi unitate de măsură, pentru că art.218 – abateri grave săvârşite de către un deputat în mod repetat. Eu cred că fapta nu este nici atât de gravă şi nici săvârşită în mod repetat. De aceea, încadrarea juridică la art.218, în opinia mea, este totalmente abuzivă.

De aceea, cred că un avertisment ar fi fost mult mai potrivit pentru acea faptă şi nicidecum o sancţiune care să fie încadrată la art.218.

 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:  

Domnule preşedinte, iertaţi-mă că intru în această discuţie a Biroului permanent, dar ca preşedinte al Comisiei de statut a celor două Camere, cred că aţi neglijat prevederile statutare. Vedeţi că acolo, la capitolul care se referă la sancţiuni, cine le constată şi cine le aplică, cum se sesizează şi termenul de sesizare, aş ruga să faceţi aplicarea prevederilor statutare, care, într-un fel, sunt cele care reglementează abaterile disciplinare. Cred că Regulamentul Camerelor ar trebui să fie modificat în consonanţă cu prevederile statutare.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

N-am înţeles. Trebuie să vină la comisia dumneavoastră?

 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:  

Nu trebuie. Dar aşa cum a expus domnul vicepreşedinte Nicolicea, s-a făcut aplicarea Regulamentului. Eu cred că statutul prevede o altă situaţie: cine sesizează, cum se face sesizarea, în ce termeni, cine propune sancţiunea şi cine o aplică. Vizavi de Regulament, prevederea statutară modifică Regulamentul Camerei Deputaţilor.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Domnule deputat, sunteţi şi preşedinte comisiei, spuneţi-ne şi nouă.

 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:  

Ar trebui să se întoarcă la Comisia juridică, pentru că aşa spune statutul şi Comisia juridică să dea un raport în acord cu statutul deputatului şi senatorului.

Puteţi să adoptaţi şi ce aţi făcut până în prezent, dar nu cumva domnul Ştirbeţ să atace cumva hotărârea Camerei Deputaţilor sau hotărârea Biroului permanent, că a încălcat statutul Camerei Deputaţilor şi Senatului.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Domnul Nicolicea.

 

Domnul Eugen Nicolicea:

Eu zic că, dacă vă uitaţi bine în raport, comisia a fost destul de îngăduitoare. Deci, sancţiunea propusă era simbolică, o zi.

Atitudinea domnului Ştirbeţ la comisie, vă rog să mă credeţi că ne-a făcut să ne pară rău pentru propunerea aceea care a fost: „N-am nevoie de nici un fel de milă. Era dreptul meu” ş.a.m.d. Deci, dacă luaţi stenogramele, o să vedeţi că a persistat în a susţine că ceea ce a făcut aici era perfect corect.

 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:  

Domnule preşedinte, mă iertaţi. Statutul prevede chiar o sancţiune mult mai dură, până la 30 de zile. Dar vă rog să aveţi în vedere prevederea statutară. Nu mă refer la aplicarea ca atare, la pedeapsa ca sancţiune, de o zi, două, trei, patru. Procedura ca atare trebuie respectată.

 

Domnul Eugen Nicolicea:

Regulamentul spune foarte clar: „În cazul unor abateri grave săvârşite de deputat în mod repetat sau a unor abateri deosebit de grave”, s-a considerat că este deosebit de gravă, „Camera poate aplica sancţiunea...”, sar peste ce nu ne interesează, „la propunerea Biroului permanent, excluderea temporară”. Şi deci Biroul permanent propune. Eu am propus Biroului permanent să propună excluderea.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:  

Nu. Este o neconcordanţă între statut şi regulament. Şi problema este ce prevalează. Eu pot să aplic sancţiunea conform procedurii regulamentului, cu referire la statut.

 

 

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Stimaţi colegi, haideţi să nu pierdem o zi în plen, să-i dăm posibilitate să mai facem şi acolo spectacol.

V-aş propune s-o restituim comisiei, cum s-a propus, şi să ţină seama şi de prevederile statutului, nu numai ale regulamentului.

De acord? Bun. Mulţumesc.

Mai avem un material de la Comisia de abuzuri. Ştiţi că a existat un mic impediment.

Eu v-aş propune să confirmăm ce s-a hotărât deja în plenul Camerei Deputaţilor, să nu întoarcem lucrurile, pentru că faptul că nu s-ar prevedea în Regulamentul Camerei Deputaţilor posibilitatea constituirii unei subcomisii de anchetă la Comisia de abuzuri, înseamnă că nu se poate constitui. Nu există o prevedere contrară. Iar propunerea care se face de a se înlocui subcomisia cu biroul este şi mai în afară de normal, ca să zic aşa.

Da, domnule Zgonea, aveţi altă propunere?

 

Domnul Valeriu Zgonea:  

Nu, domnule preşedinte. Am aceeaşi chestiune. Singura rugăminte pe care o s-o am şi o să am şi o discuţie cu domnul Bivolaru, domnia sa a trimis o hârtie Biroului permanent şi noi îl considerăm autoritatea supremă în regulament. Ne-a cerut prin acea decizie să modificăm Hotărârea 6, spunând că este greşită. Dar nu ne-a spus că a trimis deja un aviz comisiei de specialitate şi i-a dat voie să facă această subcomisie.

Uitându-mă şi eu la ce a spus domnul Mohora, este adevărat, noi am mai făcut o subcomisie de anchetă exact pe acelaşi principiu. Şi în acel moment am acceptat. Şi suntem într-o situaţie un pic delicată. Membrii Comisiei de regulament ne dau nouă un sfat, care, constatăm peste câteva zile, că nu este făcut conform cu regulamentul şi încălcăm şi o hotărâre. Mai mult decât atât, ne-au spus că noi trebuie să anulăm o hotărâre pe care noi nu avem voie sau să facem un raport la o hotărâre pe care am depus-o.

Până la urmă, domnule preşedinte, ar trebui să avem o discuţie cu preşedintele Comisiei de regulament, să nu mai păţim aşa ceva, pentru că iar ne trezim că scrie în presă că noi nu ştim ce hotărâri luăm. Ar trebui să discutăm cu domnia sa. A dat un aviz şi l-a trimis comisiei, să poată să facă această subcomisie de anchetă; el este perfect regulamentar, pentru că regulamentul lasă posibilitatea să faci această subcomisie de anchetă; s-a creat deja un precedent cu cea pentru gripă aviară; trebuia să meargă înainte, nu să ne trimită nouă o hârtie prin care să anulăm Hotărârea nr.6.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Stimaţi colegi, vă propun să confirmăm hotărârea care s-a luat şi să dăm verde activităţii subcomisiei, iar domnului preşedinte Bivolaru să-i comunicăm că, dacă doreşte să facă o propunere de modificare a regulamentului, nu a hotărârii, s-o facă.

Doamna Daniela Popa.

 

Doamna Daniela Popa:  

Foarte pe scurt, la „Diverse”, stimaţi colegi.

În calitate de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi sunt convinsă că cu asentimentul colegilor mei, domnii secretari şi chestori, care au participat la vizita delegaţiei parlamentare din China, solicit, pentru săptămâna viitoare, din partea Serviciului de protocol, o situaţie extrem de clară a tuturor cheltuielilor cu protocolul din această vizită.

De ce vă spun acest lucru? Pentru că am fost puşi în situaţii extrem de delicate, cel puţin în ultimele zile, la Shanghai, neavând ce să dăm gazdelor noastre chineze.

În primul rând, această situaţie vreau să aibă rubricaţii distincte, cât s-a prevăzut în momentul în care s-a aprobat memorandum-ul la Biroul permanent şi ce s-a cumpărat din acei bani; ce s-a cumpărat din banii care au fost suplimentaţi prin hotărârea Biroului permanent, din câte îmi aduc aminte în jur de 80-90 de milioane; un total; şi să ştim şi în produse exact ceea ce s-a cumpărat. Noi n-am avut decât cinci întâlniri importante în China şi vreau să vă spun că am dat nişte lucruri extrem de mici şi de subţiri. Ba, mai mult, ne-am dus şi cu albume cu biserici într-o ţară care nu este creştină.

Deci, vrem să ştim exact, cu rubricaţii exacte, această situaţie de protocol, detaliată. Repet, în momentul în care s-a aprobat memorandum-ul, cu suma suplimentară, pe total, exact ceea ce s-a cumpărat, pentru că ştim exact ce s-a oferit acolo, în China.

Ba, mai mult, am vorbit cu Ambasada României de la Beijing, în momentul în care m-am întors, acolo au fost lăsate nişte insigne şi nişte brelocuri, ei fiind obligaţi să cumpere nişte sticle de vin, ca să poată să dea la serviciul de protocol chinez din Beijing.

Repet, la Shanghai nu am avut ce să acordăm întregii delegaţii care ne-a însoţit permanent, pe trei zile. Mulţumesc.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Ceilalţi colegi aveţi ceva de comentat? De acord, da?

Doamnă secretar general, aşteptăm, la şedinţa următoare sau când?

 

Doamna Daniela Popa:  

La şedinţa următoare.

 

Domnul Valer Dorneanu: 

Să o lăsăm pentru săptămâna viitoare.

 

*

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1450