S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare

din ziua de luni, 6 martie 2017

 

 

 

Şedinţa a început la ora 14,00.

Lucrările au fost conduse de domnul Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

Au participat: doamna Carmen-Ileana Mihălcescu – vicepreşedinte, doamna Ioana Bran, şi domnul Cristian Ghinea – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Seres Denes şi domnul Valeriu-Andrei Steriu – chestori, domnul Ion-Marcel Ciolacu – Grupul parlamentar al PSD, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Nicuşor Daniel Dan – Grupul parlamentar al USR, domnul Marton Arpad-Francisc – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Marian-Gheorghe Cucşa – Grupul parlamentar ALDE, domnul Petru Movilă – Grupul parlamentar al PMP şi doamna Silvia-Claudia Mihalcea, Secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: doamna Ştefania Bîrlibescu – Departamentul   pentru relaţia cu Parlamentul, domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar general adjunct, domnul Georgică Tobă – secretar general adjunct interimar, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan Lagunovschi – Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana Diaconescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Sorin Berbece – Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea – director Direcţia comunicare şi relaţii publice, doamna Andreea Cleras – director Direcţia generală afaceri externe, şi doamna Andreea Stăncescu – director general la Cabinet Secretar general.

 

*

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Bună ziua, stimaţi colegi.

Deschid şedinţa de Birou permanent.

Dacă la ordinea de zi sunt observaţii. Nu sunt.

 

 

 

PUNCTUL 1

Ordinea de ordinea de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor  

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Punctul unu, ordinea de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor .

Avem proiectul ordinei de zi.

Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, de acord?

Dacă sunt obiecţii sau comentarii. Nu sunt.

 

PUNCTUL 2

Notă cu privire la iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în zilele de marţi, 28 februarie, miercuri 1 şi joi, 2 martie 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în zilele de luni, 6 şi marţi, 7 martie 2017 

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Punctul doi, notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în zilele de marţi, 28 februarie, miercuri 1 şi joi, 2 martie 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în zilele de luni, 6 şi marţi, 7 martie 2017.

Dacă sunt obiecţii. Nu sunt.

 

PUNCTUL 3

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

·       Secretari de şedinţă

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Trei, programul de lucru al Camerei Deputaţilor.

Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, de acord?

Dacă sunt obiecţii.

Secretari de şedinţă: Ioana Bran şi Mugurel Cozmanciuc.

Vă rog.

 

Domnul Cristian Ghinea:

Mugurel m-a rugat să îi ţin eu locul, săptămâna aceasta. Deci, o să facem o schimbare. O să fiu eu secretar de şedinţă săptămâna aceasta.

 

Din sală:” În locul ...?”

 

Domnul Cristian Ghinea:

În locul lui Mugurel Cozmanciuc, care este plecat la delegaţia….

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Preşedintele cu întrebări şi interpelări, Petru Gabriel Vlase.

Dacă sunt obiecţii sau comentarii. Nu sunt.

Cu modificarea domnului Ghinea în locul lui Mugurel Cozmanciuc.

 

PUNCTUL 4

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La punctul patru avem notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

Nu sunt proceduri de urgenţă.

Dacă sunt obiecţii sau comentarii. Nu sunt.

 

PUNCTUL 5

Scrisoare din partea Grupului parlamentar PSD şi Grupului parlamentar PNL referitoare la modificări în componenţa unor comisii permanente  

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La punctul cinci avem o scrisoare din partea Grupului parlamentar PSD şi Grupului parlamentar PNL referitoare la modificări în componenţa unor comisii permanente cu acordul Comitetului liderilor.

Dacă sunt obiecţii sau comentarii. Nu sunt.

 

PUNCTUL 6

Solicitări din partea Grupului parlamentar PSD referitoare la  modificări în componenţa unor comisii permanente

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La punctul şase avem solicitări din partea Grupului parlamentar PSD referitoare la  modificări în componenţa unor comisii permanente.

Dacă sunt obiecţii sau comentarii. Nu sunt.

 

PUNCTUL 7

Solicitări din partea Grupului parlamentar PNL referitoare la  modificări în componenţa unor comisii permanente

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Punctul şapte, solicitări din partea Grupului parlamentar PNL referitoare la  modificări în componenţa unor comisii permanente.

Dacă sunt obiecţii sau comentarii. Nu sunt.

 

PUNCTUL 8

Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială referitoare la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

(PL x 12/2017)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Punctul opt, solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială referitoare la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii.

Avem o solicitare de prelungire a termenului  constituţional de dezbatere şi adoptare de la treizeci la şaizeci de zile. Termenul de treizeci de zile este pe 14 martie 2017.

Constituţia şi Regulamentul nu prevăd această posibilitate, deci propunerea este de respingere a acestei solicitări.

Dacă sunt obiecţii. Nu sunt.

 

PUNCTUL 9

Solicitare din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi referitoare la citirea unei Declaraţii cu prilejul sărbătoririi Zilei de 8 Martie

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitare din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi referitoare la citirea unei Declaraţii cu prilejul sărbătoririi Zilei de 8 Martie.

Doamna preşedintă a Comisiei doreşte să citească o Declaraţie la începutul şedinţei de plen din data de 7 martie 2017, adică mâine.

Dacă sunt obiecţii. Nu sunt.

 

PUNCTUL 10

Solicitare din partea Comisiei pentru regulament de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor  

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitare din partea Comisiei pentru regulament de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor.

Comisia doreşte să lucreze mâine la ora 10,00.

Dacă sunt obiecţii. Nu sunt.

 

PUNCTUL 11

Scrisoare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale referitoare la constituirea Subcomisiei pentru minoritatea maghiară

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Punctul 11: Scrisoare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale referitoare la constituirea Subcomisiei pentru minoritatea maghiară.

Luăm act.

 

PUNCTUL 12

Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională privind efectuarea unei vizite de lucru la sediul Serviciului de Protecţie şi Pază

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Punctul 12: Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională privind efectuarea unei vizite de lucru la sediul SPP, vizita fiind mâine, după votul final.

Obiecţii? Nu sunt.

 

PUNCTUL 13

Demisia domnului Manuel Costescu din calitatea de deputat

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Punctul 13: Demisia domnului Manuel Costescu din calitatea de deputat.

Vă propun să trimitem la Comisia juridică, pentru întocmirea proiectului de hotărâre cu termen ...

Vă rog.

 

Domnul Nicuşor Daniel Dan:

Am o întrebare: când ar putea să depună jurământul următorul de pe listă.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Întâi terminăm cu asta, după care începem cu validarea celuilalt; în termenul cel mai scurt cu putinţă.

Deci, termenul la Comisia juridică – la prima şedinţă, nu? Ştiu ei, mâine.

Obiecţii? Nu sunt.

 

PUNCTUL 14

Scrisoare din partea domnului deputat Radu Costin Vasilică

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem: Scrisoare din partea domnului deputat Radu Costin Vasilică.

O trimitem la Comisia Juridică.

Obiecţii? Nu sunt.

 

PUNCTUL 15

Solicitare din partea domnului deputat Nicolae Sebastian Radu privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitare din partea domnului deputat Nicolae Sebastian Radu privind efectuarea unui concediu cu plată, 2 zile.

Obiecţii? Nu sunt.

 

PUNCTUL 16

Solicitare din partea domnului deputat Ionel Palăr privind efectuarea unui concediu cu plată

 

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La punctul 16: Solicitare din partea domnului deputat Ionel Palăr privind efectuarea unui concediu cu plată.

Obiecţii? Nu sunt.

 

PUNCTUL 17

Solicitare din partea domnului deputat Dumitru Mihalescul privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem: Solicitare din partea domnului deputat Dumitru Mihalescul privind efectuarea unui concediu cu plată, 2 zile.

Obiecţii? Nu sunt.

 

PUNCTUL 18

Scrisoare din partea Agenţiei Naţionale de Integritate referitoare la doamna deputat Steluţa Gustica Cătăniciu şi domnul deputat Ioan Sorin Roman

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Avem: Scrisoare din partea Agenţiei Naţionale de Integritate referitoare la doamna deputat Steluţa Gustica Cătăniciu şi domnul deputat Ioan Sorin Roman.

La Comisia Juridică, da?

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 19

Memorandum Intern: Solicitarea Curţii Constituţionale

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La punctul 19, Memorandum Intern: Solicitarea Curţii Constituţionale care ne solicită gratuitate pentru Salonul Brâncovenesc şi Sala „Nicolae Iorga” şi pentru vizitarea Parlamentului, cu ocazia celebrării a 25 de ani de la înfiinţarea Curţii.

Obiecţii? Nu sunt.

 

PUNCTUL 20

Memorandum Intern: Solicitarea Ministerului Finanţelor Publice

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Memorandum Intern: Solicitarea Ministerului Finanţelor Publice pentru Sala „Rosetti”, gratuit, pentru 20 – 21 martie.

Obiecţii? Nu sunt.

Mai avem…

Vă rog, doamna Secretar general, să propuneţi, am înţeles că aveţi o chestiune de organizare.

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Am adresat o scrisoare liderilor grupurilor parlamentare pentru a ne întâlni după şedinţa Biroului permanent, pentru a găsi împreună o soluţie cu staff-ul tehnic şi cu cei patru deputaţi de diaspora referitor la solicitarea dânşilor privind deplasările în străinătate, aşa că vă rog să rămânem în şedinţă.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deci, vă rog, liderii să rămâneţi cu doamna Secretar general.

Noi, de la PSD, înţeleg că nu mai rămânem.

 

Domnul Marton Arpad-Francisc:

Liderii care au deputaţi.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Şi mâine…

Vă rog, domnul Steriu.

 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu:

Am două probleme:

Prima este legată de validarea, săptămâna trecută, a comisiilor comune; ele îşi încep activitatea deja din această săptămână. Întrebarea este dacă instalarea preşedinţilor la fiecare comisie, în speţă vorbesc pentru Comisia pentru revoluţie, care mi-a propus şi mi-a pus întrebarea „Cine vine la pornirea comisiei?”. Aşa cum s-a făcut şi la momentul în care au pornit comisiile normale ale Camerei.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Comisiile validate sau conducerile numite, au vorbit de plen, în situaţia celor comune. Deci este situaţie diferită. Pot să înceapă singure.

 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu:

Deci, pot începe activitatea; deja să le transmitem în acest sens?

E în bună regulă.

A doua temă, doar să apreciez faptul că mi-a luat-o înainte  Secretariatul general; solicitasem o parcare pentru biciclete, sunt mulţi parlamentari care doresc să vină cu bicicleta în acest sezon. Înţeleg că săptămâna  viitoare o avem deja gata şi apreciez.

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Prin forţe proprii o vom face.

 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu:

Mulţumesc.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Da, mulţumesc.

Stimaţi colegi, mâine… Domnul Gerea, un minut!

 

Discuţie în sală, fără microfon

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mâine, la zece fără un sfert, înaintea plenului, vă propun să facem o şedinţă scurtă de Birou permanent.

Avem de rezolvat o situaţie organizatorică a Camerei. O să vă explice doamna Secretar general despre ce este vorba, şi avem nevoie procedural de o şedinţă de Birou permanent de cinci minute. Dar vă explică tema.

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Este vorba despre o situaţie urgentă, moştenită de mine la începutul mandatului.

De la 1 februarie, Palatul Parlamentului nu se mai vizitează.

Întrucât au fost suspendate contractele de colaborare -  vizitarea se făcea cu sprijinul ghizilor, în număr de 50 - fiind întrerupte contractele de colaborare, ne aflăm momentan în această situaţie.

Nu ne putem permite ca această clădire reprezentativă să nu poată fi vizitată, mai ales că numărul turiştilor este în creştere, şi solicitările agenţiilor ca ai lor clienţi să viziteze sunt foarte mari, am găsit o soluţie: ne-am întâlnit săptămâna trecută cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe la nivel de Secretar de stat şi, cu sprijinul şi implicarea preşedintelui Comisiei de buget, finanţe, bănci - domnul deputat Leo Badea, de asemenea şi cu ITM, am găsit o soluţie; mai avem de punctat câteva chestiuni în seara aceasta şi rugămintea este pentru şedinţa de Birou permanent de mâine să putem face lucrul acesta.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Ciolacu.

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Este o decizie administrativă, sau ţine de Biroul permanent?

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Soluţia care s-a conturat este următoarea: este vorba de avizul Biroului permanent pentru modificarea structurii Centrului internaţional de conferinţe, în sensul următor: cei 50 de ghizi care erau colaboratori vor fi incluşi în structură. Cred că vom avea undeva la 15 posturi cu part-time, dar asta mai avem de punctat acum.

Era şi o chestiune de legislaţie fiscală, şi tocmai de asta am avut nevoie de sprijinul colegilor.

Este nevoie de avizul Biroului pentru plen.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deci, nu mai pot funcţiona aşa şi trebuie un aviz ca să modifice structura.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule preşedinte, am înţeles că este simplă problema, se modifică structura organizatorică a aparatului tehnic al Camerei Deputaţilor pentru a putea angaja nişte oameni care, la rândul lor, să facă activitate de ghid, da? Asta e problema.

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Exact. Ce făceau cei 50 de colaboratori vor face cred că aproximativ  15 persoane.

 

Domnul Varujan Pambuccian, fără microfon:

Sunt persoane cu care am avut relaţii contractuale în  ultimii 5 ani

 

Discuţie fără microfon

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Şi eu la fel. Mulţumesc.

 

Discuţie fără microfon

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulţumesc. Declar închisă şedinţa.

Liderii de grup, vă rog să rămâneţi, da?

 

*

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14,15.