S T E N O G R A M A

 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de luni, 2 februarie 2009

 

 

Şedinţa a început la ora 17,40.

Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele Camerei Deputaţilor.

Au participat: domnul Ioan Oltean, domnul Adrian Năstase (până la ora 19,20), doamna Daniela Popa şi domnul Bogdan Olteanu (de la ora 17,45) – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău,  domnul Cezar-Florin Preda şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul  Gheorghe Albu (de la ora 17,45), domnul Nicolae Bănicioiu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Hunor Kelemen – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, doamna Aurelia Vasile – Grupul parlamentar al Alianţei Politice a PSD şi a PC,  domnul Horia-Dorin Uioreanu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Marton Arpad-Francisc – Grupul parlamentar al UDRM, domnul Ovidiu Victor Ganţ – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: domnul Mihai Unghianu – secretar general adjunct, domnul Nicolae Sfăcăreanu – secretar general adjunct, domnul Cristian Ionescu – şeful Departamentului Legislativ, domnul Georgică Tobă şi domnul Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului tehnic, doamna Adriana Simion şi domnul Gheorghe Popescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Constantin Bantaş – Serviciul pentru lucrări în comisii, doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice, doamna Raluca Boboc, domnul Bogdan Gamaleţ şi domnul Răzvan Prişcă – Cancelarie, doamna Alexandra Oprea (până la ora 19,25) – Direcţia Financiar-Contabilă, şi doamna Gina Bâra (până la ora 19,20) – şef Departament economic.

 

*

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Cred că putem începe.

Dacă aveţi propuneri la ordinea de zi.

Am o sesizare din partea domnului Benedek Imre Sandor, pe care aş vrea să o adăugăm ordinii de zi.

Domnul Marton Arpad, vă rog.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamna preşedinte, putem să adăugăm la ordinea de zi, numai că această scrisoare a persoanei respective intervine în urma unei decizii de primă instanţă, cu recurs şi fără decizie definitivă şi irevocabilă, deci nu cred că ar fi normal să o punem pe ordinea de zi, din moment ce nu există o decizie a justiţiei în acest sens.

Pe de altă parte, obligaţia de a face ceva îi revine BEC-ului, conform acestei decizii din prima instanţă, care iarăşi nu ne vizează pe noi.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Da, este corect.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Putem să punem pe ordinea de zi. Numai am relatat aceste mici inadvertenţe - în momentul în care cineva se adresează cuiva căruia nu-i aparţine tema respectivă.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bun. Atunci, aşteptăm decizia definitivă şi, în funcţie de decizia definitivă, vom adopta calea legală.

 

Domnul Adrian Năstase:

Când primim astfel de hârtii, care bănuiesc că vor fi numeroase, Secretariatul General ar trebui să adauge o menţiune în aşa fel încât să nu luăm în serios o chestiune care este într-o fază intermediară de judecată. Pentru că, dacă nu era aici domnul deputat, poate ne-am fi apucat să discutăm cum dizolvăm Parlamentul.

Deci, rugămintea mea pe viitor: dacă se poate, atunci când se pune pe ordinea de zi sau se propune introducerea pe ordinea de zi a unui astfel de material, să avem şi un punct de vedere, o informare, o contrainformare din partea Secretariatului General.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulţumesc.

Cu siguranţă nu ne-am fi apucat să dizolvăm Parlamentul din simplul motiv că nu avem Biroul permanent îndrituit să facă lucrul acesta. Am fi trimis-o Comisiei juridice şi eventual Comisiei de validare, şi cu siguranţă ar fi sesizat faptul că nu este o decizie definitivă.

Atunci, dacă nu mai există alte observaţii la proiectul ordinii de zi, vă voi ruga să trecem mai departe.

 

PUNCTUL 1

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

În ceea ce priveşte programul de lucru al Camerei Deputaţilor, vă rog, puncte de vedere pe marginea lui.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Dacă îmi permiteţi, conform Legii Statutului deputaţilor şi senatorilor şi conform Regulamentului nostru, Capitolul II – Desfăşurarea lucrărilor Camerei Deputaţilor, articolul 84, alineatul 7 vorbeşte despre deputaţi care îşi exercită mandatul la nivelul birourilor parlamentare şi în circumscripţiile electorale. Am mai avut o astfel de decizie, deci vă rog să corectaţi – în zilele de vineri şi sâmbătă – activităţi ale deputaţilor în circumscripţiile electorale, nu în „colegiile uninominale din cadrul...” pentru că nu este corect, nici legal. Este o eroare, dar să nu mai apară. Asta este singura observaţie.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulţumesc.

Secretariatul General a luat act asupra propunerii domnului Arpad.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Am luat act, doamna preşedintă. Este, însă, totuşi, o chestiune care va trebui clarificată. Domnii parlamentari au fost aleşi în colegii uninominale dintr-o circumscripţie electorală. Este un adevăr acela că este un mixt în Legea electorală şi cu redistribuirile, dar domnul Marton are din acest punct de vedere, eu cred, dreptate. Dumnealor nu-şi vor desfăşura, înţeleg eu, activitatea numai în colegiul uninominal, ci în circumscripţia respectivă.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Dacă îmi permiteţi, eu într-adevăr am fost ales într-un colegiu uninominal având jumătate plus unu din numărul total de voturi: 5%, 6%, dar majoritatea deputaţilor au fost aleşi prin distribuire la nivel judeţean. Dar este o întreagă discuţie de filosofie. Deocamdată avem această lege şi acest regulament şi, atunci, trebuie să avem formularea din regulament - în circumscripţii.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Toader.

 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Pentru decontare, de regulă, trebuie să spui unde te duci în colegiu şi, atunci, corect ar fi să fie „colegiu şi circumscripţie”, şi ai pus şi una şi alta, şi nu te doare capul.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Hunor.

 

Domnul Hunor Kelemen:

Doamna preşedinte, eu cred că trebuie să rămână „circumscripţia electorală” fiindcă şi redistribuirea, distribuirea mandatelor se face la nivelul judeţului, care este circumscripţia electorală. Din acest punct de vedere nu s-a schimbat nimic.

De exemplu, colegul de coaliţie Mircea Duşa de la Topliţa nu mai poate să meargă la Miercurea Ciuc fiindcă nu este în colegiul uninominal al judeţului; stă doar în Topliţa, bănuiesc, dacă noi mergem pe această variantă.

Eu cred că cea mai corectă variantă este să lăsăm „circumscripţia electorală” şi, atunci, nu creăm probleme în ceea ce priveşte decontarea deplasărilor în interiorul judeţului.

Sau un deputat care a fost ales într-un anumit colegiu dar are alegători, sigur, în tot judeţul, fiindcă nu a fost ales cu jumătate plus unu. Mi se pare normal, firesc să meargă şi într-un alt colegiu care este în interiorul judeţului, în circumscripţia electorală. Şi, dacă lăsăm circumscripţia electorală, nu facem nimic ilegal.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Marton Arpad.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Încă un argument: tot conform Statutului şi Regulamentului, un deputat ales într-o oarecare circumscripţie electorală poate să aibă opţiunea de a deschide un birou parlamentar şi într-o altă circumscripţie electorală şi, dacă cu acordul Biroului permanent şi-a deschis acolo, şi acolo poate să fie prezent în această zi de vineri sau sâmbătă. Dacă lăsăm această formulare aşa, în general, „în cadrul circumscripţiilor electorale”, atunci în mod evident este vorba despre o activitate care nu se desfăşoară în încăperea din Parlament, ci în toată ţara sau extrateritorial, chiar în colegiile şi circumscripţiile din întreaga lume.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Ovidiu Ganţ.

 

Domnul Ovidiu Victor Ganţ:

Doamna preşedintă, vă mulţumesc.

Aş vrea să vă supun atenţiei faptul că, în ce ne priveşte, noi reprezentăm, în cazul meu, de exemplu, întreaga minoritate germană din România. Legea vorbeşte despre colegiul naţional, şi de exemplu pe legitimaţiile noastre apare „Colegiul uninominal 2 Sibiu”, unde am avut cele mai multe voturi.

Mi se pare că este o serie de inadvertenţe aici, şi poate că ar fi bine ca cine este îndrituit să o facă să se gândească totuşi să dăm o formă clară şi conform legii, pentru că, dacă la mine scrie „Colegiul uninominal Sibiu” şi dacă mă duc la germanii din Timişoara sau din Satu Mare, s-ar putea să se işte probleme de natură birocratică.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Oltean.

 

Domnul Ioan Oltean: 

Doamna preşedinte, pierdem timpul cu un lucru totalmente mărunt şi nesemnificativ.

În opinia mea, din punct de vedere juridic, strict juridic, nu există nici un fel de diferenţă, nici un fel de incompatibilitate între ceea ce scrie în programul nostru şi ceea ce scrie în regulament.

Fiecare circumscripţie este împărţită în colegii. Aici nu spune că X merge în colegiul numărul cutare, ci deputaţii desfăşoară activităţi în colegiile uninominale din cadrul circumscripţiei electorale respective.

Deci, în opinia mea, poate să rămână şi aşa sau poate să fie înlocuit cu textul care este prevăzut în Regulamentul nostru de funcţionare.

Ori una, ori alta, să trecem peste această chestiune extrem de minoră.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Alte observaţii la programul de lucru al Camerei Deputaţilor?

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Doamna preşedinte, deci înţelegem că facem modificarea şi trecem „circumscripţii” sau lăsăm cum este?

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

„Colegiile uninominale din cadrul” pot fi mai multe.

Domnul Albu.

 

Domnul Gheorghe Albu:

Haideţi să lăsăm azi aşa cum este scris aici, şi înaintăm Comisiei de regulament, probabil, să ne dea o soluţie pentru acest lucru. Să modifice regulamentul, să găsim o formulă.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Aici de fapt trebuia să ajungem – la Regulament şi la Statutul deputaţilor şi senatorilor.

Vă propun să închidem pentru moment această discuţie, să menţinem formula actuală, care este acoperitoare, până în momentul în care intervin clarificările absolut necesare de la Comisia de la regulament, dar şi de la Comisia pentru statut.

Domnul Mihai Voicu.

 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Regulamentul Camerei Deputaţilor nu a fost modificat de către nimeni în sensul introducerii noţiunii de „colegiu”. De aceea, după părerea mea, observaţia este pertinentă – termenul de „colegiu” nu are ce să caute deocamdată într-un document cu caracter intern, atâta timp cât nu o luăm în considerare în Regulament. Momentan, avem un regulament care pomeneşte de „circumscripţii” şi, de aceea, peste tot trebuie să apară „circumscripţii”, că aşa este regulamentul.

Exact invers decât spunea domnul Oltean, când Comisia de regulament va constata că există colegii, atunci vom scrie „colegii”. Până una, alta, trebuie să scriem „circumscripţii”, că aşa scrie în regulament.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Sunteţi de acord să folosim termenul de „circumscripţie electorală” până în momentul în care introducem sau adaptăm legea şi  regulamentul la legea în vigoare?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri?

Vă mulţumesc mult.

 

Domnul Hunor Kelemen:

Mai am eu o propunere, dacă îmi permiteţi: în programul de marţi, eu am înţeles că este prima săptămână, dar lipseşte un element foarte important şi, sigur, pentru cei care sunt la Putere nu este atât de important faţă de cât de important este pentru cei care sunt în Opoziţie – declaraţiile politice la 8,30. Probabil că săptămâna aceasta vor fi mai puţine declaraţii, dar totuşi ar trebui să apară în program, ca să nu creăm impresia că nu mai vrem să punem acest amănunt mic în programul nostru în fiecare săptămână.

Deci, eu aş propune: de la 8,30 declaraţii politice. Dacă vor fi, vor fi; dacă nu vor fi, nu vor fi. Dar ar trebui să figureze acolo, în programul nostru săptămânal.

 

Domnul Dumitru Pardău:

Dacă îmi permiteţi, eu cred că ar trebui să apară în program doar de marţea viitoare deoarece înscrierea pentru declaraţii politice, pentru întrebări, interpelări se face în cadrul grupurilor, se pregăteşte situaţia pentru fiecare grup în parte, care se prezintă mai departe, şi cred că nu-i o mare tragedie dacă în această marţi nu apare în program partea de la 8,30 la 10,00.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Eu vă pot informa că nu avem nici o solicitare.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Sunteţi de acord să introducem de marţea viitoare în program?

Cine este pentru? Împotrivă? 1 vot împotrivă (domnul Kelemen Hunor). Abţineri?

Deci, cu un vot împotrivă s-a stabilit ca de marţea viitoare să introducem declaraţiile politice în programul Camerei Deputaţilor.

Mai există şi alte observaţii la program?

Dacă nu, vă propun să trecem la ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor.

 

PUNCTUL 2

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Observaţii?

Da, doamna Vasile, vă ascult.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Mulţumesc, doamnă preşedinte.

Aş vrea să ştiu de la Secretariatul general al Camerei dacă, de exemplu, poz.5 şi poz.6 sunt proiecte de legi, rapoartele proiectelor de legi din ordinea de zi care nu a fost finalizată în ultimele două şedinţe de plen din legislatura trecută sau sunt rapoarte pe care le-au trimis comisiile de specialitate în săptămâna trecută, când ei au lucrat.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Cel puţin poz.5 este de mult şi este reluată procedura conform art.105. De asemenea, celălalt a fost adoptată de Senat în 6.10 şi acum îl redistribuim, având procedură de urgenţă de drept.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Oltean.

 

Domnul Ioan Oltean:   

Dacă-mi permiteţi, eu aş extinde întrebarea distinsei noastre colege, în sensul că, dacă rapoartele care constituie ordinea de zi pentru mâine sunt revăzute de către actualele comisii sau sunt rapoartele vechi întocmite de către fostele comisii ale Parlamentului vechi, pentru că, în opinia mea, fiecare raport de la această lege ar fi trebuit să fie, într-un fel sau altul, revăzut de către comisiile actuale, însuşite de către aceste comisii, care, pe urmă, mâine, să le poată susţine în deplină cunoştinţă de cauză în plenul Camerei Deputaţilor.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule vicepreşedinte, vă spun că nu sunt revăzute de comisii, nu aveau cum. Şi procedura legislativă se continuă.

Sigur, dacă va fi o solicitare în plen de retrimitere la comisii, nu este nici un fel de problemă.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Olteanu.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Da, vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Eu împărtăşesc întru totul părerea domnului vicepreşedinte Oltean cum că noile comisiile sunt cu mult, mult mai competente decât vechile comisii, aşa că, din punct de vedere al oportunităţii, cred că ar fi extraordinar de bine dacă ele ar putea să emită un punct de vedere. Din păcate, nu reuşesc să găsesc baza regulamentară pentru asemenea decizie pe care Secretariatul general ar lua-o de a trimite, din proprie iniţiativă, proiecte la comisii. Sunt convins că grupurile parlamentare, mâine dimineaţă, dacă vor considera că unele proiecte trebuie reevaluate, vor putea decide să le trimită la comisii.

Aş mai avea şi o a doua chestiune pe care vreau s-o propun, dacă-mi îngăduiţi, legată de ordinea de zi.

După respingeri, există un proiect de lege care nu are propunere de respingere, ci un proiect de lege fără raport şi anume Legea lustraţiei, pe care noi propunem, dacă sunteţi de acord, s-o punem înaintea respingerilor la dezbateri. După respingeri înseamnă 47 şi propunerea era s-o punem pe poziţia 31, adică înainte de respingeri, dat fiind că, fără îndoială, ea nu vine cu o propunere de respingere. Vă mulţumesc.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Cu prima parte din ceea ce a spus domnul Bogdan Olteanu sunt de acord. Deci, rapoartele vor intra pe plen şi plenul va hotărî mâine, în şedinţa de dezbatere generală. Iar legat de legea la care făcea referire domnul Bogdan Olteanu, cer să fie scoasă de pe ordinea de zi, pentru că nu are raport făcut de către comisie şi să solicităm comisiilor de aviz, comisiei de fond, pentru că nu are raport. Deci, cer scoaterea ei de pe ordinea de zi.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Kelemen.

 

Domnul Kelemen Hunor:  

Doamnă preşedinte, eu cred că mâine, în legătură cu acest proiect, iarăşi plenul trebuie să decidă, fiindcă odată a fost inclus pe ordinea de zi, acceptat de plen şi de ce a ajuns acolo. Noi putem să scoatem. Şi de ce a ajuns acolo? De ce nu are raport? Nu are raport fiindcă comisia de specialitate din acea vreme nu a întocmit raportul la termenul stabilit de către Biroul permanent.

Dacă vrem să facem ceva cu acest proiect, în sensul de a-l trimite înapoi în comisie şi să avem un raport, sigur, este o chestiune de termene constituţionale, trebuie să trimitem din plen, nu din Biroul permanent. Trebuie să rămână acolo unde spune domnul Bogdan Olteanu, eventual mai în faţă, ca să putem mâine să avem timp să apucăm să discutăm despre acest proiect şi să trimitem înapoi şi atunci va ajunge în comisia de specialitate.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna Vasile.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Noi acum realizăm ordinea de zi, da? Deci, dacă realizăm ordinea de zi, putem să scoatem de pe ordinea de zi orice proiect de lege pe care noi considerăm, pentru a-l aduce în Regulamentul Camerei. Acest proiect de lege nu are raport. Deci, ce dezbatem mâine? Ce să trimitem înapoi dacă nu avem nici un raport? Comisia nu şi-a spus un punct de vedere.

Deci, doamnă preşedinte, insist să fie scoasă de pe ordinea de zi şi să solicităm comisiei raport pe proiectul de lege.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamnă Vasile, supun aprobării propunerea dumneavoastră şi, în cazul în care propunerea va fi aprobată, atunci evident că în Comitetul liderilor puteţi decide, pentru că de fapt dumneavoastră sunteţi cei care decideţi asupra proiectului ordinii de zi.

 

Domnul Ioan Oltean:   

Şi aş adăuga şi următorul lucru. Eu sunt absolut de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi. Dar, în acelaşi timp, aş solicita următorul lucru liderilor grupurilor parlamentare: legea, care este acum pusă spre dezbatere, a stat în sertare doi ani şi jumătate. Aş vrea ca liderii să nu mai stabilească un termen atât de lung pentru întocmirea raportului, să rugăm comisia de specialitate să acorde o oarecare prioritate analizei actului normativ, fie că-l adoptăm, fie că-l respingem, pentru că eu cred că este mai mult decât jenant să discutăm despre un proiect de lege atât de vechi, să-l mai prelungim încă atât de mult timp.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă solicită votul. Evident, pe urmă, liderii de grup, când analizează ordinea de zi, vor putea să-şi aducă alte modificări. Deocamdată vă solicită votul dumneavoastră cu privire la scoatere de pe ordinea de zi a punctului nr.47 – proiectul Legii lustraţiei.

Cine este pentru? (doamna Aurelia Vasile, domnul Mircea-Nicu Toader). Lucrurile sunt clare.

 

Domnul Ioan Oltean:   

Dacă-mi permiteţi.

Punctul 47 a fost eliminat de pe ordinea de zi. Dar eu aş propunere Biroului permanent să aprobe un termen de 30 de zile, în care comisia de specialitate să vină cu întocmirea raportului pe această lege. Dacă, mă rog, la nivelul comisiei nu se va întocmi raport, va putea cere comisia un alt termen, dar să fixăm un termen de 30 de zile mi se pare mai mult decât raţional.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Preda.

 

Domnul Cezar-Florin Preda:

Dacă-mi permiteţi, acesta este un punct sensibil. Să ştiţi că scoaterea de pe ordinea de zi va duce imediat în opinia publică faptul că am îngropat-o din nou, dacă nu facem ce a zis domnul Ioan Oltean acum.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Doamnă preşedinte, eu nu vreau – dacă vreţi vorbesc şi fără microfon – să fac aici o declaraţie politică, pot s-o fac pe hol. Este o măsură forţată şi fără sens. Puteţi, dacă doriţi s-o retrimiteţi la comisie, s-o trimiteţi regulamentar mâine, din plen. Aceasta este o măsură profund neregulamentară, pentru că proiectul este pe ordinea de zi. Aceasta nu este o ordine de zi care se face, a fost pe ordinea de zi în luna octombrie şi continuă să fie pe ordinea de zi. Nu ştiu dacă are sens să transformăm asta într-un scandal politic, pentru că există o majoritate evidentă care poate mâine s-o scoată de pe ordinea de zi din plen, s-o trimită comisiei şi să dea un termen de raport. În acest moment, nici Biroul, nici Comitetul liderilor nu au nici o competenţă nici s-o scoată de pe ordinea de zi, nici s-o trimită pentru raport. Mie mi-ar fi simplu ca acum să tac şi să ies afară să spun că aţi făcut un abuz, dar nu cred că asta ne dorim, până la urmă. Cred că ne dorim şi să aplicăm Regulamentul şi, sigur, majoritatea, după dezbateri, va decide care este calea procedurală referitoare la această lege. Dar îmi este teamă că se recurge la un abuz de procedură inutil, pentru că nu este nici un pericol. Nu cred că dacă, mâine, grupurile majorităţii nu vor fi de acord cu această lege, nu este nici un pericol ca ea să fie adoptată.

 

Domnul Ioan Oltean:   

Personal, nu-mi amintesc ca acest proiect de lege să fi fost cuprins pe ordinea de zi a Parlamentului în ultimul timp.

În al doilea rând, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, ştim situaţiile în care un act normativ se poate înscrie pe ordinea de zi fără raport. Ori noi nu suntem în acele situaţii, în acele excepţii prevăzute de către Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Din aceste considerente, în opinia mea, înscrierea pe ordinea de zi a unui proiect de lege fără raport este o înscriere neregulamentară.

Noi, în Regulament, repet, domnule vicepreşedinte, îmi amintesc exact când pot fi înscrise pe ordinea de zi proiecte de lege fără întocmirea raportului şi dezbaterea în plen. Ori această lege nu se înscrie aici. Suntem în faza a doua, la Camera decizională, aici nu avem termene de prezentare a raportului.

De aceea, eliminarea de pe ordinea de zi a acestui proiect de lege mi se pare regulamentară şi nu contravine sub nici o formă Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Asupra a ceea ce însă eu insist este să fixăm un termen pentru întocmirea raportului, pentru a da semnale că suntem ferm hotărâţi să dezbatem acest act normativ.

 

Domnul Bogdan Olteanu:   

Dacă-mi îngăduiţi, domnule vicepreşedinte, vreau doar să completez atunci pentru stenogramă, dacă este să ne înregistrăm toate aceste declaraţii, că există nişte condiţii extrem de drastice pentru includerea pe ordinea de zi a proiectelor fără raport întocmit. Ele se introduc de către Comitetul liderilor de grupuri, în primul rând, condiţie dificilă, dar îndeplinită prin votul, printre altele, şi al grupului dumneavoastră, din luna octombrie şi era şi cu o condiţie extrem de dificilă, dar întrunită şi aceasta, şi anume că termenul de depunere a raportului a fost depăşit. Dat fiind că aceste două condiţii au fost întrunite, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, a fost chiar şi într-o dezbatere a plenului, nu s-a ajuns până la el, după care plenul a plecat în vacanţă pentru campania electorală.

Repet, sigur că puteţi decide orice şi în Biroul permanent şi în Comitetul liderilor, dar este păcat să încălcaţi Regulamentul dacă puteţi s-o faceţi mâine, în plen.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Constat, domnule Bogdan Olteanu, că Regulamentul este bun şi este valabil numai în momentul în care convine unei anumite părţi.

Deci, readuc aminte, în legislatura trecută, în ultima şedinţă de Birou permanent aţi solicitat trecerea pe ordinea de zi, dumneavoastră, nu un lider de grup, în condiţiile în care, într-adevăr cu o majoritate de unu, a fost trecut pe ordinea de zi. Nu s-a ajuns la a fi dezbătută, pentru că dacă era dezbătută, probabil că ajungea tot la comisie.

Este regulamentar şi ceea ce am susţinut şi eu şi ceilalţi colegi, noi suntem cei care stabilim ordinea de zi, pentru că altfel probabil nu ne-aţi spune s-o votăm. Dumneavoastră aţi cerut trecerea ei pe o altă poziţie, eu solicit scoaterea ei de pe ordinea de zi, pentru ca noul Parlament să-i facă raport. Sunt de acord să stabilim un termen de 30 de zile pentru a se face raportul şi a intra în plen, dar nu sunt de acord să blocăm o zi întreagă cu o dezbatere a unui proiect de lege pe care nu-l au toţi deputaţii, nu toţi deputaţii ştiu despre ce este vorba şi mi se pare normal ca noua comisie să-şi spună punctul de vedere, iar deputaţii să poată să-şi însuşească pentru a avea un punct de vedere.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Eu sunt de acord totuşi că este mai bine, câteodată, să ne ţinem de textele normelor în vigoare. Cea mai uşoară modalitate – în primul rând, nu ajungem, ştim cu toţii, la poziţia 47 – de a retrimite la comisie de pe ordinea de zi acest proiect de lege este aducerea lui în faţă şi ieşirea în faţa microfonului cu solicitare de retrimitere.

Vă rog să-mi permiteţi să citesc alin.5 din art.63 al Constituţiei României: „Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent îşi continuă procedura în noul Parlament”. Deci, îşi continuă procedura, dacă din plen o reîntoarcem uşor la comisie şi comisia s-o dezbată.

 

Domnul Ioan Oltean:   

Doamnă preşedinte, este o discuţie pe interpretarea corectă a statutului. Sigur, a fost deja un vot în privinţa aceasta.

Pentru a se evita orice fel de animozitate la nivelul liderilor de grupuri şi a Biroului permanent şi a ne atinge obiectivul acela de a retrimite comisiei acest act normativ extrem de important – este un act normativ important şi extrem de controversat şi opinia publică urmăreşte de mult evoluţia acestuia – eu aş propune să fiţi de acord ca liderii grupurilor să revină asupra votului, să rămână înscrisă pe ordinea de zi, iar mâine, în plenul Camerei, să solicităm acest lucru şi să clarificăm lucrurile, pentru a evita orice fel de discuţie în contradictoriu.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

S-a votat scoaterea de pe ordinea de zi. Respectăm votul.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Aş vrea să-i întreb pe liderii grupurilor parlamentare dacă-şi menţin propunerea de excludere de pe ordinea de zi şi îi întreb şi pe ceilalţi – înţeleg că liderii majorităţii îşi menţin propunerea – cum votează ceilalţi.

Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi? Cine este împotrivă? 2 voturi împotrivă (domnii Marton Arpad, Horia-Dorin Uioreanu). Abţineri? 1 abţinere (domnul Ovidiu Victor Ganţ).

Mai sunt observaţii la ordinea de zi?

 

Domnul Kelemen Hunor:  

Am eu o întrebare. Dacă aţi scos de pe ordinea de zi, unde veţi trimite şi cu ce termen trebuie totuşi să se întâmple ceva, pentru că altfel rămâne undeva în Biroul permanent.

 

Domnul Ioan Oltean:   

Dacă-mi permiteţi, eu revin asupra propunerii mele: se retrimite această lege la Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului, cu termen de întocmire a raportului 30 de zile.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Cine este de acord cu propunerea făcută de domnul Ioan Oltean? Împotrivă? 3 voturi împotrivă. Vorbim de voturile membrilor Biroului permanent. Abţineri? Nici o abţinere. Vă mulţumesc mult de tot.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Doamnă preşedinte, la ordinea de zi, dacă-mi este permis, mai este o chestiune. La votul final, noi am trecut o hotărâre care se referea la o comisie de anchetă. Cred că ar fi necesar ca propunerile privind componenţa numerică şi nominală să fie modificată după cum este acum, în noua legislatură, noua componenţă. Sau să o luaţi măcar ca informare şi să se facă corecturile de către grupuri, nominalizările. Mulţumesc.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Aş mai vrea să ridic o chestiune legată de ordinea de zi şi în aceeaşi măsură, poate într-un fel, şi de programul de lucru - pe lista proiectelor cu termen de raport de multă vreme depăşit se află un proiect important, sigur, prevăzut de Constituţia României – Statutul minorităţilor, şi aş fi vrut să ridic o chestiune: în luna noiembrie s-a decis de către lideri să nu se mai discute acest statut la comisii pentru că era un moment delicat. Noi vrem doar să ştim dacă mai sunt oportune acele discuţii în cele trei comisii reunite, colegii noştri parlamentari din cele trei comisii sunt extrem de dornici să participe, şi vrem să ştim dacă continuăm dezbaterile pe acel proiect sau îl considerăm oarecum clasat. Ştiţi, că am aflat că la Senat a apărut o nouă instituţie parlamentară – clasarea proiectelor de legi. Mi-au clasat şi mie unul; n-am înţeles pe ce bază.

 

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre a Camerei Deputaţilor privind Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi şi care se referă la Bugetul Camerei Deputaţilor. Îl aveţi la mapă.

Vreau să vă fac, în calitate de preşedinte al Camerei, dar nefiind responsabilă de întocmirea acestui buget, aş vrea să vă propun, pentru că în şedinţa trecută domnul deputat şi vicepreşedinte Adrian Năstase a deschis subiectul studioului de televiziune, am văzut că domnul secretar general l-a şi bugetat, aşa cum era firesc pentru a putea vedea datele financiare pe care le-ar implica un astfel de proiect, păstrând chiar cifrele în ansamblu ale bugetului. În schimb, aş vrea să vă propun ca pentru acest an să nu includem o astfel de investiţie în buget. Se referă la studioul de televiziune.

Considerentele sunt multiple. Am avut o serie de discuţii şi cu reprezentanţii mass media. Dânşii mi-au spus un lucru care este uşor de înţeles pentru fiecare dintre noi, anume faptul că nu au nevoie de un astfel de studio pentru funcţionarea lor. Aţi văzut că dânşii apelează foarte uşor la acele studiouri mobile. În al doilea rând, dacă avem în vedere continuarea investiţilor, atunci ar trebui să gândim proiectul unei televiziuni probabil a Parlamentului, şi consider că momentul din punct de vedere economic nu este cel mai fericit.

Nu în ultimul rând, există o hotărârea a Camerei Deputaţilor prin care locaţia pentru care s-au făcut investiţii până în acest moment a studioului este modificată, în sensul în care în vechea locaţie a studioului s-a mutat Clubul parlamentarilor, şi a fost votat lucrul acesta acum un an şi ceva de zile.

În toată această situaţie, vă propun să scoatem din buget investiţia în acest studio.

În al doilea rând, tot din raţiunile contextului economic, exista un proiect privitor la înfiinţarea unei sere. De asemenea, vă solicit să scoatem din buget această investiţie.

Mai există un proiect care este „Complex cazare parlamentari”, care cuprinde un studiu de prefezabilitate şi fezabilitate şi, în plus, ar însemna şi proiectare. V-aş propune să rămână doar studiul şi să scoatem celelalte proiecte.

În acelaşi timp, solicit chestorilor, care ne-au propus acest buget, să ne dea explicaţii asupra oportunităţii lucrărilor la capitolele legate de scări, de fapt proiectul de investiţii legat de Parlament, pentru a vedea oportunitatea menţinerii acestor investiţii în continuare în buget.

Acestea erau câteva consideraţii.

Vă rog, domnul Mircea Toader.

 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Referitor la studio şi la oportunitate, cred că ar fi bine să avem o discuţie cu televiziunea naţională publică, care deja a ajuns la vreo şase posturi de televiziune, între care ar putea să-şi prevadă o poziţie specială pentru Parlament şi pe investiţia lor să meargă, noi oferindu-le eventual spaţiu sau o anumită logistică, că au ajuns să aibă deja cinci canale de televiziune naţionale.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Eu vreau să-mi însuşesc în totalitate propunerile doamnei preşedinte, care mi se pare că duc bugetul în direcţia cea bună. Sigur, rămâne să vedem cât ar însemna asta ca reduceri, şi sperăm să ajungem la acea reducere cu 20% faţă de bugetul pe anul trecut, pe care o propuneam în şedinţa trecută.

Aş vrea chiar să mai adaug aici un element pe care domnul prim-ministru l-a propus în urmă cu câteva zile şi care mi se pare extrem de pertinent, şi aş vrea să propun să eliminăm toate alocaţiile pentru cazarea parlamentarilor la nivelul de cheltuieli care a fost prevăzut şi să acordăm parlamentarilor barem de cazare la nivelul oamenilor de rând. Sunt convins că domnul secretar general cunoaşte care sunt baremurile de cazare pentru oamenii de rând, şi v-aş propune să introducem asta, pentru că mi se pare strigător la cer tariful care se plăteşte la hotelurile din Bucureşti.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Mihai Voicu.

 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Aş vrea să fac o observaţie cu caracter general: după cum ştim, în acest moment toţi parlamentarii sunt aleşi în colegii uninominale, iar una dintre raţiunile pentru care am introdus votul uninominal este să existe o apropiere cât mai mare a parlamentarului faţă de cetăţean.

Vă informez că parlamentarii americani, spre exemplu, au dreptul la corespondenţă gratuită cu alegătorii lor înscris în Constituţie.

Este absolut evident că nu se pune problema ca în acest an să introducem vreo cheltuială suplimentară legată de corespondenţa deputaţilor. Nu vreau să fac nici un fel de propunere pentru acest an. Aş vrea, însă, să rog Secretariatul General să ia în considerare ca pentru bugetul anului viitor să ne gândim la o soluţie în care să ni se faciliteze tuturor parlamentarilor comunicarea cu cetăţenii prin introducerea unei sume pentru corespondenţa cu alegătorii din colegiul în care am fost aleşi. Vă mulţumesc. Dar nu pentru acest an.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Hunor.

 

Domnul Hunor Kelemen:

Câteva chestiuni.

Eu sunt de acord cu propunerile doamnei preşedinte, dar o precizare trebuie să facem: noi nu am fost de acord şi nu noi am propus, după cum vedeţi nu avem semnăturile pe acest proiect de buget, investiţiile la nivelul de 11 milioane 155 de mii de lei la obiectul de investiţii „Palatul Parlamentului”. Şi eu cred că este exagerat să băgăm acum peste 3 milioane de lei noi în subteran, care nu se vede şi nu se va termina oricum în acest an. Se poate redistribui. Şi aceasta era propunerea noastră: redistribuirea acestor fonduri în interiorul bugetului, fără să depăşim suma stabilită, suma negociată, suma discutată cu Ministerul de Finanţe. Deci nu vrem o creştere, nu vrem ceva în plus.

Şi, în ceea ce priveşte reparaţii capitale la clădire, este vorba de lucrări la scară, acolo câte ceva trebuie făcut. Asta am înţeles din explicaţiile colegilor de la Secretariatul General.

În ceea ce priveşte cazarea parlamentarilor, eu sunt de acord, dar atunci trebuie să propuneţi Guvernului să construiască ceva pentru noi, cei care nu trăim în Bucureşti doar de luni până joi, sau eventual înfiinţaţi parlamente regionale, şi nu vă mai deranjăm în Bucureşti foarte mulţi dintre noi.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Bănicioiu.

 

Domnul Nicolae Bănicioiu:

Eu salut decizia de a scoate din proiectul de buget şi studioul de televiziune, cred că este o idee foarte bună, şi sera, şi propun să scoatem şi scara şi celelalte investiţii din subsol, şi vroiam să vă confirm şi eu ceea ce a spus colegul meu Kelemen Hunor: că nu noi am propus şi nu am fost foarte convinşi de această utilitate a investiţiilor şi la scară, şi la faţadă, şi în subsol, pentru că eu cred că am putea lua exemplu de la Senat – înţeleg că la Senat s-a putut reduce bugetul undeva cu 28% faţă de anul trecut. Dacă putem şi noi să ne încadrăm în acest procent, ar fi perfect.

Referitor la cazarea parlamentarilor, vroiam să corectez un pic ceea ce spunea domnul Bogdan Olteanu. Eu, sincer, nu prea ştiam cum este cu sumele acestea; am înţeles că este undeva la 100 de milioane pe lună. Chiar cred că se poate găsi o sumă mult mai mică.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Bănicioiu, aş vrea să fac o precizare: Senatul şi-a scăzut cu 28% din proiectul deja adoptat la sfârşitul anului trecut. Şi noi, Camera, în raport cu propunerea înaintată către Biroul permanent, am scăzut cu 25%.

Domnul Motreanu.

 

Domnul Dan-Ştefan Motreanu:

Înainte de a aprecia faptul că aţi decis renunţarea la unele cheltuieli care par inutile anul acesta, aş vrea să-mi exprim nemulţumirea vizavi de faptul că ceea ce am cerut eu şi colegul secretar Cezar Preda de a avea o evidenţă clară a cheltuielilor de personal defalcată între bugetarii instituţiei şi parlamentari nu apare în acest proiect de buget. Am vrut să vedem exact care este procentul pe care îl cheltuieşte Camera Deputaţilor cu parlamentarii şi care este cel pe care îl cheltuieşte cu personalul bugetar, de asemenea şi deplasările în străinătate şi toate celelalte cheltuieli – diurne şi deplasări în ţară.

Totodată, aş vrea să propun ca acest complex de cazare a parlamentarilor care are o sumă pentru studiul de prefezabilitate şi fezabilitate să fie scoasă cu totul pentru că nu are nici un rost, mai ales, şi îmi aduc acum aminte de ceea ce spunea şi domnul vicepreşedinte Adrian Năstase, că în contextul în care se discută despre o modificare a Constituţiei, poate rămâne un Parlament unicameral, cu un număr mic de parlamentar, nu ştim pentru cine să facem acest hotel – pentru 200, pentru 500 de parlamentari, şi cred că nu se impune anul acesta nici o cheltuială pe această temă.

Mulţumesc.

 

Domnul Cezar-Florin Preda:

Doamna preşedintă, faţă de propunerile dumneavoastră, care duc la o reducere a bugetului, cred că analiza pe investiţii trebuie puţin mai adânc făcută, pentru că, din punctul meu de vedere, justificarea unor investiţii în subsol, seră şi scară este ceva... Nu cred că ţara are nevoie acum de aşa ceva, şi noi ne expunem degeaba. Chiar dacă se vor găsi justificări. Eu nu cred că va fi vreodată cineva şi, dacă îi ceri o hârtie acum să spună de ce trebuie făcută scara, să nu ţi-o aducă. Ţi-o aduce imediat şi îţi spune că, dacă se duce cineva pe acolo, moare dacă pune un picior pe scară. Şi, atunci, justificări se vor găsi.

Dar intervenţia mea vrea să meargă spre această cazare a parlamentarilor. Aici se fac ironii, am văzut, glume. Nu este bine să ne jucăm aşa, cu aceste chestiuni, dar o linie politică sau o linie până la urmă de ceea ce vrem să facem putem să dăm, în sensul că, dacă reuşim aşa cum doamna preşedintă şi-a propus, şi cel puţin aţi discutat la grup cu noi, să încercăm să inducem în rândul parlamentarilor această dorinţă de a-şi găsi o cazare la un cost de 30 de milioane pe lună, care înseamnă a treia parte din cheltuielile pe care le suportă Camera la ora actuală, nu este un lucru rău.

M-am gândit că o mie de euro un apartament ... Deci eu am spus o sumă care ar putea fi mai mică. Trebuie, încet, încet, indusă ideea că un parlamentar nu vine şi are un hotel de o sută de milioane pe lună. Că, dacă încet, încet, se formează chestiunea aceasta – ca, atunci când vii parlamentar, îţi găseşti şi cazare. Deci, asta trebuie făcută în timp.

Aşa, propuneri din acestea, că să facem aia sau ailaltă acum, mâine, nu cred că ne va conduce spre vreun rezultat.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Legat de continuarea lucrărilor începute de domnul Năstase şi de Bogdan Olteanu privind studiourile de televiziune ale Camerei Deputaţilor, în condiţiile reducerilor şi faptului că trebuie să cheltuim mai puţin pentru a fi populişti, nu pentru altceva, cred că facem o mare greşeală. De ce: pentru că ceea ce deja a fost făcut, în condiţiile în care întrerupi pentru a relua pe bugetul anului viitor, teoretic este ca şi cum pleci de la zero.

A doua problemă: dacă cei care administrează şi întreţin această clădire ne spun că în subsol trebuie să aibă loc o serie de lucrări de întreţinere, de asemenea la scară, poate cineva să vină şi să spună că peste o lună de lună de zile sau două luni, când vor veni căldurile, această clădire nu va mirosi nu ştiu cum pentru că de la subsol se vor ridica nişte... şi nu mai continui?

Poate cineva dintre noi să spună că la scară nu sunt necesare lucrări de întreţinere pentru că, ştiu eu, a venit un termen de scadenţă pe o reparaţie curentă sau pe o reparaţie capitală?

Eu cred că trebuie să fim serioşi.

Da, sera să spunem că putem să nu o continuăm.

Spunem că conservăm tot ce este legat de postul de televiziune, dar o serie de lucrări care ţin de întreţinerea acestei clădiri... Vă rog să vă aduceţi aminte că anul trecut în primăvară la câteva etaje ale acestei clădiri nu se putea sta până când nu au fost făcute lucrări cu maximă urgenţă, pentru că nu puteau lucra comisiile. De altfel, cei care sunteţi mai vechi aici ştiţi.

Deci, de aceea cred că trebuie să ne aplecăm cu responsabilitate asupra lucrărilor de întreţinere ale clădirii, pentru că nu sunt făcute doar aşa că, ştiu eu, trebuie prinsă o cheltuială în bugetul Camerei.

Seră, de acord. Poate altele care pot fi conservate. Dar nu lucrări care ţin de bunul mers al întreţinerii acestei clădiri. Pentru că, dacă am fi la noi acasă, şi noi ni le-am planifica pentru a putea să le realizăm şi pentru a putea să nu conducă la cheltuieli suplimentare peste o bucăţică de timp.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Albu.

 

Domnul Gheorghe Albu:

Am senzaţia că problema bugetului nu o abordăm corect. Dacă o abordăm ca imagine externă, este în regulă.

Eu am spus şi rândul trecut: bugetul practic nu-l putem limita. Dacă este nevoie şi necesităţile sunt stringente şi acute, trebuie să le acoperim. Dacă pierdem mai mult dacă tăiem dintr-o investiţie, atunci trebuie să facem un calcul pentru că ce câştigăm azi pierdem dublu la anul şi, atunci, tot din bugetul ţării este.

Sunt de acord cu propunerea doamnei preşedintă referitoare la televiziune, poate mai mult pentru imagine, pentru că asta este situaţia, şi stenograma consemnează sau nu acest lucru.

Dar a întrerupe o lucrare de investiţii, cel mult găsesc că nu este suficient argumentat. Trebuie să ne spună clar Secretariatul tehnic – cât se pierde dacă nu facem această investiţie. Pentru că, dacă ne spune: domnule, dacă alocăm 10 lei azi, sau dacă nu alocăm 10 lei azi pierdem 20 la anul, prefer să alocăm banii. Pentru că, până la urmă, nu facem un buget de imagine. Facem un buget care să ne fie necesar nouă, Camerei Deputaţilor.

Aceste propuneri haideţi să le păstrăm pentru şedinţa viitoare, că poate mai reuşim să ne mai consultăm şi cu colegii. Să vedem şi ce punct de vedere au, pentru că, până la urmă, suntem reprezentanţii lor.

Dar, în legătură cu investiţiile şi cu proiectul de buget, în calitate de chestor, repet: haideţi să tăiem tot ce nu este necesar, dar să lăsăm tot ce se impune.

Aşteptam, domnul secretar general, de la Departamentul tehnic, o justificare mai serioasă cel puţin asupra problemei acesteia cu scara şi asupra subsolului. Să spunem de ce trebuie aceşti bani. Dacă nu-i dăm, se întâmplă următorul lucru ...

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am să-i dau imediat cuvântul şi domnului secretar general după ce epuizăm intervenţiile la buget, pentru a putea răspunde.

Îi dau cuvântul domnului Marton Arpad şi apoi domnului Adrian Năstase.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Eu cred că într-adevăr trebuie să vedem de ce avem nevoie şi unde putem să cheltuim mai puţin. Este această propunere realistă. Nici eu nu sunt pentru a face neapărat sere. Să vedem ce-i cu subsolul, cât pentru a nu se întâmpla vreo problemă şi cât, evident, pentru a face o parcare, dacă avem nevoie de ea; care este problema cu scările. S-ar putea ca toate aceste trei categorii pe care le-am spus să le eliminăm din buget. Mai încolo însă am nişte probleme.

Eu, dacă doriţi, aş putea să fiu de acord, deşi nu sunt în sinea mea, să nu facem acest studio pe care de multă vreme încercăm să-l facem un studio al nostru, pentru că parlamentele de obicei au. Noi suntem un parlament de ţară, pentru că nu avem aşa ceva şi suntem rămaşi în urmă; pentru că, pur şi simplu, ca un parlament de ţară, încă nu avem un studio al nostru.

Dar dincolo de aceasta, dacă vrem să facem aici chiar şi populism, mă rog, vrem să facem economie şi vrem să aducem bani la bugetul acestei instituţii, atunci trebuie să fim într-adevăr în litera economicului. Adică, am spus-o şi altă dată şi, tot aşa, şi pentru stenogramă. Nu mi se pare normal să dăm un spaţiu unor societăţi comerciale pe gratis, pentru că orice societate comercială, care închiriază oriunde un sediu sau orice pentru a face o emisiune, plăteşte. Singurul loc unde face asemenea lucru gratis este Parlamentul României. Dacă vrem să aducem bani la buget, atunci să plătească orice societate comercială pentru a închiria un spaţiu de emisie sau pentru altceva. Cum fac acele societăţi comerciale care vor să facă un film sau alte asemenea îndeletniciri.

Da, este amuzant, dar vă spun, ca unul care – m-am uitat aici – sunt cel mai vechi în Parlamentul României, din 1990 încoace nu rezolvăm o problemă, tot din populism. Din 1990 încoace n-am făcut un pas măcar cât de mic ca să avem cazare pentru parlamentari şi aruncăm banii din bugetul poporului, da, pentru că nu avem aceste spaţii de cazare.

Deci, eu nu sunt de acord să ne oprim să facem aceşti paşi. În momentul în care vom avea aceste spaţii de cazare pentru parlamentari, nu va mai trebui să plătim bani, indiferent câţi bani, pentru a caza aceşti parlamentari. Ştim cu toţii, orice om din ţara asta înţelege că este mai ieftin să întreţii o clădire proprie şi să cazezi acolo parlamentarii, decât să plăteşti chiar la un hotel de duzină, la cel mai mic preţ, o cazare a unui deputat.

Putem merge şi pe această idee. Se uzitează şi în alte ţări. Să dăm o sumă fixă pentru fiecare parlamentar, să-şi rezolve problema de cazare, numai că pentru asta trebuie să modificăm legea, pentru că prin legea actuală, Legea statutului deputaţilor şi senatorilor, are următoarele drepturi: cazare gratis. Deci, putem să introducem o sumă fixă.

Iar celelalte, nu vă supăraţi, denunţuri legate tot de cheltuieli, încă o dată revin, această sumă forfetară s-a tot bătut încoace şi încolo. Această sumă forfetară se plăteşte 60% pentru servicii, chirii, lumină şi încă câteva procente foarte mari pentru salariile angajaţilor din teritoriu, mai ales când într-adevăr trebuie să acoperim un teritoriu mai mare, unii dintre noi. Deci, este imposibil să taie de acolo unde de fapt, pentru buna funcţionare a Parlamentului şi într-adevăr o legătură mai bună între alegător şi parlamentar, este nevoie de o sumă infim mai puţină, mai multă decât avem. Un parlamentar american primeşte anual un milion de dolari. Faceţi comparaţie.

 

Domnul Adrian Năstase:

Stimaţi colegi, am ascultat cu mare interes comentariile de astăzi, legând cumva discuţiile pe care le avem acum de ceea ce am discutat data trecută în legătură cu bugetul. Aş vrea să vă reamintesc un comentariu pe care l-am făcut atunci. Am spus: consider că bugetul trebuie să-l construim în funcţie de o anumită strategie pe care o avem în vedere în ceea ce priveşte activitatea Parlamentului. Avem o problemă de imagine? Pornim de aici şi construim şi bugetul în acest mod.

Iată, preşedintele Camerei Deputaţilor tocmai a pornit această campanie făcând o consultare largă cu reprezentanţii organizaţiilor şi cu televiziunile private şi cele de stat. Este în ordine.

Chestiunea însă se pune în următorii termeni: dacă dorim să transmitem mesajele noastre sau, aşa cum am oferit pentru NATO, un hotel de lux, aici, la Bucureşti, vrem să oferim tot aşa un loc de desfăşurare pentru activităţile de media ale altora.

Se întâmplă de fapt în cele mai multe dintre parlamentele din lume. Majoritatea au studiouri de acest gen.

Ideea acestui studio am adus-o cumva şi am vorbit-o la un anumit moment şi am transmis-o Biroului permanent de la experienţa studioului din Franţa. Cei de la celelalte studiouri de televiziune parlamentară ne pot da materiale extrem de interesante. Iar din punctul de vedere al funcţionării, cred că ar trebui să vedem. Dacă ajungem la concluzia că un astfel de studio trebuie gândit şi construit, problema costurilor se poate rezolva într-un mod care să nu mai însemne cheltuieli foarte mari, dincolo de aspectele de locaţie, pe care nu vreau să le discut, pentru că nu le mai cunosc foarte bine, ştiu că au fost unele decizii care au modificat cumva locul de amplasare. Dar pentru aparatură şi televiziunea publică are obligaţia de a se implica, de a oferi, până la urmă, un anumit cadru, inclusiv operatori, aparatura necesară.

Adunarea Naţională din Franţa vroia să ne ofere echipamentele pe care ei le schimbau la momentul respectiv pentru a le aduce în România. Şi bănuiesc că sunt şi alte soluţii dacă ne-ar interesa să facem acest lucru. Dar repet, aceasta este o decizie strategică a noastră. Dorim să venim să construim noi această imagine sau lăsăm ca alţii să intre în această incintă şi, în funcţie de dezbateri, este o dată un scandal, calc pe cineva cu maşina şi vrem să vedem unele dintre dezbateri, mai împuşc pe cineva pe la Braşov, avem dezbateri importante în Parlament şi le facem pe holurile Parlamentului. Este în ordine, nu este o problemă. Eu nu am o problemă cu asta. Ştiu şi care sunt, bănuiesc, interesele aici, în toată această chestiune. Dar repet, problema noastră şi poate reflectaţi până când luăm o decizie definitivă, dacă o astfel de hotărâre, o astfel de decizie pe termen mediu şi pe termen lung are o anumită justificare din punctul de vedere al prezenţei noastre publice. Avem o problemă de imagine, avem o problemă de a prezenta ceea ce facem aici, trebuie să ne hotărâm: facem conferinţă de presă în fiecare zi, ieşim să explicăm ziarelor, invităm televiziunile. Dacă avem un astfel de studio, putem să implicăm şi televiziunile private, ca să nu ne facem adversari din ele şi le spunem o zi pe săptămână, câte un moderator care vine de la fiecare dintre aceste televiziuni. Se pot găsi soluţii, pentru că-mi dau seama că nimeni nu este foarte fericit să apară pe o zonă care adeseori creează interes public, să apară un concurent. Noi nu suntem însă un concurent cu un astfel de proiect. El poate să fie însă important pentru noi şi aici este de fapt decizia pe care va trebui s-o luăm.

Înţeleg constrângerile de buget, dar dacă cumva un astfel de proiect poate fi dezvoltat fără să facem cheltuieli foarte mari, reducând poate o parte din ceea ce este pus anul acesta, dar fără să oprim proiectul în sine, care probabil că nu va putea fi finalizat în acest an, dar repet, fără să-l oprim ca atare, poate că n-ar fi rău.

În ceea ce priveşte scările, este o formulă generică, este vorba de fapt de investiţiile în acest colos, care, cum să spun, în fiecare zi se degradează puţin şi el trebuie în permanenţă să fie reparat pe diferite segmente. Sunt o mulţime de lucruri pe care noi nu le-am reparat la timp, le-am tot lăsat crezând că vine cineva după şi o să le repare.

Cred însă că ar fi important chestorii să meargă să facă o vizită pe toate zonele acestea. Unii au văzut spaţiile respective, alţii nu. Să meargă să vadă, împreună cu secretarul general, secretarii generali adjuncţi şi să decidă în cunoştinţă de cauză.

În ceea ce priveşte cazarea, sigur, este o discuţie veche. Vă aduc aminte – şi asta pentru cei care, poate că din Birourile permanente din anii ’90, sunt unul dintre puţinii – dar în ’92-’96 a existat o înţelegere între noi şi Senat. Noi, Camera Deputaţilor avem obligaţia să finalizeze lucrările aici, la această clădire, iar Senatul se angajase să construiască aici, în curte, hotelul pentru parlamentari. Soluţia era următoarea şi la un moment dat, de fapt a căzut atunci varianta aceasta, ulterior când s-a finalizat Hotelul Marriott, am discutat cu constructorul şi ideea de bază a fost ca ei să ne dea un credit de 10 sau 20 de milioane; 10 milioane de dolari sau euro, nu ştiu ce era atunci. Cu aceşti bani să construim hotelul, constructorul era acelaşi la Marriot şi aici, în curte şi să plătim timp de zece ani la nivelul chiriilor pe care noi le plăteam pentru parlamentari. Şi, în felul acesta, după zece ani, hotelul rămânea al nostru, fiind amortizat în acest mod. Din păcate, Senatul nu s-a ţinut de cuvânt, iar după aceea soluţia pe care noi am avut-o la momentul respectiv a căzut. Între timp, au apărut probleme la Hotelul Bucureşti, cheltuielile acolo s-au mărit. Problema continuă să existe.

În ceea ce priveşte spaţiul acesta, la un moment dat a apărut proiectul catedralei, care sigur că a schimbat peisajul aici, în curte şi, pe de altă parte, tot felul de arhitecţi din străinătate şi din Bucureşti, care au început să construiască tot felul de drumuri prin curtea Parlamentului şi care, într-un fel, nu ne mai dădeau voie, spuneau ei, să construim aici, în această incintă.

Cred că şi această problemă ar trebui revăzută. Sigur că acum situaţia este mai dificilă, costurile sunt mai mari. Nu ştiu dacă mai este posibil să realizăm o astfel de investiţie şi, în orice caz, nu cred că în actualele condiţii. Ideea însă era cred destul de bună la momentul la care a fost pornită, este păcat că nu s-a realizat.

Acum, poate că ar trebui căutată o soluţie alternativă, o clădire care să poată să fie finalizată pentru Parlament, dar pentru asta va fi nevoie cred de mai mult timp şi va trebui o investigaţie împreună cu colegii din Guvern, pentru a căuta o formulă cât mai economică.

 

Domnul Cezar-Florin Preda:

Aici, dacă-mi permiteţi, doamnă preşedinte, aş vrea să spun că urmărind toată expunerea domnului Adrian Năstase, îmi pun şi eu o întrebare şi până la urmă cred că aici ar trebui să se îndrepte strategia noastră. Domnia sa a prezentat această televiziune şi acest studio ca o chestiune publică, ca o necesitate publică. Dar noi avem nu o televiziune publică, noi avem şase televiziuni publice finanţate din banii României. Haideţi, doamnă preşedinte, să îndreptăm strategia noastră ca această televiziune publică să intre şi să facă treabă aici, pentru aleşi şi să facă studioul pe banii lor, să prezinte activitatea din Parlament aşa cum dorim noi, pentru că până la urmă este o televiziune publică şi ea face ce-i spunem noi, nu ce vor alţii. Eu cred că aici ar trebui să fie un element de strategie. Asta mi-a venit în moment ce dumneavoastră aţi prezentat chestiunea aceasta.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Doamnă preşedinte, dacă-mi permiteţi. Eu, faţă de şedinţa anterioară a Biroului permanent, am reţinut sugestiile care au fost atunci din punct de vedere al bugetării unor acţiuni privind creşterea transparenţei şi a comunicării. În bugetul de atunci erau prevăzute 440 de mii pentru continuarea lucrărilor la studio şi am mai adăugat 160 de mii, eu vorbesc aici în cadrul aceleiaşi sume, n-am modificat suma totală deloc; pentru că mai trebuia făcută o dotare care a fost făcută la vremea respectivă şi care a fost dată Comisiei juridice.

Între timp însă eu n-am mai putut modifica acest buget, pentru că de curând am aflat că există o hotărâre a plenului Camerei, pe care am văzut-o, şi care a dat locaţia actuală a studioului de televiziune din B1, etaj 3, Clubului parlamentarilor. O astfel de chestiune, eu, ca şi ordonator de credite, nu pot să finanţez, pentru că trebuie o nouă decizie şi dacă dumneavoastră veţi decide ca lucrările la studioul respectiv să fie continuate, atunci vă voi propune la „Diverse” un proiect de hotărâre de anulare şi de alocare a spaţiului astăzi existent Clubului parlamentarilor la S1. Dacă nu, se face o economie în bugetul actual de 600 de mii. În situaţia în care se schimbă locaţia, vreau să vă aduc la cunoştinţă că sunt cheltuiţi până acum pe construcţii-montaj şi proiectare 350 de mii, până când lucrarea a fost oprită, să spunem, nu s-a continuat şi că recuperarea lor – acolo sunt compartimentări şi alte lucruri făcute – înseamnă încă o cheltuială de 190 de mii, aproximativ, dintr-o evaluare făcută.

Una peste alta, înseamnă vreo 500-550 de mii lucrări executate şi, pentru a readuce la loc, trebuie luată o astfel de decizie şi vreau să fiţi în cunoştinţă de cauză.

De aceea, eu personal susţin, cel puţin în contextul actual, ceea ce doamna preşedintă a propus, pentru că nu am nici unde să duc banii, adică nu mai am locaţie, plenul Camerei Deputaţilor hotărând altceva.

Vreau să ştiţi că sera era în contextul în care actualmente în acel spaţiu sunt depozitate toate plantele din Cameră, pentru că sunt nişte culoare şi lumină acolo şi că în acest context trebuia făcut ceva, pentru că tot ce s-a adunat în ani, dacă nu de fiecare dată, Camera Deputaţilor cumpără aceste plante şi aceşti pomi, care sunt mari până la urmă, pentru clădirile acestea înalte. Sera nu avea altă chestiune de altă natură decât de acest fel. Sigur, ele pot fi scoase, împrăştiate prin Cameră, cu degradările care sunt ş.a.m.d.

Sunt de acord cu această chestiune, pentru că deocamdată B1 nu este nici Club parlamentar, nu este nici seră, nu este nici televiziune, până se ia o decizie.

Vreau să vă spun însă că, până în prezent, pentru televiziune nu este achiziţionată nici o dotare pentru a se emite pe cablu sau în eter, ci există doar posibilitatea, pentru cine o veni, una sau mai multe, să se cupleze şi să facă de acolo eventuale dezbateri, dacă acest lucru este hotărât.

În sfârşit, pentru că era vorba tot de o strategie de comunicare şi de transparenţă, am cuprins în acest buget continuarea dotării cu sistem electronic de vot, înregistrări audio şi TV pentru încă trei comisii, care, dacă veţi avea amabilitatea să citiţi, există în această notă, aşa cum mi s-a sugerat, ca să puteţi lua nişte decizii nu uitându-vă în tot bugetul, ci pe anumite puncte din această chestiune. Ar fi Comisia de agricultură, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru învăţământ, considerate importante pentru ca să primească în acest an.

În ce priveşte investiţiile şi reparaţiile. Pentru că cea mai discutată este scara, să spun aşa, aş vrea să vă informez asupra următorului lucru:

Încă înainte de 1989, scara respectivă, treptele acelea mari care sunt acolo la C1, n-au fost puse pe suport de beton, sunt puse pe pământ. Drept urmare, ele toate se fisurează, crapă şi efectiv cad de sus ornamente din ornamentaţiile generale ale Camerei.

Dacă acest lucru nu se doreşte acum... Sigur, noi am prezentat-o ca pe o necesitate.

Continuarea lucrărilor în parcajul subteran.

Nu face nimeni un parcaj. Este o lucrare în continuare.

Nu este o lucrare nouă. Este garajul Parlamentului, unde trebuie finalizată lucrarea, dacă se doreşte în acest moment acest lucru.

Iar chestiunea din subsol a expus-o aici doamna deputat foarte bine.

Nu s-a făcut nimic.

Aş vrea să ştiţi ce înseamnă subsolul. În afară de gunoaie şi ce nu s-a făcut, sunt 200 de transformatoare de dinainte de 1989.

Acum, problema este că investiţiile pe care vi le propun eu nu sunt în principal în dotări. Pentru investiţiile acestea, oamenii care le fac vor munci, adică există locuri de muncă, ceea ce ne va durea în viitor.

Este adevărat, este pe ban public şi nu este autostradă, dar este Camera aceasta, adică această clădire la care Camera Deputaţilor are responsabilitatea continuării investiţiilor.

În principiu, nu este o dotare la care nu participă cineva, ci este o chestiune la care oamenii muncesc pentru asta şi rămân angajaţi sau nu rămân angajaţi. Unii dintre ei au lucrări sau n-au lucrări de făcut.

Acum, ar mai trebui să vă spunem încă ceva: termenul de finalizare a lucrărilor la Palatul Parlamentului a fost 2008. A fost prelungit până în 2011. Eu am vrut să vă prezint o eşalonare a acestor investiţii.

Vreau să ştiţi că nu se poate prezenta pe devizul general o eşalonare a investiţiilor dacă luăm strict valoarea din devizul general. Colegii mei pe partea tehnică sunt aici. Pentru că nu corespunde valoarea devizului general cu stadiile fizice executate, şi acest lucru trebuie de la capăt luat şi văzut – unde anume şi cu ce valori mai trebuie să mergem, ca să vă pot propune un eventual buget anual pe chestiunea de investiţii.

În legătură cu reparaţiile capitale, cea mai importantă dintre ele fiind cea de la scară, şi am vorbit de ea, şi cea cu centrala aceea de ventilaţie, unde ştiţi că funcţionează două din trei şi unde freonul nu se mai poate utiliza.

Acum, eu am prezentat tot ce s-a discutat astăzi aici domnilor chestori, care au fost prezenţi. Regret că domnul Motreanu nu a fost. A fost domnul Nicolaescu atunci. Şi ulterior am prezentat-o liderilor de grup, care au încheiat şi un protocol şi care au susţinut aceste cifre din buget. De atunci încoace vin aceste propuneri de scoatere a televiziunii, serei, numai studiul de fezabilitate, deci vreo 116 mii pentru complex cazare, şi nu 700 şi ceva de mii, deci partea de proiectare.

Şi aş vrea să vă informez că în faţa dumneavoastră există o notă pentru luarea deciziilor, există o notă cu explicaţii pentru fiecare sumă care este mai mare decât în anul precedent, inclusiv cu reducerile de la alte capitole, şi de ultimă oră mai există o notă pe care am înaintat-o şi care ni se solicită din partea Ministerului Afacerilor Externe, Departamentul pentru relaţiile cu românii de pretutindeni -  organizarea Congresului românilor de pretutindeni, a cărui convocare se face de către cele două Camere împreună cu Ministerul de Externe şi ale cărui costuri, conform legii care este la dispoziţia dumneavoastră, dacă doriţi să vă informăm, se suportă de către Camera Deputaţilor. Devizul estimat de dumnealor este la 800 de mii de lei. Nu avem un control asupra acestui deviz care ne-a fost transmis astăzi, ca serviciile Camerei să poată intra şi să vadă cazări, transporturi şi aşa mai departe. Dar această chestiune eu vă rog să o luaţi în dezbatere pentru că bugetul se discută în această perioadă, eu sper să fie aprobat astăzi, după explicaţiile date, şi, dacă nu, atunci va fi o problemă de bugetare a acestei acţiuni în anul 2009. Sigur, este posibil să mai fie rectificări pe parcurs. Nu vreau eu să anticipez astfel de lucruri.

Acestea sunt lucrurile pe care am dorit să vi le prezint.

Nu ştiu ce anume altceva s-ar putea face în acest moment în legătură cu acest subiect.

Eu susţin ceea ce a propus doamna preşedintă în legătură cu televiziunea, deşi consider şi eu că ar fi nevoie de o comunicare mult mai mare, dar sunt foarte multe neclarităţi în acest moment şi o decizie de luat în această direcţie politică.

Şi restul lucrurilor le-am prezentat şi aştept decizia dumneavoastră, pentru a executa un buget care sper să fie aprobat.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

În regulă.

Mai sunt alte intervenţii?

Vă rog.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Nu am o întrebare. Am un răspuns faţă de domnul Năstase. Poate că noul Guvern, în mult mai buna sa abilitate de a gestiona banii, va fi în stare să dea ceea ce nu a dat vechiul Guvern, şi anume datoriile către Parlament pentru organizarea Summit-ului NATO.

Eu aş fi avut o întrebare, că, dacă se merge mai departe... Dumneavoastră aţi făcut aici nişte menţiuni. Totuşi, care sunt cifrele care rămân? Ca măcar să le vedem şi să le consemnăm.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Deci cifrele care rămân, dacă acceptaţi propunerea de scoatere a televiziunii, a studioului, sunt: 600 de mii.

254 de mii este scoaterea completă a serei.

Dacă îmi permiteţi, mă voi uita în continuare.

La proiectul de cazare, dacă rămân numai studiul de prefezabilitate şi fezabilitate, se scad 627 de mii.

Domnul vicepreşedinte, locaţia ar fi în incinta noastră, şi este sub rezerva aprobării unui PUZ.

 

Domnul Adrian Năstase:

Problema nu este ce va fi deasupra. Problema este ce este dedesubt. Pentru că aici, problemele sunt legate de ce este dedesubt.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Ştim, ştim acest lucru, şi ar fi strict legate de problema unui PUZ în zonă.

În nici un caz, nu se demarează un studiu de prefezabilitate şi fezabilitate până nu există la Primăria Generală un plan de urbanism zonal aprobat.

Dacă se doreşte în totalitate scoasă această chestiune, nu este, din nou, nici un fel de problemă. Economia ar mai creşte cu 116 mii.

Din toate aceste reduceri, care una peste alta, ar fi undeva la un milion 600 de mii, s-ar adăuga cheltuiala cu organizarea Congresului românilor de pretutindeni, şi economia totală ar fi undeva probabil în jur de 700 de mii - 800 de mii.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Şi, ca să înţeleg, este o reducere de cam 2 la mie. Deci, de aproximativ 0,2% ar fi o reducere.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Propunerile sunt exact cu cifrele care erau cuprinse în buget.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Ca să clarificăm noi. Deci este vorba, înţeleg, de o reducere de 800 de mii de lei.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

De aproximativ 800 de mii.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulţumesc mult.

 

Domnul Adrian Năstase:

Am o întrebare, totuşi: nu am putea, în studiul acesta pentru hotel, să introducem şi o altă variantă – identificarea unuia sau a două blocuri care sunt nefinalizate. Sunt companii care intră acum în faliment, sunt unele care nu pot să termine anumite investiţii, şi poate că negocierea şi preluarea unor astfel de lucrări ar putea să fie mai simple, tot cu plata în rate, eventual, pe o anumită perioadă de timp.

Aici chestorii ar trebui să ne dea o soluţie, dacă nu facem parlamentele regionale respective.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Eu am vrut să fac un pas înainte.

Aici se vorbeşte şi s-a tot spus: din 1990 nu s-a făcut nici un pas.

Dacă nu există nici măcar prefezabilitate şi fezabilitate, care sunt strâns legate de un PUZ... Că, dacă primăria nu dă un PUZ... Eu ştiu discuţia cu drumul care să meargă pe partea aceea, să se lege cu 13 Septembrie. Deci, dacă nu există aşa ceva, banul a fost prevăzut dar nu se cheltuieşte.

În legătură cu cercetarea de piaţă, pentru aceasta nu trebuie un PUZ. O cercetare de piaţă o dispune secretatul general unui colectiv tehnic, şi se caută în piaţă aşa ceva.

Au fost gemenii aceştia de aici, dacă ştiţi. Ele s-au dat înapoi la primărie şi sunt pentru locuinţe de necesitate.

 

Domnul Adrian Năstase:

Am făcut atunci expropriere pentru cauză de utilitate publică şi au fost construite apartamente de necesitate. Trebuiau să se mute cei care stăteau în blocurile care urmau să fie consolidate în urma cutremurului. Asta era funcţia lor atunci.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

În principiu, eu susţin acest buget. L-am întors de o sută de ori. Repet, şi dumneavoastră ştiţi: de la 398 s-a ajuns la 302.

Eu vă spun că, după părerea mea, şi vă rog să mă credeţi că am suficientă experienţă şi în construcţii-montaj şi investiţii, lucrările la Parlament trebuie continuate. 2011 nu este un termen fezabil nu cu sumele astea de finalizare a lucrărilor, ci cu sume mult mai mari. Până când întindem investiţia? Deci aceasta este problema.

 

Domnul Cezar-Florin Preda:

Dacă îmi permiteţi, domnul secretar general, am şi eu o întrebare: discuţia noastră este până la urmă contradictorie, vom reuşi să ciupim până la urmă din construcţia dumneavoastră, să nu mai facem televiziunea şi să facem o economie de vreo 800 de mii de lei, dar eu cred că ne-am abătut de la alte chestiuni mai importante. Cheltuielile de personal sunt în jur de 190 de milioane de lei. Acolo sunt problemele care nu sunt abordate deloc – nici ca strategie, cum zicea domnul Adrian Năstase. Nu s-a prezentat nimic ce vom face acolo, cum se vor reduce aceste cheltuieli de personal, care nu mai afectează nici scara aia, care totuşi văd că a rămas cu 10 milioane să se facă. Deci sunt nişte chestiuni care cred că trebuiau să fie în atenţia dumneavoastră, pentru că mi se pare că, vorbim de o oră şi să reuşim să economisim 800 de mii de lei că nu facem o seră şi o televiziune, ne-am îndepărtat total de la scopul nostru de a face un buget care să ne dea şi o strategie şi în privinţa cheltuielilor de personal, care reprezintă foarte mult din bugetul care este prevăzut aici, şi aici nu se spune nimic. Şi, dacă ne prezentaţi defalcat, cum am cerut noi, să vedem unde sunt cheltuielile de personal şi în ce zonă sunt, atunci cred că era mai bine să ne ducem cu strategia noastră.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Îi voi răspunde eu domnului Cezar.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog să încercăm să ne apropiem de final.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Da. Dar voi răspunde.

Deci, dacă vă aduceţi, s-a hotărât ca, după ce chestorii se întâlnesc, să se întâlnească liderii pentru a urmări tot ce ţine de cheltuiala cu munca vie. S-au întâlnit liderii, am încheiat acea notă, există acea notă şi la grupul dumneavoastră parlamentar. Noi ne-am făcut propunerile. Domnul secretar general a trecut pe hârtie ceea ce grupurile parlamentare au hotărât. Şi modul de prezentare, tot aşa, l-am hotărât noi.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule secretar, aş vrea, dacă îmi permiteţi şi pot, să vă răspund.

Aş vrea să consultaţi, fără să pronunţ aici cifre, cât este cheltuiala cu deputaţii şi cât este cealaltă.

O altă chestiune pe care vreau să v-o spun este că, în legătură cu strategia de personal, acest lucru îl vom face în acest an, încercând să găsim şi o acreditare, dacă se poate, ISO de proceduri, şi să încercăm să dimensionăm personalul din Cameră, rugându-vă pe toţi dintre dumneavoastră să avem cu toţii o mare atenţie la ce înseamnă nu neapărat angajări, cât înseamnă contracte de colaborări şi alte lucruri asupra cărora, cu tot respectul, într-o şedinţă viitoare, dacă doriţi, vă voi informa.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Motreanu.

 

Domnul Dan-Ştefan Motreanu:

Doamna preşedinte, stimaţi colegi, din păcate cred că acest proiect de buget nu va rezolva problema pe care noi am ridicat-o la prima întâlnire, şi anume aceea de a rezolva un obiectiv important - ca să reclădim sau să reconsolidăm încrederea în această instituţie şi în parlamentari.

Ceea ce spunea domnul vicepreşedinte Adrian Năstase este într-adevăr foarte corect, şi anume că noi trebuia să avem un proiect de buget care să aducă în atenţia publică faptul că noul Parlament ales uninominal are o altă viziune, o altă strategie şi că noi dorim să recâştigăm încrederea cetăţenilor în această instituţie.

Noi vom aproba un buget care este cu o creştere de 22%, 24%, 20%, nu contează, pe aceleaşi principii, pe aceleaşi fundamente. Ne vom prezenta în faţa presei, presa va specula toate acele aspecte care îi convin pentru a ne pune într-o lumină proastă, şi, din nou, Parlamentul, după acest buget, nu va reuşi să câştige nimic în faţa cetăţenilor. Dimpotrivă, vom mai pierde din imaginea şi aşa şubredă pe care o avem.

De aceea, eu cred că trebuie schimbat fundamental, şi susţin ceea ce spunea şi domnul secretar Cezar Preda, fundamentul acestui buget, filosofia acestui buget. Să vedem cum facem, şi trebuie să ne gândim şi din punct de vedere al imaginii, ca el să reflecte o voinţă a cetăţenilor şi să reflecte posibilitatea recâştigării încrederii cetăţenilor în această instituţie.

Dacă vom merge doar că am scutit nişte bani pentru scară şi pentru televiziune, vă spun că nu câştigăm nimic.

Trebuie să fundamentăm foarte bine toate aceste propuneri pe care le avem, şi ceea ce spunea domnul vicepreşedinte Adrian Năstase este foarte corect. Chiar inclusiv vizavi de televiziune putem să câştigăm în unele locuri, putem pierde, dar, per ansamblu, cred că imaginea Parlamentului trebuie să fie mai bună după prezentarea acestui buget, şi nu mai proastă.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulţumesc mult, domnule Motreanu.

Apreciez declaraţia dumneavoastră, dar să nu uităm că ocupaţi funcţia de chestor, şi tocmai dumneavoastră ar fi trebuit să regândiţi filosofia acestui buget şi să veniţi, aşa cum scrie în Regulament, să ne-o propuneţi astăzi. Începem reforma chiar cu dumneavoastră.

Oricum, asta e. Acesta este bugetul pe care îl aveţi în faţa dumneavoastră şi pe care trebuie să îl supunem astăzi la vot.

În primul rând, dacă sunteţi de acord cu propunerile pe care vi le-am făcut la începutul şedinţei, anume acelea de a scoate investiţiile pe studioul de televiziune, cu menţiunea făcută şi de domnul Adrian Năstase - ca acest proiect de televiziune pentru Parlament să nu fie unul abandonat, ci trebuie clarificată locaţia, trebuie gândit un proiect de investiţie într-adevăr luând în considerare Televiziunea Română, aşa cum s-a spus aici, şi formula de finanţare a acestui proiect, dar pentru moment, ţinând cont şi de contextul economic, dar şi de aceste impedimente cu caracter tehnic pe care le avem, să scoatem investiţia din buget.

În al doilea rând, scoaterea serei ca şi investiţie pentru acest an şi studiul legat de hotel, rămânând doar studiul de fezabilitate.

Cine este de acord cu aceste propuneri?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri? Două abţineri. (S-au abţinut domnul Bogdan Olteanu şi domnul Hunor Kelemen.)

Vă mulţumesc mult.

Şi, acum, luând în considerare aceste amendamente, vă supun aprobării în ansamblu proiectul de buget şi încă un amendament:

Sunteţi de acord să cuprindem în bugetul pe acest an Congresul românilor de pretutindeni?

O să vă rog, domnule secretar general, să precizaţi prevederile legale.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Legea 299/2007, la art.7, alin.2 spune aşa: „Convocarea Congresului românilor de pretutindeni se realizează de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în colaborare cu Departamentul pentru românii de pretutindeni, iar cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea congresului românilor de pretutindeni sunt prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor în mod distinct”.

Astăzi am avut o convorbire cu Ministerul Finanţelor şi singurul loc în care putem în acest moment sunt „Alte cheltuieli”. Există un cont „Alte cheltuieli” unde putem să-l prindem, pentru că este pe fiecare capitol în parte şi să introducem o sumă globală, urmând ca din ea să se facă cheltuielile respective. Există un deviz transmis, care înseamnă aproximativ 200 de persoane, cazare, transport ş.a.m.d.

 

Domnul Adrian Năstase: 

Sunt două chestiuni foarte clare: de o parte, avem bugetul nostru, care este un buget ce cuprinde cheltuielile pentru noi şi, prin efectul legii, adăugăm aici o cheltuială suplimentară, un buzunar separat, dar banii aceştia trebuie să fie alocaţi distinct de către minister, pentru că noi nu avem obligaţia să bugetăm această acţiune, ci doar pentru raţiuni financiare să introducem în bugetul nostru această cheltuială.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Este evidenţiat în bugetul nostru, orice am face. Sigur că băgăm în buget, Ministerul Finanţelor nu are încotro şi ne dă suma respectivă, iar cheltuielile se fac cum s-au făcut şi pentru NATO.

 

Domnul Adrian Năstase:  

Eu aş spune altceva. Nu introducem noi în acţiune, ci ei vin şi spun: „Acesta este bugetul şi acest fragment se adaugă la bugetul dumneavoastră”.  Nu din bugetul nostru se introduce suma aceasta.

Oricum, dacă avem neclarităţi, rugămintea mea este să vorbim cu cel care a fost numit de curând, într-un mod misterios, la Departamentul pentru românii din străinătate şi care a lucrat consilier la Cotroceni şi care sunt convins că va putea să ne dea mai multe clarificări în legătură cu acţiunile legate de românii din diasporă în acest an electoral.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule vicepreşedinte, în condiţiile pe care le spuneţi dumneavoastră, vă propun să facem bugetul nostru. Această notă o transmitem, după ce va fi aprobat bugetul nostru, către Ministerul Finanţelor alături de buget şi îi rugăm să suplimenteze bugetul cu suma pe care ministerul a spus-o. Deci, aceasta este o altă, să spunem, formulă.

Noi am încercat astăzi să găsim o soluţie. Adresa respectivă a venit astăzi la mine, am încercat să găsesc o formulă, ca să nu treacă bugetul şi să nu avem această discuţie. Cheltuiala, oricum, este la noi şi urmărirea este în totalitate la noi.

 

Domnul Adrian Năstase:  

Atenţie aici, pentru că ei ne vor da întreaga organizare în sarcină, nu este vorba doar de buget. Deci, atenţie, pentru că ne-am mai păcălit în câteva rânduri cu astfel de acţiuni. De aceea, spun că până la urmă vine în sarcina dumneavoastră.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Am înţeles. Eu am gândit această soluţie. N-am nimic împotrivă să fie în alt mod. Necesitatea în sine, fără să pot aprecia astăzi dacă cele 800 de mii sunt cheltuiala totală, este prea mare, este prea mică, pentru că a venit astăzi la mine.

Vreau însă să vă spun că Ministerul de Externe a venit cu rugămintea următoare: „Vă rugăm a dispune includerea în bugetul pe anul 2009 al Camerei Deputaţilor”, nu a spus să mergem în altă parte.  Şi convocarea se face de Camera Deputaţilor.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dacă-mi permiteţi, doamnă preşedinte, noi eram prezumaţi că ştim legea pe care am votat-o, este obligaţia de a cunoaşte legea.

Şi vroiam să vă reamintesc că, potrivit Legii finanţelor publice nr.500, dacă nu mă înşel, din 2002, este obligatorie bugetarea tuturor operaţiunilor prevăzute legi şi a tuturor cheltuielilor prevăzute de legi. Deci, şi noi, ca orice altă instituţie a statului, în momentul în care există o operaţiune prevăzută într-o lege, suntem obligaţi s-o bugetăm.

 

Domnul Kelemen Hunor:  

Doamnă preşedinte, nu ar fi nici o problemă să introducem în bugetul nostru şi, când trimitem la Guvern, atunci acolo apare pentru ce şi pe ce bază legală şi Guvernul, până la urmă, nu are de ce să intervină în această chestiune, dacă apare în plus. Şi domnul Preda poate să explice presei, dacă este o obligaţia a noastră legală, de ce am introdus-o. Eu nu văd o problemă din acest punct de vedere. Dar nu din bugetul Camerei Deputaţilor mai adunăm câteva sute de mii ca să dăm pentru acest eveniment. Tăiem de la televiziune, tăiem de la seră şi-i punem pe partea cealaltă. Nu! Asta apare în plus.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Atunci, vă supun la vot bugetul, incluzând această prevedere şi solicităm să fie explicată presei aşa cum este ea în realitate, ca un capitol distinct.

Cine este pentru? Împotrivă? 3 voturi împotrivă (domnii Bogdan Olteanu, Kelemen Hunor, Dan-Ştefan Motreanu). Abţineri? o abţinere.

Vă mulţumesc frumos.

Odată adoptat bugetul, trebuie să plece la Comisia pentru buget, pentru raport. Ideea ar fi dacă am putea să impulsionăm puţin comisia ca ea să producă raportul şi poate vom reuşi chiar mâine să-l introducem pe ordinea de zi.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Doamnă preşedinte, dacă-mi permiteţi, în partea economică, lucrează pe baza deciziilor de acum, în seara aceasta termină bugetul rearanjat pe aceste amendamente de astăzi. Mâine dimineaţă, la ora nouă, suntem în măsură să-l prezentăm Comisiei de buget şi o să vă rog, dacă dumnealor fac raport, să fie introdus pe ordinea de zi a şedinţei de mâine, în caz contrar el merge săptămâna viitoare, ceea ce este puţin cam târziu să prindem bugetul de stat.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Ar fi foarte bine dacă am reuşi să ne încadrăm.

Domnul Marton.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Trebuie să introducem pe ordinea de zi. Dacă nu introducem noi acum, deci liderii nu votează, atunci mâine, când eventual soseşte raportul, conform Regulamentului, trebuie să facem o şedinţă a Biroului permanent şi a Comitetului liderilor, pentru a vota să-l includem pe ordinea de zi. În plen, nu putem îl modificăm. Deci, atunci trebuie să-l includem pe ordinea de zi, cu o menţiune, cu un asterisc, fără raport, pe poziţia 47.

 

 

Domnul Ioan Oltean:

Doamnă preşedintă, dacă-mi permiteţi, cred că imediat după şedinţă sau chiar acum să se ia legătura cu preşedintele Comisiei de buget-finanţe, pentru că noi, mâine dimineaţă, lucrăm în plenul Camerei, pentru a se cere acestuia să convoace mâine comisia şi să poată, la prima oră, să facă analiza bugetului, ca să-l discutăm. Şi liderii, astăzi, să accepte propunerea de includere pe ordinea de zi, sub rezerva prezentării raportului comisiei sesizate în fond.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Deci, trebuie să modificăm ordinea de zi, incluzând acest proiect pe ordinea de zi şi trebuie să fim de acord totodată, pentru că şi acesta se poate face numai dacă Biroul permanent este de acord, ca să lucreze în paralel cu plenul comisia respectivă.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Plenul începe la ora zece. Comisia înţeleg că-şi începe lucrările la ora nouă. Să sperăm că va avea timpul necesar astfel încât să facă raportul.

Dar oricum vă supun aprobării desfăşurarea activităţii Comisiei de buget în paralel, până la finalizarea raportului pe buget, şi până la ora 12.30, când este programat votul final.

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc.

Dacă Comitetul liderilor este de acord să includem pe ordinea de zi, pentru mâine, adoptarea bugetului, cu rezerva ca mâine să existe raportul.

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc mult.

Acum, să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

PUNCTUL 4

Notă cu privire la solicitările Grupului parlamentar al PNL, privind modificări în componenţa unor comisii permanente

 

PUNCTUL 5

Notă cu privire la solicitările Grupului parlamentar al PD-L privind modificări în componenţa unor comisii permanente

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Este vorba de doamna Lucia Ana Varga, care este membru al Comisiei pentru administraţie publică şi solicită să facă parte şi din Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.

Aşa cum ştiţi nu există o incompatibilitate între calitatea de membru al Comisiei pentru egalitatea de şanse şi alte comisii.

Mai avem o solicitare din partea domnului Relu Fenechiu să treacă de la Comisia de cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia de administraţie publică.

Şi mai există o solicitare şi din partea domnului Ioan Ţintea, să treacă de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Aici există o problemă, în sensul în care această solicitare excede înţelegerii liderilor de grupuri, pentru că dumnealor au deja locurile ocupate la comisie şi conform votului dat în plenul Camerei Deputaţilor.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Aş vrea să mai completez, doamnă preşedinte, că în situaţia în care, este aşa cum aţi spus dumneavoastră, în situaţia în care s-ar aproba, ar trebui să se modifice şi numărul minim de la cele două comisii, care scade sub minim şi înţelegerea liderilor de grup, pentru că cele şase locuri din fiecare comisie din Grupul PNL sunt ocupate.

 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Să amânăm totuşi discuţia.

 

Domnul Dan-Ştefan Motreanu:

Este hotărârea plenului Camerei Deputaţilor.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Nu există o decizie a plenului, domnule vicepreşedinte. Domnul Motreanu a propus într-adevăr. Propunerea nu poate veni din partea unui reprezentant al grupului, ci din partea liderilor de grup. Dar mai mult decât atât, conducătorul şedinţei de atunci nu a supus la vot acea propunere.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Îmi pare rău, domnule secretar general, că vă ridicaţi chiar aşa împotriva vicepreşedintelui Ioan Oltean, care a condus acea şedinţă şi care a consemnat în stenogramă faptul că se completează cu cele două locuri.

Şi vă atrag, de asemenea, atenţia, stimate domnule secretar general, fost deputat, că în lipsa liderului şi a viceliderilor grupului, orice reprezentant al grupului poate fi împuternicit să vorbească în numele grupului, ceea ce cu siguranţă ştiaţi foarte bine atunci când făceaţi cu graţie acest lucru şi cu deosebit talent oratoric de la tribuna Camerei.

Înţeleg că a apărut un dezacord. Eu vă propun să-l tranşăm tot în plen, n-am nici o problemă ca plenul să ia o decizie prin care anulează aceste două aplicări ale regulii plus unu, regulă pe care, în mandatul trecut, în legislatura trecută, noi am acceptat-o de fiecare dată, am acceptat întotdeauna regula plus unu, că fiecare grup parlamentar are dreptul la unu în plus, faţă de cât i se cuvine potrivit algoritmului. Dacă doriţi schimbarea acestei cutume, nu este nici o problemă, doar spuneţi-o, pentru că aveţi majoritatea necesară, dar insist din nou să nu încălcăm Regulamentul. Sunt lucruri care se pot face regulamentar în plen şi insist să le facem regulamentar în plen şi să nu încălcăm din nou Regulamentul doar pentru a rezolva o chestiune astăzi şi nu mâine. Aveţi tot dreptul să luaţi aceste decizii în plen şi să reveniţi asupra deciziei luate în plenul din luna decembrie sub conducerea domnului vicepreşedinte Oltean. Vă mulţumesc.

 

Domnul Ioan Oltean:   

Dacă-mi permiteţi. Din câte îmi amintesc eu, la vremea respectivă nu s-a cerut completarea comisiei pe baza cutumei parlamentare cu plus unu, ci completarea acelor comisii care aveau locurile vacante sau acelor comisii care aveau minimum neasigurat. Aşa  îmi amintesc eu. Eram la sfârşitul şedinţei. Dar nici într-un caz că se completează numărul de parlamentari ai Comisiei de buget-finanţe cu încă un deputat, conform cutumei parlamentare care dă posibilitatea la un  parlamentar în plus faţă de numărul stabilit prin înţelegerea liderilor politici.

De aceea, cred că această chestiune trebuie să o tranşăm fără să ne folosim de şedinţa în plen la data respectivă.

 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

La punctul 1 este corect, dar la punctul 2 eu zic să nu aprobăm, nu aprobaţi dumneavoastră, fiindcă această înţelegere de principiu nu a fost făcută, decât majorez cu un singur loc în momentul respectiv, dar nicidecum trecerea domnului Relu Fenechiu sau Ţintean. Vă rugăm s-o respingeţi.

 

Domnul Dan-Ştefan Motreanu:

Înţelegerea nu a fost făcută de către cine? Eu vă reamintesc că am vorbit cu dumneavoastră atunci să majorăm. Am nominalizat, uitaţi-vă în stenogramă, cu o funcţie şi cu domnul Zgonea din partea PSD. Am vorbit în faţa domnului vicepreşedinte de şedinţă atunci.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Doamnă preşedinte, nu mai insistăm, nu dorim să distrugem soliditatea majorităţii din aceste comisii. Cred că domnul Fenechiu este mult mai potrivit la Comisia de cultură şi va sprijini cultura română de acolo şi dorim succes majorităţii în cele două comisii fără prezenţa sa.

 

Domnul Ioan Oltean:   

Doamnă preşedinte, dacă-mi permiteţi, ca să fie lucrurile foarte clare. Eu propun acelaşi lucru, trimitem la lideri. Eu cred că putem găsi o soluţie de a rezolva solicitarea Partidului Naţional Liberal, nu cred că este vreun impediment pe care să nu-l putem depăşi. Am în faţă stenograma şedinţei, este clară, am spus în felul următor referitor la solicitare: „Da, mulţumesc, domnule deputat, am reţinut lucrurile, sunt în regulă”. N-am supus Camerei „cine este pentru, cine este împotrivă” ş.a.m.d., pentru că nu mai era nimeni, eram numai noi doi în sală şi am consemnat în procesul verbal de şedinţă doar chestiunea, solicitarea expresă pe care a făcut-o Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Şi eu zic să o rediscutăm când se discută la grup.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Eu vă propun să trimitem şi această notă, dar şi nota cu privire la solicitările Grupului parlamentar al PD-L Comitetului liderilor şi dânşii să ajungă la un punct de vedere pe care să-l prezinte Biroului permanent în şedinţa următoare.

 

PUNCTUL 6

Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor privind prelungirea termenului de depunere a rapoartelor la PLx nr.499/2008 şi PLx nr.519/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Avem o solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Dânşii ne solicită o amânare a termenelor de depunere a rapoartelor pe două propuneri legislative,  pentru că acest termen au fost depăşit.

Vă propun să acordăm încă un termen de 14 zile până la depunerea noilor rapoarte.

Sunteţi de acord cu această propunere?

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 7

Puncte de vedere ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la incompatibilitatea calităţii de deputat cu diferite funcţii

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Avem punctele de vedere ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la incompatibilitatea calităţii de deputat cu diferite funcţii. Punctele de vedere se comunică individual fiecărui deputat vizat. Există şi patru cazuri unde nu este clarificată din partea deputatului incompatibilitatea, şi aş ruga Secretariatul tehnic să facă această comunicare chiar astăzi pentru că expiră termenul.

Există alte observaţii pe marginea acestui punct? Nu.

 

PUNCTUL 8

Scrisoare din partea doamnei deputat Burcău Doina privind incompatibilitea între funcţia de director la Liceul teoretic

„Ştefan Odobleja” şi calitatea de deputat

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Există o scrisoare din partea doamnei deputat Burcău Doina. Iarăşi o situaţie de incompatibilitate.

O să vă rog ca, alături de celelalte, să le trimitem la Comisia juridică.

 

PUNCTUL 9

Solicitare din partea domnului deputat Adrian Năstase

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Există şi o solicitare din partea domnului deputat Adrian Năstase, care îşi cere aprobarea continuării activităţii sale profesionale.

Iarăşi vă solicit să meargă către Comisia juridică, dacă nu aveţi nimic împotrivă.

 

PUNCTUL 10

Memorandum intern: Transformarea a două posturi contractuale vacante din cadrul secretariatului Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic în funcţii publice parlamentare

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

În Comitetul liderilor s-a discutat memorandumul intern – transformarea a două posturi contractuale vacante din cadrul secretariatului Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic în funcţii publice parlamentare. Există o analiză făcută de către Secretariatul general. Este singura comisie care a mai rămas cu aceste două posturi. Ştiu că a reunit acordul liderilor de grup.

Vă rog, doamna Aura Vasile.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Liderii de grup au fost de acord.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulţumesc.

Dacă nu mai sunt alte observaţii, înţeleg că sunteţi de acord.

 

PUNCTUL 11

Memorandum  intern: Suplimentare stat de funcţii la secretariatul Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi

 

PUNCTUL 12

Memorandum intern: Solicitare de suplimentare a numărului de posturi existente în statul de funcţii al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

 

PUNCTUL 13

Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor privind suplimentarea cu două posturi a secretariatului comisiei

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mai există un memorandum intern care, de asemenea, a fost discutat în Comitetul liderilor de grup, care se referă la suplimentare stat funcţii la Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi.

Pot să vă spun că nu a întrunit acordul liderilor.

De fapt, toate se referă la unul şi acelaşi lucru – toate solicită o suplimentare a numărului de posturi existente.

Deci în cazul doamnei Sulfina Barbu nu este o suplimentare a numărului de posturi. Se transformă cele existente. Este acelaşi buget, nu se întâmplă absolut nimic.

Deci, avem o suplimentare la următoarele puncte – sunt trei cereri de suplimentare - pentru Comisia juridică, pentru Comisia pentru tehnologia informaţiei şi Comisia pentru egalitate de şanse.

Aceste solicitări au fost discutate în Comitetul liderilor de grup şi nu au fost de acord liderii de grup.

Sunteţi de acord să mergem pe aceeaşi hotărâre cu a liderilor de grup, dacă nu existe alte puncte de vedere? Vă mulţumesc foarte mult.

 

PUNCTUL 14

Solicitare din partea domnului deputat Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Există o solicitare din partea domnului deputat Victor Paul Dobre.

De asemenea, suntem în aceeaşi situaţie.

 

PUNCTUL 15

Memorandum intern: Preluarea personalului angajat la Cabinetele membrilor Biroului permanent în schema Serviciilor Camerei Deputaţilor şi absorbţia personalului de la grupurile permanente ale PRM şi PC

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

S-a discutat tot în Comitetul liderilor de grup memorandumul intern privind preluarea personalului angajat la Cabinetele membrilor Biroului permanent în schema Serviciilor Camerei Deputaţilor.

A existat un acord al liderilor de grup pe acest subiect. Dacă nu există alte observaţii.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Atât doar că am vorbit cu domnul secretar general şi la acest memorandum există o notă, şi vreau să luaţi act de acea notă, pentru că pe ea vom lucra, şi a rămas că ne întâlnim cu domnul secretar general şi o vom lucra.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

În regulă. Dacă nu mai sunt alte observaţii, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

PUNCTUL 16

Memorandum intern: Avizare pontaje ale personalului angajat pe durată nedeterminată la cabinetele membrilor Biroului permanent în perioada 1-31 ianuarie 2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Memorandum intern: avizarea pontajelor personalului angajat pe durată nedeterminată la cabinetele membrilor Biroului permanent în perioada 1-31 ianuarie. A fost acea perioadă până când s-au clarificat.

Dacă nu aveţi observaţii pe marginea acestui memorandum.

Sunteţi de acord? Vă mulţumesc.

Trecem mai departe.

 

 

PUNCTUL 17

Memorandum intern: Decontarea cheltuielilor legate de deplasarea în circumscripţia electorală a deputaţilor aleşi în „Diaspora”

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Memorandum intern cu privire la decontarea cheltuielilor legate de deplasarea în circumscripţia electorală a deputaţilor aleşi în „Diaspora”.

Aşa cum ştim cu toţii, avem o barieră legată de Statutul deputaţilor şi senatorilor care nu prevede şi nu ia în considerare obligaţiile de natură electorală legate de funcţionarea normală în colegiile lor, a deputaţilor aleşi în diasporă, şi există o propunere a domnului secretar general, pe care îl voi şi invita să prezinte pe scurt acest memorandum intern.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Doamna preşedinte, doamnelor şi domnilor deputaţi, nu avem o bază în Legea 96 privind Statutul parlamentarilor şi, atunci, pentru posibilitatea exercitării mandatului, vă propunem prin acest memorandum să existe lunar două deplasări externe aprobate pe circuitul deplasărilor externe, pentru că există o prevedere „alte acţiuni parlamentare”, şi să ne încadrăm cu ea acolo. Atunci când se duc în Europa – două acţiuni, iar când merg în state din Asia sau America să fie o deplasare pe lună, urmând ca să li se deconteze drumul, cazarea şi diurna pe perioada respectivă, ca şi la acţiunile externe, suportându-se din capitolul prevăzut pentru deplasări, şi nu din alt capitol. Şi, de asemenea, convorbirile efectuate în regim de roaming la abonamentul de telefon, pe perioada în care sunt delegaţi, aşa cum este cazul şi a restului parlamentarilor în acţiunile externe, să fie decontat.

Va mai veni încă o solicitare din partea dumnealor pentru că pentru a-şi lua suma forfetară în România trebuie să aibă cabinete aici. Este următorul material.

 

PUNCTUL 18

Scrisoare din partea domnilor deputaţi Mircea Lubanovici, William Gabriel Brânză, Koto Iosif şi Panţîru Tudor privind deschiderea unor birouri parlamentare

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Este o altă prevedere. Cu aprobarea Biroului, pot să-şi deschidă birouri electorale în altă circumscripţie electorală. Toată lumea, cu aprobarea liderilor de grup, ne-a transmis acest lucru. Drept urmare, cei patru, domnii Mircea Lubanovici, William Gabriel Brânză, Koto Iosif şi Panţîru Tudor, solicită să aibă şi alte birouri.

Cele două rezolvă momentan, dar vă voi ruga să aveţi în atenţie faptul că trebuie să se constituie comisia pentru Statutul parlamentarilor şi să ia în dezbatere ceea ce trebuie pentru ca ei să funcţioneze în regim normal.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Cezar Preda.

 

Domnul Cezar-Florin Preda:

Doamna preşedintă, aici cred că intrăm în nişte precizări, domnul secretar general, pe care ar trebuie să nu le facem - cu privire la de câte ori se pleacă. Eu nu cred că trebuie să intrăm în asemenea chestiuni – nici cu maxim, nici cu minim. Trebuie să facem pe o reducere şi să avem grijă, că aici sunt deplasări mari. Dacă se pleacă pe o chestie de asta, nu mai pot fi controlate, şi vă rog să vă gândiţi că pleacă din cheltuielile aprobate pe total Cameră, şi acestea se vor epuiza pe nişte pretenţii de colegiu.

Domnilor, am fost aleşi în colegiu. Nici colegiile din ţară, din ţara noastră, din România, indiferent că eşti la Buzău, că eşti la Bucureşti, că eşti la Dolj, nu au stabilite corect, pe lege, atribuţiile şi drepturile unui deputat în colegiul uninominal. De ce am face o chestiune premergătoare pentru aceşti domni, care pot să aştepte şase luni, până reuşim, că nu înnebuneşte activitatea politică în colegiul acela în următoarele şase luni, încât să creăm nişte precedente, nişte drepturi, pe care noi pe urmă să le luăm drept cutume şi să începem să plecăm în calculul bugetelor şi a prevederilor legale de la aceste sume cheltuite. Eu zic să nu ne aruncăm, să cerem puţină decenţă, să cerem puţină reţinere de la toţi care sunt din diaspora, că sunt PD-L, că sunt PSD, că sunt PNL. Să aştepte până reuşim să găsim un cadru legal, să nu mai facă atâta caz, că trebuie să plece şi la Montreal, şi în America şi în Japonia. Să stea puţin liniştiţi, că ţara este în recesiune economică şi pentru colegiile lor. Eu zic să fim puţin mai ponderaţi. Ei cer, ei vor. Nici în colegiile care sunt, văd aici cu deschiderea colegiilor. Păi vreau să vă spun că orice deputat sau orice senator ales într-un colegiu are un birou parlamentar. La Senat este mai rapid, pentru că se ocupă Senatul de biroul lui parlamentar, dar la Cameră pot să-mi deschid şapte, dar mi le deschid eu, Preda Cezar, şi mă duc eu, pe cheltuiala mea.

Deci, chestiunile acestea legate de a imagina acum cum se deschide, eu vă rog să aşteptăm, să lăsăm să vedem exact ce se întâmplă, să nu deschidem o cutie de drepturi, pentru că dumneavoastră căutaţi poziţii de decontare acum, prin ce faceţi aici. Este clar, căutaţi să încadraţi în buget cheltuielile lor. Nu ştiu dacă directorii de la afaceri externe or să gireze tot timpul deplasările lor, pentru că acelea se fac în baza unor memorandum-uri, unor acţiuni, deci nu se fac simplu, aşa, că vreau să plec la Kyoto şi dă-mi mie aprobare.

     Scuzaţi-mă, cunosc problema. Când discutăm de Direcţia de afaceri externe, discutăm despre ceea ce înseamnă un calendar de acţiuni. Dacă putem integra aceşti parlamentari ai noştri, care au colegii în afara ţării, în acţiunile acestea parlamentare, lipite de ele, lipite de grupul de prietenie, trebuie să le lipim de un calendar care este al Camerei şi numai în limita aceasta să le oferim posibilitatea să-şi vizitele colegiile, până când legea le va da un milion de drepturi.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Eu cred că aici sunt două probleme pe care trebuie să le rezolvăm distinct.

Prima problemă mi se pare corect rezolvată prin acest mod, care este conform Regulamentului. Cei patru au solicitat să aibă şi câte un birou într-o circumscripţie sau două din ţară. Le dăm acordul, primesc suma forfetară şi îşi fac activitatea.

Cealaltă problemă: într-adevăr cred că este bine locul de unde să se acopere, este o soluţie bună, dar tot atât de bine sunt de acord cu propunerea domnului Preda, deci să rezolvăm cele două chestiuni separat, în sensul în care, dacă există o solicitare de deplasare, să se vină cu o motivare din partea acestora şi, pe baza acelor motivări, cum sunt toate motivările, de la caz la caz, pentru fiecare deputat, să se acorde sau să nu se acorde cheltuielile de deplasare pentru această activitate, şi mi se pare că atunci am rezolvat fără ca să facem o altă acţiune, până când vom rezolva prin lege, care oricum ne va costa mult.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Eu am fost pus în situaţia să caut o soluţie, întrucât Legea 96 nu le dă dreptul să cheltuiască. Pe intern s-a găsit, înţeleg că sunteţi de acord.

Pe extern, noi nu putem, noi - Secretariatul, Biroul poate, să le interzică exercitarea mandatului, iar mandatul lor este şi în exterior, nu este numai aici.

În aceste condiţii, am căutat o soluţie existentă în regulamentele de astăzi, pentru ca să putem, până la aprobarea şi modificarea statutului, cu toate drepturile lor, să se poată duce. Noi am limitat-o, pentru că ea era o dată pe săptămână, conform deplasărilor, deci am pus două maximum în Europa, una în exterior. Şi circuitul acestor aprobări este la fel ca orice circuit al deplasărilor externe ale parlamentarilor. Adică trebuie memorandum, vine la aprobat, vine în Biroul permanent la aprobat ş.a.m.d.

Roaming-ul este pentru orice parlamentar care se duce în exterior; pe perioada delegării i se activează roaming-ul. Numai pe perioada cât este plecat.

Acum, dacă aceste lucruri se doresc scoase şi amâna, este o decizie. Eu am încercat să găsesc o soluţie cu aparatul, pentru ca acest lucru să faciliteze, punând oarecum în pericol sumele care sunt pe externe prevăzute în buget, care iniţial nu au avut în vedere că la capitolul respectiv ne vom duce cu aşa ceva. Dar, presupunând că pe parcurs mai putem, în cadrul capitolului, să mai facem o chestiune.

Aceasta este soluţia, şi dumneavoastră vă rog să decideţi.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Dacă-mi permiteţi. Tot mandatul şi-l exercită şi deputatul care este din partea Parlamentului delegat în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Deci, ori de câte ori se duce, primeşte toate acestea. Dar ori de câte ori se duce, fără ca să avem o prevedere legată de dânşii, ei vor face o propunere şi se votează, că într-adevăr este o şedinţă a comisiei, este o şedinţă, şi se votează suma. Deci, eu nu văd nici un impediment să folosim, sau pentru altă delegaţie de asemenea natură, să nu avem o specificare pentru ei ce se face cu delegaţia. Ori de câte ori doresc să plece, să vină în faţa Biroului permanent, şi se adoptă sau nu, în funcţie de cât se consideră de motivată.

 

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule deputat, asta spun şi eu. Deosebirea este că, de regulă, deputaţii noştri se duc la organisme la care suntem membri sau se duc pe baza unor invitaţii special venite. De această dată, nu se duc nici pe invitaţie, nu se duc nici pentru că suntem membri undeva, ci se duc – şi scrie acolo, am găsit o chestiune – „alte acţiuni parlamentare”, care urmăresc însă acelaşi procedeu.

Putem să spunem că le bugetăm de la capitolul respectiv, fără să le spunem numărul, de câte ori, şi de câte ori vin cu astfel de chestiuni, Biroul decide. Dacă nu vrea să le dea drumul, nu le dă.

 

Domnul Cezar-Florin Preda:

Domnule secretar general, dar domnul Kelemen văd că la primul punct, scuzaţi-mă doamnă preşedinte, făcea descrierea la ce înseamnă circumscripţie şi ce înseamnă colegiu. De ce nu ne ducem tot în partea aceasta? De ce vorbim de colegii, când este vorba de bani?                        

 

Domnul Kelemen Hunor:  

Domnule Preda, este şi mai rău, fiindcă acolo circumscripţia este tot judeţul, deci restul lumii, poate să meargă unde doreşte. Deci, este şi mai rău, domnule Preda, ce spuneţi dumneavoastră.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Domnul Preda a spus foarte bine, l-aţi interpretat dumneavoastră. Domnul Preda a spus că vom reglementa această problemă în momentul în care vom reglementa circumscripţie-colegiu, asta am înţeles de la domnul Preda.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Albu şi apoi domnul Toader.

 

Domnul Gheorghe Albu:  

Opinia mea este că propunerea făcută de domnul Preda este aproape corectă. Nu putem lăsa la latitudinea parlamentarului ales în diasporă să-şi aleagă destinaţia, pentru că altfel – am încredere în colegii noştri, sunt nişte oameni foarte serioşi toţi, nu ne îndoim de aceasta – dar dacă unul vrea să meargă în Congo sau în Indonezia, unde l-au votat doi oameni şi zice „Merg să mă întâlnesc cu electoratul”. Este vorba de oportunitatea cheltuielilor şi de aceea este bine nici să nu blocăm activitatea colegilor noştri, care trebuie să-şi desfăşoare activitatea. Este o propunere înţeleaptă să încercăm să-i şi cuplăm cu grupurile de prietenie şi cu activitatea celorlalte comisii şi în fiecare situaţie în parte să solicite deplasarea la Biroul permanent până reglementăm în Regulament acest lucru. Şi, evident, totul cu o limită.

 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Îmi pare rău că discutăm despre o lege care a fost aprobată. Nu noi am cerut să aibă diaspora reprezentanţi, am înţeles, totuşi trebuie să găsim o soluţie şi v-aş propune, nici chiar radicală, nu mai au nimic, de şase luni de zile nu-i lăsăm, lăsăm totuşi grupurilor parlamentare să găsească o soluţie împreună cu ei cum ar trebui să aibă o deplasare, două, nouă şi le prezentăm în faţa Biroului permanent, fiindcă altfel le spunem de la început: „Nu mai aveţi ce căuta acolo, nu mai aveţi activitate în circumscripţia voastră”  şi atunci nu putem să depăşim faza aceasta. Trebuie să stabilim şi un termen în care trebuie să găsim o soluţie şi pe aceasta o găsim împreună cu cei care sunt în cauză.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Atunci, o să vă rog să veniţi cu o propunere de la Comitetul liderilor, după ce vă consultaţi şi cu ei.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc: 

Doamnă preşedinte, dar încă o dată vă spun să rupem cele două lucruri, deci numai pentru deplasările în străinătate. Pe cealaltă s-o votaţi.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Da. Dacă sunteţi de acord ca domnii care au solicitat deschiderea de cabinete parlamentare în ţară să primească această aprobare.

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc mult.

 

PUNCTUL 19

Participarea unui membru al Parlamentului României la Grupul special de lucru pentru elaborarea unui nou cod electoral în Georgia

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Există observaţii?

 

Domnul Ioan Oltean:   

Dacă-mi permiteţi. Se adresează Parlamentului. Eu v-aş propune s-o trimitem la şedinţa Birourilor reunite, pentru că se adresează Parlamentului României în ansamblul lui şi nu Camerei Deputaţilor.

 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Să se consemneze că-mi depun candidatura. Poate mai sunt şi alţi colegi interesaţi. Vreau să particip la elaborarea codului electoral din Georgia. Bineînţeles că este posibil să mai fie şi mulţi alţi colegi interesaţi. Dar vreau să se noteze că eu doresc.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am notat propunerea de candidatură şi vă propun înaintarea acestei adrese către Birourile comune ale celor două Camere ale Parlamentului.

Dacă nu există nici un vot împotrivă sau abţineri, vă propun să trecem mai departe.

 

PUNCTUL 20

Participarea la acţiunile organizate în cadrul săptămânii europene a energie durabile (EUSEW) şi la reuniunea interparlamentară „Viitoarea politică de coeziune după anul 2013” – Bruxelles, Belgia, 8-12 februarie 2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Invitaţia a fost adresată domnului Mircea Duşa.

Vă rog, domnule Kelemen.

 

Domnul Kelemen Hunor:  

Am înţeles că trebuie să facem economii la buget. Eu cred că domnul Mircea Duşa se descurcă, este băiat mare, are buletin, este vaccinat. Se descurcă singur, pentru că nu se duce prea departe. Poate să meargă fără doamna consilier, dacă a fost desemnat. Şi propun să meargă singur. Nu este o delegaţie mare, nu este o delegaţie condusă de preşedintele Camerei. Un singur om. De ce să mai ia şi consiliera după el?

 

Domnul Cezar-Florin Preda:

Doamnă preşedinte, dacă-mi permiteţi, ar trebui, în strategia aceasta pe care o facem pentru un nou Parlament al României, să fixăm această chestiune: când pleacă, ori este în stare să plece pe picioarele lui, ori ştie despre ce este vorba. Pleacă mai mulţi consilieri decât deputaţi. De acum să fixăm o regulă: numai în cazuri excepţionale poate fi însoţit deputatul, dacă sunt delegaţii mari. Dacă facem asta şi pleacă doi consilieri cu doi deputaţi, ne mai mirăm de ce se ia presa de noi.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Bogdan Olteanu.

 

Domnul Bogdan Olteanu:  

Dacă-mi daţi voie, stimaţi colegi, în limitata sa capacitate de a îmbunătăţi imaginea Parlamentului, vechiul Parlament a luat în considerare această chestiune şi a dat şi o decizie care, de altfel, se aplică deocamdată. Avem o decizie de Birou permanent, care a stabilit că numai dacă merg cel puţin doi deputaţi vor fi însoţiţi de un consilier. Niciodată un parlamentar care merge singur nu va fi însoţit de consilier. Deci, dacă nu veţi considera că această decizie a Biroului permanent trebuie abrogată, ea este în continuare în vigoare şi se aplică fără îndoială şi doamnei Baban.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Pentru a încheia discuţiile pe acest subiect, sunteţi de acord ca să efectueze această deplasare domnul deputat Mircea Duşa, dar de unul singur. Este în regulă? Nu există alte observaţii?

 

PUNCTUL 21

Participarea la conferinţa preşedinţilor COSAC (Praga, Cehia, 8-11 februarie 2009)

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Aici avem domnul Hrebenciuc cu domnul consilier Andrei Mocearov.

Dacă nu aveţi observaţii, sunteţi de acord? Mulţumesc.

 

PUNCTUL 22

Scrisoare din partea domnului Cristian Diaconescu, ministrul Afacerilor Externe

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Scrisoarea este în legătură cu organizarea unei sesiuni festive a Parlamentului în 4 aprilie, atunci când Alianţa Nord-Atlantică sărbătoreşte 60 de ani de existenţă.

Vă propun să înaintăm această adresă către Birourile permanente.

 

PUNCTUL 23

Solicitarea suplimentării cu un autoturism şi cu un şofer în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Cred că cel mai bine este să nu creăm acest precedent, pentru că probabil că pe ordinea de zi a viitoarei şedinţe vom avea toate celelalte comisii.

Deci, vă propun respingerea acestui memorandum.

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 2 abţineri (domnii Ioan Oltean şi Gheorghe Albu).

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 24

Propuneri de abonamente la unele publicaţii legislative pentru anul 2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Aveţi observaţii? Nu. Mulţumesc.

 

PUNCTUL 25

D i v e r s e

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Avem o primă problemă, cea despre care vă vorbeam atunci când vorbeam la buget de televiziune. Este vorba de anularea acelei hotărâri a Camerei Deputaţilor privind atribuirea spaţiului Clubului parlamentarilor, acolo unde s-a făcut investiţia pentru studioul de televiziune şi v-aş propune ca acesta să fie primul pas. Rămâne în conservare şi continuăm investiţiile pentru televiziune, la momentul în care vom decide acest lucru. Clubul parlamentarilor are un sediu, poate funcţiona în continuare în sediul respectiv, fără nici un fel de problemă.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Doamnă preşedinte, dacă-mi permiteţi, dau câteva explicaţii.

În faţa dumneavoastră este o hotărâre din 2007, în care s-a dat pentru Clubul parlamentarilor, la insistenţele preşedintelui de atunci, spaţiul în care a pornit proiectul cu televiziunea şi s-au cheltuit până în prezent 350 de mii de lei, care nu se mai recuperează. Şi li s-a acordat un spaţiu provizoriu jos, la S1, respectiv în Corpul E, la P, cota zero, camera 01.

Noi vă propunem să rămână acolo Clubul parlamentarilor, să anulăm hotărârea cealaltă, pentru ca televiziunea să rămână cu investiţia făcută pe ea şi, atunci când se va hotărî să mergem în continuare cu investiţia şi să ia o decizie, să nu aruncăm banii de acolo, pentru că sunt 5,5 miliarde în total.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Unde la S1?

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Cred că este la P, pe holul acela, dacă-l ştiţi.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Ştiu. Acum este la P şi ştim unde este. Şi ce spuneţi?

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Ca asta să rămână la club şi să se elibereze, în aceste condiţii, prin hotărâre, care o trimisese la B1, etaj III, adică unde este sediul televiziunii acum şi s-a investit în ea.

 

Doamna Aurelia Vasile:    

Deci, la etajul III, unde este televiziunea să fie conservată şi rămâne Clubul parlamentarilor la corp E unde este acum, etaj P.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Dar aceasta este o hotărâre care trebuie dusă în plen şi plenul să decidă.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă nu mai aveţi alte puncte de vedere şi înţeleg că am ajuns cu toţii la un punct de vedere comun, vă întreb cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?

Avem şi două informări.

O informare prin care Societatea Română de Televiziune ne anunţă că Departamentul TVR3 va include emisiuni dedicate campaniei electorale.

De la ministrul pentru relaţia cu Parlamentul ne-au trimis situaţiile referitoare la unele proiecte de legi depuse de Guvern la Parlament în legislaturile precedente.

Vă propun ca, prin Departamentul legislativ, să le trimitem la comisiile sesizate.

Dacă nu aveţi alt punct de vedere, vă mulţumesc mult.

Vă doresc o seară plăcută în continuare.

 

*

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 2010.