S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de luni, 17 februarie 2020

 

 

Şedinţa a început la ora 13,04.

 Lucrările au fost conduse de domnul Florin Iordache, vicepreședinte al  Camerei Deputaţilor.

 

Au participat: domnul Marilen-Gabriel Pirtea - vicepreşedinte, domnul Vasile-Daniel Suciu, domnul  Cristian Buican (până la ora 13,10 şi de la ora 13,12)  şi domnul Dragoş Gabriel Zisopol - secretari,  domnul Seres Denes și domnul Nicolae Bănicioiu - chestori, domnul Alfred-Robert Simonis - Grupul parlamentar al PSD, domnul Florin-Claudiu Roman - Grupul parlamentar al PNL, domnul Benedek Zacharie - Grupul parlamentar al UDMR, domnul Octavian Petric - Grupul parlamentar PRO Europa şi doamna Silvia-Claudia Mihalcea - Secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: domnul Nini Săpunaru (de la ora 13,11) - Departamentul pentru relația cu Parlamentul, domnul George Ionuț Dumitrică - Secretar general-adjunct, domnul Georgică Tobă - Secretar general-adjunct interimar, domnul Gabriel Stecoza și domnul Ștefan Lagunovschi - Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana Diaconescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Sorin Berbece - Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea - Direcția comunicare și relații publice, doamna Andreea Cleras - Direcţia generală afaceri externe, doamna Cristina Stroescu - Departamentul de studii parlamentare şi politici UE doamna Andreea Stăncescu - Director general la Cabinet Secretar general, domnul Alexandru Tănase - Centrul de Dezvoltare Tehnologică şi doamna Alexandra-Patricia Braica (de la ora 13,11) - Director Direcţia generală Resurse umane şi Salarizare.

 

*

 

Domnul Florin Iordache:

Bună ziua!

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

Domnul Florin Iordache:

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor.

Oricum Comitetul liderilor, rămâneţi. Comitetul liderilor?

Da, domnul Roman, rămâne să discutaţi.

Observaţii?

Aprobat.

 

PUNCTUL 2

Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în perioada 11-13 februarie 2020 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor

 

Domnul Florin Iordache:

Notă privind iniţiativele pentru care rapoartele au fost depuse în perioada 11-13.

Intră la termen.

Comitetul liderilor, stabiliţi ordinea de zi.

 

PUNCTUL 3

Programul de lucru al Camerei Deputaților

·                     Secretari de ședință

 

Domnul Florin Iordache:

Program de lucru în această săptămână: audieri în comisii până miercuri.

Observaţii? Nu.

Aprobat.  

 

 PUNCTUL 4

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Florin Iordache:

Notă cu privire la iniţiativele înregistrate la Biroul permanent.

Dacă sunt intervenţii ale dumneavoastră? Nu.

Merg acolo unde au fost stabilite.

Aprobat.

 

PUNCTUL 5

Notă privind documente depuse de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte de acte legislative şi/sau fără caracter legislativ

 

Domnul Florin Iordache:

Notă privind documentele emise de Comisia de afaceri europene.

Sunt trei COM-uri. Doamna Secretar general, să fie introduse în prima ordine de zi a plenului, probabil săptămâna viitoare.

 

PUNCTUL 6

Notă privind Decizia Curţii Constituţionale nr.702/2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „la înscrierea iniţială la pensie” din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice                                 

 

Domnul Florin Iordache:

Notă privind Decizia Curţii Constituţionale 702, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ”la înscrierea iniţială la pensie”, potrivit articolului 170.

Vă propun să fie trimisă spre informare Comisiei juridice şi Comisiei pentru muncă.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 7

Solicitări din partea Grupului parlamentar PMP privind modificarea componenţei Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea Grupului parlamentar PMP pentru modificarea componenţei Comisiei de egalitate de şanse.

Au fost rezolvate în plenul de săptămâna trecută.

Domnul Teacă pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei de egalitate de şanse.

O trimitem la comisie şi acolo, în prima şedinţă a Comisiei de egalitate, se va luat act şi va fi numit vicepreşedinte.

 

PUNCTUL 8

Informare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale privind activitatea unor subcomisii 

 

Domnul Florin Iordache:

Informare din partea Comisiei pentru drepturile omului privind activitatea unor subcomisii.

Este vorba de modificări în componenţa unor subcomisii.

Dacă nu sunt observaţii?

Am luat act, aprobat.

 

PUNCTUL 9

Punct de vedere din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la încetarea mandatului de deputat  

 

Domnul Florin Iordache:

Punct de vedere al Comisiei juridice referitor la încetarea unui mandat de deputat.

Vă propun să trimitem acest punct de vedere domnului deputat Teacă.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 10

Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la scrisoarea domnului deputat Bogdan Petru Cojocaru privind o eventuală stare de incompatibilitate între calitatea de deputat şi funcţia de inspector superior în cadrul unei unităţi administrativ teritoriale

 

Domnul Florin Iordache:

Punct de vedere al Comisiei juridice referitor la scrisoarea domnului deputat Bogdan Petru Cojocaru, privind o eventuală incompatibilitate între calitatea de deputat şi funcţia de inspector superior la activitatea administrativ teritorială.

Constată Comisia juridică că domnul deputat nu se află în stare de incompatibilitate.

Vă propun să trimitem domnului Cojocaru acest punct de vedere.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 11

Solicitare din partea domnului deputat Liviu Ioan Balint privind deschiderea unui cabinet parlamentar în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea domnului deputat Balint, dumnealui este deputat de Sălaj solicită deschiderea unui birou parlamentar în Dâmboviţa.

Cutumiar, a fost să respingem aceste solicitări. Are posibilitatea... vă rog domnul...

 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Mulţumesc, domnul preşedinte.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog!

 

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Rugămintea e să nu interzicem dreptul colegilor de a desfăşura activităţi de parlamentar dacă au fost aleşi de către cetăţeni. Acum, sigur sunt colegi care probabil se exprimă mai bine în altă parte şi ar fi o îngrădire a dreptului constituţional al unui parlamentar de a-şi desfăşura activitatea.

În cazul în care luaţi decizia să respingeţi conform cutumei această solicitare, rugămintea e să notaţi voturile colegilor din PNL ca fiind împotrivă.

Mulţumesc!

 

Domnul Florin Iordache:

Da, întreb voturi pentru.

Cine este pentru ca domnul deputat Balint să deschidă birou parlamentar la Dâmboviţa? Două voturi pentru.

Insuficiente; a fost respins.

Cutumiar şi colegial toate celelalte solicitări au fost să-şi păstreze cabinetul parlamentar acolo unde are.

Mulţumesc!

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnul preşedinte, dacă...

 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog!

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Dacă nu v-aţi fi grăbit şi mi-aţi fi dat şi mie cuvântul înainte aş fi recomandat colegilor mei să fie de acord. Domnul Balint este la al şaptelea grup parlamentar, dacă nu mă înşel din care face parte în acest mandat. Cred că poate să înceapă şi cu judeţele, pe rând aşa şi am fi dorit să îi dăm şansa să meargă şi la Dâmboviţa şi la Timiş poate până la finalul mandatului ar fi fost prin toate judeţele, ajunge şi acasă.

 

Domnul Florin Iordache:

Da.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Dar acum s-a trecut de vot, îmi pare rău.

 

Domnul Florin Iordache:

Şi eu vă mulţumesc.

 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Dacă-mi permiteţi? Doar o completare.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog!

 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Doar o completare. Nu ştiu, s-ar putea ca după Congres să veniţi dumneavoastră cu solicitări după transferuri. Aşa că, cred că era o chestiune... bine, să discutăm... mă uit la dumneavoastră domnul preşedinte Iordache, că ştiu eu poate veniţi la Bucureşti ştiu eu...

 

Domnul Florin Iordache:

Domnul Roman, problema era, da, eu zic să discutăm cu aceeaşi unitate de măsură. Domnul Roman, dacă la restul colegilor le-am respins era..., vă rog.

Domnul Zisopol, vă rog!

 

Domnul Gabriel Dragoş Zisopol: 

Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă!

Deputaţii minorităţilor naţionale sunt singurii aleşi la nivel naţional.

Dacă într-adevăr se doreşte să generalizăm această soluţie să spunem de a avea şi ceilalţi deputaţi birouri parlamentare în alte judeţe, în alte circumscripţii cred că ar trebui să existe o discuţie la nivelul liderilor grupurilor parlamentare şi să se găsească o soluţie din acest punct de vedere.

Având în vedere şi cheltuielile care trebuie făcute şi toate cele care rezultă dintr-un astfel de să spunem birou parlamentar suplimentar.

Vă mulţumesc!

 

Domnul Florin Iordache:

Şi eu vă mulţumesc!

Mai departe.

 

PUNCTUL 12

Solicitări privind efectuarea de concedii cu plată

·           doamna deputat Anişoara Radu

·           domnul deputat Ion Cupă

 

Domnul Florin Iordache:

Avem concedii cu plată.

Doamna Anişoara Radu, 10 - 11 februarie.

Aprobat.

Domnul Cupă 17 - 25 februarie.

Aprobat.

 

PUNCTUL 13

Solicitare din partea doamnei deputat Oana-Mioara Bîzgan Gayral referitoare la organizarea unei expoziţii  

 

Domnul Florin Iordache:

Avem o solicitare din partea doamnei deputat Oana-Mioara Bîzgan Gayral referitoare la organizarea unei expoziţii.

Este vorba de holul din faţa plenului, unde vor fi prezentate şaisprezece portrete ale unor tineri din diferite medii sociale.

Expoziţia are loc în perioada 2 - 4 martie şi are ca scop aducerea în atenţie a problemelor reale cu care se confruntă tinerii.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 14

Solicitare din partea Curţii Constituţionale

 

Domnul Florin Iordache:

Avem o solicitare din partea Curţii Constituţionale.

Cu ocazia vizitei unei delegaţii a Curţii Constituţionale din Croaţia, în perioada 25 - 27 martie a unui microbuz cu plata carburantului şi vizitarea Palatului Parlamentului în regim de gratuitate.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 15

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

Domnul Florin Iordache:

Pe linia relaţiilor parlamentare externe.

 

1.                Memorandum Intern privind participarea la reuniunea Rețelei Parlamentare Globale a Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (Paris, 24 - 26 februarie 2020)

 

Domnul Florin Iordache:

Avem Memorandum privind reuniunea Rețelei Parlamentare Globale, Paris, 24 - 26 februarie, doamna Biro şi domnul Cozmanciuc.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

2.                Memorandum Intern privind vizita la Helsinki a unei delegații a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților (25 - 27 februarie 2020)

 

Domnul Florin Iordache:

Memorandum privind vizita la Helsinki a unei delegații a Comisiei pentru învățământ, domnul Cîmpeanu, doamna Cherecheş, doamna Gavrilă şi expert doamna Ioana Mânzu.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

3.                Memorandum Intern privind participarea la reuniunile Comisiei permanente și Grupului de lucru pentru regulament ale Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre APCEMN (Istanbul, 4 martie 2020)

 

Domnul Florin Iordache:

Memorandum privind participarea la reuniunile Comisiei permanente și Grupului de lucru pentru regulament ale Adunării Parlamentare a Mării Negre la Istanbul.

Participă doamna Roberta Anastase.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

4.                Informare privind participarea la Seminarul  pentru tineri parlamentari cu tema ”Viitorul leadership în materie de incluziune în regiunea OSCE” (Washington D.C., SUA, 3 - 4 februarie 2020)

 

Domnul Florin Iordache:

Şi ultima, Informare privind participarea la Seminarul  pentru tineri parlamentari, la Washington, 3 - 4 februarie.

Am luat act.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Am finalizat.

Îl invit pe domnul lider Simonis pentru discuţia cu liderii.

 

*

 

Ședința s-a încheiat la ora 13,13.