Ședințele Biroului permanent
Ședința curentă
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaților > Biroul Permanent > Calendar sedințe apr. 2019 Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților
din 23 aprilie 2019 ora 13:00

1. Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților
aprobată cu modificări; BP a aprobat înscrierea pe Ordinea de zi a declarației solicitate de doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți; Comitetul liderilor a aprobat ordinea de zi cu modificările propuse de BP, precum si următoarele modificări: sub rezerva primiri raportului: Plx 406/2018 - poz.1; PLx 373/2018 - poz. 2; PLx 37/2017 - poz. 10; PLx 212/2019 - poz. 3; PLx 483/2016/2019 - poz.4
   1.1  Situația privind împlinirea termenelor constituționale
   1.2  Lista inițiativelor legislative pentru care termenele de depunere a rapoartelor comisiilor sunt depășite
2. Solicitare din partea doamnei deputat Cristina-Ionela Iurișniți, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, privind citirea unei declarații cu prilejul Zilei Naționale a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (8 mai)
aprobat, la plen
3. Notă privind inițiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse și distribuite în perioada 16 – 18 aprilie 2019 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru a fi dezbătute în ziua de miercuri, 24 aprilie 2019
se trimite la Comitetul liderilor; rămân la termen cu excepția pct.3 și 5
4. Programul de lucru al Camerei Deputaților
aprobat
   4.1  Secretari de ședință
aprobat
5. Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților
aprobată
6. Scrisoare din partea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, prin care transmite
   6.1  Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2019
la Comisiile permanente
   6.2  Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2019
la Comisiile permanente
7. Scrisoare din partea domnului Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, referitoare la expirarea mandatului unui judecător la Curtea Constituțională
grupurile parlamentare vor înainta Comisiei juridice, de disciplină și imunități propuneri nominale de candidați până la data de 6 mai 2019. Comisia juridică, de disciplină și imunități va audia candidații propuși și va depune raportul până la data de 7 mai 2019
8. Solicitări privind efectuarea de concedii cu plată
   8.1  domnul deputat Sergiu Cosmin Vlad
aprobat
   8.2  domnul deputat Adrian Claudiu Prisnel
aprobat
   8.3  domnul deputat Silviu Dehelean
aprobat
   8.4  doamna deputat Cosette - Paula Chichirău
aprobat
   8.5  domnul deputat Bogdan Ionel Rodeanu
aprobat
   8.6  domnul deputat Ștefan Mușoiu
aprobat
   8.7  domnul deputat Florin Stamatian
aprobat
   8.8  domnul deputat Cristinel Romanescu
aprobat
   8.9  domnul deputat Bogdan Gheorghiu
aprobat
   8.10  domnul deputat Lucian Daniel Stanciu-Viziteu
aprobat
   8.11  domnul deputat Antal Istvan-Janos
aprobat
   8.12  domnul deputat Erdei-Doloczki Istvan
aprobat
   8.13  domnul deputat Farago Petru
aprobat
9. Solicitări privind anularea unor cereri de concediu cu plată
   9.1  domnul deputat Marius-Gheorghe Surgent
aprobat
   9.2  domnul deputat Doru Oprișcan
aprobat
   9.3  domnul deputat Marian-Gheorghe Cucșa
aprobat
10. Scrisoare din partea Comisiei pentru sănătate și familie privind marcarea Zilei conștientizării bolii Batten
aprobat
11. Memorandum Intern: Acțiunea ”Parlamentul copiilor” – 7 iunie 2019
aprobat
12. Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe
   12.1  Memorandum intern privind participarea domnului deputat Adrian-Mihăiță Todoran la The National Day of Prayer (Washington, 1 – 3 mai 2019)
aprobat
   12.2  Memorandum intern privind vizita în România a delegației Comisiei pentru afaceri bugetare din Adunarea Națională a R.P. Chineze (8 – 11 mai 2019)
aprobat
   12.3  Memorandum intern privind participarea la vizita de lucru a Comisiilor Adunării Parlamentare a NATO (Stockholm, Suedia și Reykjavik, Islanda, 6 – 10 mai 2019)
aprobat
   12.4  Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru afaceri sociale, sănătate și dezvoltare durabilă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Viena, 13 – 14 mai 2019)
aprobat
   12.5  Memorandum intern privind contribuția financiară a Parlamentului României la bugetul Adunării Parlamentare a Mediteranei pentru anul 2019 și diferențele de curs valutar și spezele bancare la plata contribuțiilor Parlamentului României la UIP, Grupul Geo-politic 12 Plus, ASGP și AP NATO
aprobat
   12.6  Informare privind participarea la cea de-a 52-a reuniune a Comisiei pentru afaceri juridice și politice a APCEMN (Kavala, 17 octombrie 2018)
s-a luat act
   12.7  Informare privind participarea la prima parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 21 – 25 ianuarie 2019)
s-a luat act
   12.8  Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru migrație, refugiați și persoane strămutate a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 26 martie 2019)
s-a luat act
   12.9  Informare privind participarea doamnei deputat Biró Rozalia-Ibolya la reuniunea Comisiei generale pentru probleme culturale a Inițiativei Central Europene – Dimensiunea Parlamentară (ICE DP) (Budapesta și Sarospatak, Ungaria, 28 – 30 martie 2019)
s-a luat act
   12.10  Informare privind participarea la Misiunea AP OSCE de observare a alegerilor prezidențiale din Ucraina (Kiev, 29 martie – 1 aprilie 2019)
s-a luat act
   12.11  Informare privind participarea la vizita în Italia a delegației Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice (1 – 3 aprilie 2019)
s-a luat act
   12.12  Informare privind participarea doamnei deputat Biró Rozalia-Ibolya la reuniunea interparlamentară organizată de Comisia pentru afaceri externe (AFET) din cadrul Parlamentului European (Bruxelles, Belgia, 2 aprilie 2019)
s-a luat act
   12.13  Informare privind participarea la cea de-a treia reuniune a Grupului de lucru deschis (OEWG 3) referitoare la Abordarea Strategică Managementul Internațional al Chimicalelor (SAICM) și asupra întâlnirilor din marja reuniunii cu reprezentanții Parlamentului Republicii Uruguay și ai Consiliului Național al Republicii Argentina (Montevideo, 2 – 4 aprilie 2019)
s-a luat act
   12.14  Informare privind participarea la reuniunea Secretariatului Internațional, Președinților de comisii și Raportorilor Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO) (Limassol, Cipru, 2 – 5 aprilie 2019)
s-a luat act
   12.15  Informare privind participarea la reuniunea Biroului Adunării Parlamentare a OSCE (Copenhaga, 7 – 8 aprilie 2019)
s-a luat act
13. Diverse
   13.1  Memorandum Intern: Solicitarea Asociației Green Revolution privind organizarea ”Bike Fest 2019”
   13.2  Memorandum Intern: Studiu de prefezabilitate și studiu de fezabilitate pentru construcția liniei 4 de metrou: Lac Străulești - Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 21 septembrie 2020, 5:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro