ȘEDINȚELE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Ordinea de zi pentru ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților din 18 februarie 2009 ora 13:00

1. Programul de lucru al Camerei Deputaților
    Soluție: aprobat
pdf icon
2. Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților
    Soluție: aprobată
pdf icon
3. Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților
    Soluție: aprobată - la punctul II B nu s-a aprobat procedura de urgență
pdf icon
4. Programul legislativ al Guvernului pentru perioada 2009-2012
    Soluție: se transmite comisiilor permanente
pdf icon
   4.1  Lista Priorităților legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2009
    Soluție: se transmite comisiilor permanente
pdf icon
5. Solicitare privind constituirea unei comisii de anchetă
    Soluție: amânată pentru luni, 23.02.2009
6. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități de a lucra în paralel cu lucrările plenului
    Soluție: aprobată
pdf icon
7. Scrisoare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități
    Soluție: la Comisia pentru Regulament
pdf icon
8. Memorandum intern: Participarea la conferința cu tema "Femeile și alegerile europene", Bruxelles, Belgia, 4-6 martie 2009
    Soluție: aprobat - participă un singur reprezentant stabilit de Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
pdf icon
9. Memorandum intern: Participarea la conferința președinților comisiilor de politică externă din parlamentele naționale membre UE și la colocviul organizat de Adunarea Uniunii Europei Occidentale (Praga, Cehia, 8-12 martie 2009)
    Soluție: aprobat
pdf icon
10. Memorandum intern: Organizarea vizitei de lucru în România a unui vicepreședinte a Dumei de Stat a Federației Ruse, în contextul preluării președinției APCEMN de către Parlamentul Federației Ruse, București, în a doua jumătate a lunii martie 2009
    Soluție: aprobat
pdf icon
11. Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe
   11.1  Memorandum intern: Participarea la Conferința Marea Neagră - integrare regională, Atena, 23-24 februarie
    Soluție: aprobat
pdf icon
   11.2  Memorandum intern: Oportunitatea participării la Conferința Europeană despre pelete și la Conferința pentru monitorizarea eficienței energetice (Wels, Austria, 25-26 februarie 2009 și 26-27 februarie 2009)
    Soluție: aprobat
pdf icon
   11.3  Memorandum intern: Organizarea de către Camera Deputaților a reuniunii Comitetului Parlamentar al Inițiative Central-Europene, Dimensiunea Parlamentară (ICE-DP)
    Soluție: aprobat
pdf icon
12. Cerere din partea d-lui Ștefan Coman, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România
    Soluție: aprobată
pdf icon
13. Solicitare din partea domnului Varga Attila privind cumulul funcției didactice cu calitatea de deputat
    Soluție: la Comisia juridică, de disciplină și imunități
pdf icon
14. Solicitare din partea Societății Academice din România
    Soluție: amânată pentru luni, 23.02.2009
15. Solicitarea Centrului de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale
    Soluție: amânată pentru luni, 23.02.2009
16. Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități
    Soluție: amânat pentru luni, 23.02.2009
17. Solicitare din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal
    Soluție: datorită lipsei cvorumului la momentul discutării acestei scrisori, Biroul permanent al Camerei Deputaților nu a putut lua o decizie în acest sens