ȘEDINȚELE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Stenograma ședinței Biroului permanent al Camerei Deputaților din 2 aprilie 2007 ora 14:00

4. Informare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale privind stadiul dezbaterii proiectului Legii lustrației (PLx nr.282/2006)
s-a luat act consultă pdf icon
vezi fișa PL. 282/2006

Informare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale privind stadiul dezbaterii proiectului Legii lustrației (PLx nr.282/2006) Domnul Bogdan Olteanu:

Cazul dezbaterii proiectului Legii lustrației.

Avem o informare.

Deci Comisia juridică solicită să fie scoasă din comisiile care dezbat Statutul minorităților, cer dânșii. Cer să se revină asupra includerii, ceea ce înseamnă să fie excluși. Dânșii invocă și, pe fond, sigur că este o problemă reală, faptul că au foarte puțin timp pentru dezbateri. Sigur că, asta nu se va aplica la această săptămână, când sunt convins că vor lucra miercuri toată ziua și joi până la prânz!

Vă rog, domnul deputat Marton.


Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte, stimați colegi, situația în această comisie este în felul următor. De o lună nu s-a putut ține ședința acestor trei comisii, care lucrează conform unor prevederi inexistente în regulamentul comun al Camerei Deputaților, dar care poate să blocheze oricând activitatea celor trei comisii.

Biroul permanent, la un moment dat, a luat decizia ca, în momentul în care capitolul de învățământ a fost terminat și de o lună stăm, de fapt, pentru că este doar un singur alineat din capitolul de învățământ, atunci, nu mai face parte dintre aceste comisii sesizate în fond. De obicei, comisiile care sunt sesizate în fond, lucrează separat.

Aceste trei comisii trebuie să lucreze, este o procedură nemaiîntâlnită, toate cele trei împreună, să aibă un cvorum pentru fiecare comisie în parte, chiar dacă există un cvorum la nivelul tuturor comisiilor, dacă la nivelul unei comisii există o lipsă de cvorum, atunci, imediat se suspendă ședința. Ca să nu mai vorbim de faptul că mai tot timpul lipsește câte un om sau doi dintr-o comisie sau alta și în momentul respectiv se constată că măcar într-una dintre comisii nu este cvorum. Ca atare, această comisie a depășit cu un an - a depășit cu un an - ultimul interval care i s-a putut fixa, conform regulamentului nostru. Cred că putem reveni ca această lege să fie dezbătută în cele două comisii, în formula în care se dezbat de obicei, adică separat. Ori să depună comisia, să aprobați această solicitare a Comisiei juridice să depună un raport mai detaliat, așa cum ați decis și data trecută, pentru o altă lege, iar Comisia pentru drepturile omului și minorități, aceasta este denumirea acestei comisii, să fie cea care, de acum încolo, să activeze separat, dacă se dorește a se avea această lege.

Deci unu, să se lucreze separat, în cele două comisii, așa cum lucrează de obicei comisiile sesizate în fond și pentru care avem prevedere regulamentară, pentru că regulamentul nostru are o astfel de formulare, în cazul în care cele două comisii lucrează împreună. Deci asta este excepția. Ori, să dăm cealaltă variantă, pe care ați decis-o săptămâna trecută pentru o altă lege, ca această Comisie juridică să dea un aviz mai detaliat iar Comisia pentru drepturile omului să fie cea sesizată în fond. Altfel, nu va ieși niciodată, de la aceste trei comisii, nici un raport.


Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Bolcaș, înțeleg că doriți!


Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vreau să îi comunic colegului meu, care deși se află la guvernare, că nu Comitetul liderilor hotărăște cu privire la comisiile în cadrul cărora se discută, pentru că ați folosit termenul "să hotărâm acum", propuneți Biroului permanent să hotărască!


Domnul Márton Árpád-Francisc:

Corect!


Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Doi, această hotărâre nu poate să fie luată!

Eu consider că scrisoarea președintelui - și vreau să se consemneze în procesul verbal - scrisoarea președintelui Comisiei juridice, Sergiu Andon, este o diversiune, care nu ține seama de regulamentele și principialitățile care conduc lucrările Camerei.

Conform articolului 63 din regulament, este posibil ca niște comisii să avizeze, împreună și, mai ales, 63 prevede să lucreze împreună! Articolul 64, în continuare, prevede modalitățile în care orice comisie poate să ceară să participe, dar nu există nici un text care să permită derobarea unei comisii însărcinate cu avizarea în fond, în comun cu altcineva sau ea singură, de sarcinile ce i le-a dat Biroul permanent.

Am autoritatea morală să mă pronunț în această materie, pentru că am fost printre cei care au cerut eficientizarea acestor lucrări, am cerut fixarea zilei de marți ca zi comună de lucrări, am cerut respectarea acestei zile. Dar să nu sărim calul și, mai ales, să nu sărim regulamentul!

Se lucrează și nu avem cum să derobăm o comisie de o sarcină ce i-a fost încredințată!

În aceste condiții, vă rog să respingeți această solicitare, care este în afara regulamentului și să atenționați comisia să lucreze în mod constant și coerent la acest regulament.


Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Marton.


Domnul Márton Árpád-Francisc:

Dacă mergeți pe varianta propusă de domnul Bolcaș, totodată, și din spusele domniei sale reiese că există și cealaltă posibilitate, ca aceste două sau trei comisii, mă rog, fiindcă Comisia de învățământ mai are de dezbătut un singur alineat, de un rând și jumătate, deci cam asta este complexitatea pe care trebuie să o dezbate, să lucreze separat, că există această formulă!


Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu există această formulă, din moment ce Biroul permanent a hotărât să lucreze împreună!

Există cele două formule, să dea fiecare câte un aviz și exista formula de a lucra împreună. Biroul permanent a hotărât o dată, se va lucra împreună.


Domnul Bogdan Olteanu:

Eu vă consult, stimați coleg, întrucât nu eram la momentul respectiv în Biroul permanent, nu știu exact ce a hotărât Biroul permanent la momentul respectiv. Sigur că există cele două proceduri de lucru și există comisii care au raport comun și care lucrează raportul separat și, după aceea, ajung la o formulă de mediere.

Dacă este decizia Biroului permanent, o să rog, poate, să ne produceți stenograma, pentru următoarea discuție, să mi-o dați și mie la cabinet să o citesc, stenograma deciziei care s-a luat în Biroul permanent, ca să vedem exact care este formula și să vedem dacă este de competența Biroului permanent sau de competența birourilor celor trei comisii să decidă, în funcție de modalitatea care s-a stabilit.

Vă rog, domnul chestor Oltean.


Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, sigur, răspunsul președintelui Comisiei juridice necesită multe comentarii. M-aș referi doar la acea afirmație care spune că, mă rog, Comisia juridică este pregătită să dezbată, în cel mai scurt timp proiectul Legii lustrației, care de un an de zile este la această comisie!

Eu vreau să cerem comisiei să o pună pe ordinea de zi!

Domnule președinte, noi cunoaștem că volumul de muncă, la această comisie, este cel mai mare față de toate celelalte comisii, dar nici comisia nu-și fructifică la maximum timpul programat. Miercurea după masă nu lucrează, joia nu lucrează. Dacă este o comisie foarte aglomerată, atunci, să lucreze conform programului stabilit de Biroul permanent, să stea să lucreze și joia, să lucreze și miercurea, până la patru și jumătate, pentru a epuiza actele normative aflate în dezbatere!

Nu fac afirmații care nu pot fi susținute! Domnul vicepreședinte Dorneanu ne-a spus-o, mai în glumă, mai în serios, week-end plăcut! Așa este, de marți, unii parlamentari sunt în week-end! Haideți să fim serioși, să nu ne ascundem după deget.

Poate că lucrează miercuri dimineața, dar miercuri, la amiază, își întrerup activitatea și pleacă!


Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule chestor, eu sunt, la rândul meu, și eu nelămurit aici, care este prevederea regulamentară care îi permite unei comisii să fie sesizată cu proiecte care nu sunt pe ordinea de zi! Toate proiectele sunt pe ordinea de zi a comisiei! Sigur că, biroul comisiei stabilește ordinea în care sunt puse proiectele, dar nu există proiect în afara ordinii de zi!

Chiar aș vrea să verificăm această chestiune, nu știu cine se ocupă de Comisia juridică?


Doamna Daniela Popa:

Eu!


Domnul Bogdan Olteanu:

Dumneavoastră!

Deci în principiu, trebuie să fie pe ordinea de zi, sigur, biroul comisiei va decide pe ce punct al ordinii de zi. Noi putem să insistăm ca acest proiect, care este de foarte multă vreme, ca și celălalt al Statutului minorităților, să fie discutat mai repede dar, în orice caz, nu cred că poate fi în afara ordinii de zi! Asta este în afara regulamentului!

Domnul deputat Popa Nicolae și, după aceea, domnul Marton.


Domnul Nicolae Popa:

Cu tot respectul pentru domnul vicepreședinte Bolcaș, are dreptate, dar mie mi se pare cam aspră, din partea domniei sale, aprecierea că materialul semnat de domnul Sergiu Andon, colegul nostru de la Partidul Conservator, ar fi o diversiune! Pentru că domnul Andon nu poate fi acuzat de diversiune, este un om serios, un om de condiție și nu a făcut și nu va face treaba aceasta!

Dânsul ne-a informat prin această adresă și normal că era de datoria lui să o facă, în consultare cu ceilalți membri ai comisiei, că programul este foarte încărcat și i l-am dat tot noi Biroul permanent și aici trebuie să vedem cum o degrevăm, în așa fel încât să intre pe ordinea de zi și acest proiect de lege mult discutat și care, sigur, se dorește a fi pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.


Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Prima șansă i-am oferit-o acum, sunt două zile de lucru în comisie, o zi și jumătate întreagă, practic, trei jumătăți de zi pe care le vor avea în această săptămână.

Domnul deputat Marton.


Domnul Márton Árpád-Francisc:

Eu, în continuare, dacă avem interesul să avem aceste două legi, nu văd care este impedimentul ca una dintre aceste comisii, de exemplu, cea juridică, să înceapă să lucreze pe legea lustrației, face un raport, pe care îl trimite celeilalte comisii, așa cum se lucrează de obicei în comisii, să citească Comisia pentru drepturile omului acest raport, ante-raport, să vadă dacă există ceva probleme și pe acelea să le discute și invers. Comisia pentru drepturile omului să facă această primă lectură, adică se continue la Legea privind Statutul minorităților naționale și să trimită acest raport către Comisia juridică și ei să vadă acest raport și să vadă care sunt diferențele și, în acest moment, am avea două comisii care activează la două lege, în diverși timpi, dar lucrează ambii și vom avea cele două legi, dacă dorim să le avem! Dacă nu, rămânem blocați și, vă spunem sincer, noi suntem interesați să avem ambele legi!


Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc!

Aici, ține, în mod evident, de Birourile permanente ale celor două comisii, o asemenea decizie. Noi putem, eventual, să o sugerăm.