Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

consultați: Ordinea de zi
sala: 3150
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. I. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ?i Social European ?i Comitetul Regiunilor. Cercetarea ?i inovarea ca surse de reînnoire a cre?terii. COM (2014) 339. Termen: 09.10.2014. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinare fondului Comunicării.
2. PLx 361/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Prima Cameră TAC: 15.10.2014 16.09.2014 Raport 29.09.2014
3. PLx 354/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 Prima Cameră TAC: 15.10.2014 16.09.2014 Raport 29.09.2014
4. PLx 353/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 Prima Cameră TAC: 15.10.2014 16.09.2014 Raport 29.09.2014
5. PLx 338/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Cameră decizională 23.06.2014 Aviz pentru Com. Administrație 8.09.2014
6. PLx 364/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Administrație
7. PLx 395/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru 12.09.2014
8. PLx 403/2014 Lege cadru privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Juridică Com. Politică externă 15.09.2014
9. PLx 405/2014 Propunere legislativă privind statutul artistului Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Cultură Com. Juridică 15.09.2014

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 iunie 2019, 14:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro