Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 876/2010 Proiect de Lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal
- Referent responsabil: expert Cristina Bălănescu
Cameră decizională 21.12.2010 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică 27.12.2010 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Justiției2. PLx 814/2010 Propunere legislativă privind recuperarea și reciclarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje de băuturi
- Referent responsabil: expert Cristina Bălănescu
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Administrație publică 13.12.2010 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor, inițiator: dep.Iulian Iancu - PSD
3. PLx 853/2010 Proiect de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 13.12.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 27.12.2010 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor
4. PLx 841/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2010 privind destinația sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
- Referent responsabil: expert Cristina Bălănescu
Cameră decizională 13.12.2010 Aviz pentru Com. Buget 20.12.2010 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, S.C. Fondul Proprietatea
5. PLx 863/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
13.12.2010 Aviz pentru Com. Buget 27.12.2010 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice
6. PLx 818/2010 Propunere legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G. nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Buget 13.12.2010 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, inițiator: dep.Mircea Grosaru - Minorități
7. PLx 817/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Buget 13.12.2010 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, inițiator: sen.Marian Ovidiu - PDL
8. PLx 758/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările și completările ulterioare
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Buget 13.12.2010 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, inițiatori: PDL: sen.Urban Iulian, sen.Vasile Nistor, sen.Alexandru Mocanu, sen.Viorel Badea, sen.Dumitru Constantin, sen.Arion Ion, sen.Dorel Borza, sen.Filip Petru
9. PLx 811/2010 Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă nouă
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică 13.12.2010 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, inițiatori: PDL: dep.Mircea Giurgiu, dep.Marius Dugulescu
10. PLx 807/2010 Propunere legislativă privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 13.12.2010 Invitați: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, inițiatori: PNL: dep.Lucia Varga, dep.Cornel Pieptea , dep.Adriana Săftoiu, dep.Taga Claudiu, dep.Călin Popescu Tăriceanu, dep.Eugen Nicolăescu, dep.Gheorghe Gabor
11. PLx 53/2010 Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 22.11.2010 Raport 29.11.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
12. PLx 664/2010 Proiect de Lege privind protecția persoanelor înșelate prin ghicit sau alte mijloace și practici oculte
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 17.11.2010 Raport 2.12.2010 Invitați: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, inițiatori: PDL: dep.Alin Popoviciu, dep.Cristi Dugulescu

13. PLx 719/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Departamentul pentru Afaceri Europene
14. PLx 759/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Poziției 11 din Anexa nr.1-LISTA instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege, ordonanța de urgență a Guvernului și ordonanța Guvernului, supuse reorganizării, la Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 13.12.2010 Invitați: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, inițiator: sen.Constantin Valeca - PSD
15. PLx 760/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională Aviz pentru Com. Agricultură Invitați: Administrația Fondului pentru Mediu, inițiator: dep.Culiță Tărâță - indep., dep.Valeriu Tabără - PDL, dep.Ioan Munteanu - indep., dep.Constantin Chiriță - PDL, dep.Gheorghe Antochi - PSD
16. PLx 874/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 21.12.2010 Aviz pentru Com. Administrație publică 27.12.2010 Invitați: Inspectoratul de Stat în Construcții
17. PLx 778/2010 Propunere legislativă de completare a OUG nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.44/1998
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Economică 13.12.2010 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, inițiator: sen.Dan Radu Rușanu - PNL
18. PLx 842/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A.-I.F.N.
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, șef cabinet Monica Tudor
Cameră decizională 13.12.2010 Aviz pentru Com. Buget 20.12.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Administrației și Internelor
19. PLx 713/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
- Referent responsabil: expert Cristina Bălănescu
Cameră decizională 24.11.2010 Raport comun cu Com. Adm. publică 23.12.2010 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, inițiatori: PDL: dep.Mircea Marin, dep.Sulfina Barbu
20. PLx 843/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 13.12.2010 Raport 27.12.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
21. PLx 10/2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 28 septembrie 2010
- Referent responsabil: consilier Teodor Bobiș
Prima Cameră TAC: 17.03.2011 1.02.2011 Aviz pentru Com. Apărare 7.02.2011 Invitați: Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
22. PLx 12/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2011 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, șef cabinet Monica Tudor
Prima Cameră TAC: 17.03.2011 1.02.2011 Aviz pentru Com. Buget 7.02.2011 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe
23. PLx 835/2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de Lucru pentru Construcții navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris, la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, șef cabinet Monica Tudor
Prima Cameră TAC: 19.02.2011 6.12.2010 Raport 20.12.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Afacerilor Externe
24. PLx 257/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 3.05.2010 Raport 27.05.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
25. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 6:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro