Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

consultați: Ordinea de zi
sala: 3150
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 783/2011 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.264 din Legea educației naționale nr.1/2011 Prima Cameră TAC: 6.03.2012 1.02.2012 Raport 14.02.2012
2. PLx 670/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Cameră decizională 28.11.2011 Raport 20.12.2011
3. PLx 433/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli Cameră decizională 20.06.2011 Raport 12.09.2011
4. PLx 518/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
5. PLx 75/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților Cameră decizională 2.03.2011 Raport 31.03.2011
6. PLx 678/2011 Proiect de Lege privind medicina școlară Cameră decizională 28.11.2011 Raport 20.12.2011
7. PLx 735/2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011
8. PLx 773/2011 Proiect de Lege privind înfiin?area Universită?ii Agora din municipiul Oradea, jude?ul Bihor Cameră decizională 19.12.2011 Raport 9.02.2012
9. PLx 774/2011 Proiect de Lege privind înfiin?area Universită?ii "Sapien?ia " din municipiul Cluj-Napoca, jude?ul Cluj Cameră decizională 19.12.2011 Raport 9.02.2012

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 17 octombrie 2019, 3:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro