Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

consultați: Ordinea de zi
sala: 3150
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 75/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților Cameră decizională 2.03.2011 Raport 31.03.2011
2. PLx 25/2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(2) din Legea educa?iei na?ionale nr.1/2011 Prima Cameră TAC: 23.03.2012 27.02.2012 Raport 12.03.2012
3. PLx 29/2012 Propunere legislativă de modificare a Legii Educa?iei Na?ionale nr.1/2011, art.213, alin.(5) Prima Cameră TAC: 29.03.2012 5.03.2012 Raport 19.03.2012
4. PLx 518/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
5. PLx 678/2011 Proiect de Lege privind medicina școlară Cameră decizională 28.11.2011 Raport 20.12.2011
6. PLx 735/2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011
7. PLx 645/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 Cameră decizională 21.11.2011 Raport 8.12.2011
8. PLx 724/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011
9. PL 587/2003 Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România Prima Cameră TAC: 19.12.2011 Aviz pentru Com. Sănătate
10. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public. COM (2011) 877. Termen: 19 martie 2012. Document legislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 9 iulie 2020, 9:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro