Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

consultați: Ordinea de zi
sala: 3150
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. COM (2011)877 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public. COM (2011) 877. Termen: 19 martie 2012. Document legislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului.
2. PL 587/2003 Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România Prima Cameră TAC: 19.12.2011 Aviz pentru Com. Sănătate
3. PLx 100/2012 Proiect de Lege privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate Cameră decizională 7.05.2012 Aviz pentru Com. Sănătate 14.05.2012
4. PLx 152/2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învațământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private Cameră decizională 29.05.2012 Aviz pentru Com. Administrație publică 6.06.2012
5. PLx 153/2012 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Sta?iunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, jude?ul Dâmbovi?a în domeniul public al comunei Corbii Mari, jude?ul Dâmbovi?a, și în administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, jude?ul Dâmbovi?a Cameră decizională 29.05.2012 Raport
6. PLx 170/2012 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Ordonanța Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor Cameră decizională 29.05.2012 Aviz pentru Com. Cultură 11.06.2012
7. PLx 181/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea Cameră decizională 29.05.2012 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 11.06.2012
8. PLx 188/2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat Cameră decizională 29.05.2012 Aviz pentru Com. Administrație publică 11.06.2012
9. PLx 213/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educa?ie și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate Cameră decizională 29.05.2012 Aviz pentru Com. Sănătate 11.06.2012
10. PLx 229/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Cameră decizională 29.05.2012 Aviz pentru Com. Sănătate 11.06.2012
11. PLx 231/2012 Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Artiștilor din România Cameră decizională 29.05.2012 Aviz pentru Com. Cultură 11.06.2012
12. PLx 128/2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educa?ia na?ională Prima Cameră TAC: 27.06.2012 14.05.2012 Raport 28.05.2012
13. PLx 129/2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 privind educa?ia na?ională Prima Cameră TAC: 27.06.2012 14.05.2012 Raport 28.05.2012
14. PLx 45/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995- Legea învățământului Prima Cameră TAC: 29.04.2010 27.03.2012 Raport 10.04.2012
15. R23/2011 Raportul de activitate pe anul 2010 al Agenției Naționale Anti-Doping. R23/2011. Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru sănătate publică din Senat. Termen: 21 decembrie 2011. Inițiator: Guvernul. Camera Deputaților Senatul– Cameră decizională.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 16 octombrie 2019, 15:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro