Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

consultați: Ordinea de zi
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 239/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011, a educației naționale
Cerere reexaminare
Prima Cameră 4.09.2012 Raport comun 14.09.2012
2. PL 679/2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2002.
Ceerere reexaminare
Prima Cameră TAC: Raport comun
3. PLx 300/2012 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Na?ionale în domeniul public al Municipiului Călăra?i și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăra?i, jude?ul Călăra?i, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de ?tiin?e Agronomice și Medicină Veterinară Bucure?ti - Filiala Călăra?i Cameră decizională 3.09.2012 Raport comun Com. Juridică Com. Apărare 10.09.2012
4. PLx 678/2011 Proiect de Lege privind medicina școlară Cameră decizională 28.11.2011 Raport comun 20.12.2011
5. PLx 113/2012 Proiect de Lege pentru accesul gratuit în muzee al preșcolarilor și școlarilor din învățământul primar Cameră decizională 7.05.2012 Raport comun 31.05.2012
6. PLx 31/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative Cameră decizională 12.03.2012 Raport comun 27.03.2012
7. PLx 262/2012 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Academiei de ?tiin?e Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-?i?e?ti "- Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul privat al Ora?ului Fundulea, jude?ul Călăra?i și în administrarea Consiliului Local al Ora?ului Fundulea, Jude?ul Călăra?i, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Ora?ului Fundulea Cameră decizională 25.06.2012 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 29.06.2012
8. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă. COM (2012) 372. Termen: 12 octombrie 2012. Document legislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea subsidiarității.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 20 iunie 2019, 22:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro