Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 9 aprilie 2019

Numar înregistrari gasite: 33
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 09.04.2019 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente -
2. 09.04.2019 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente -
3. 09.04.2019 Lista legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale -
4. 09.04.2019 RAPORT comun asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007
a.Adresa comisiei (nr.165/28-03-2019)
b.Raport comun (nr.165/28-03-2019)
141/2018
5. 09.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
a.Adresa comisiei (nr.518/02-04-2019)
b.Raport (nr.518/02-04-2019)
340/2018
6. 09.04.2019 RAPORT inlocuitor asupra P.L.pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
Înlocuieste documentul distribuit în data de 04-03-2019
a.Adresa comisiei (nr.191/03-04-2019)
b.Raport (nr.191/03-04-2019)
430/2018
7. 09.04.2019 RAPORT comun asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
a.Adresa comisiei (nr.785/26-03-2019)
b.Raport comun (nr.785/26-03-2019)
482/2018
8. 09.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
a.Adresa comisiei (nr.821/03-04-2019)
b.Raport (nr.821/03-04-2019)
551/2018
9. 09.04.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
a.Adresa comisiei (nr.509/02-04-2019)
b.Raport comun (nr.509/02-04-2019)
672/2018
10. 09.04.2019 RAPORT asupra P.l.pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților
a.Adresa comisiei (nr.300/03-04-2019)
b.Raport (nr.300/03-04-2019)
678/2018
11. 09.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea și completarea art V din Ordonanței Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
a.Adresa comisiei (nr.301/03-04-2019)
b.Raport (nr.301/03-04-2019)
689/2018
12. 09.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
a.Adresa comisiei (nr.1090/03-04-2019)
b.Raport (nr.1090/03-04-2019)
743/2018
13. 09.04.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
a.Adresa comisiei (nr.01/20-03-2019)
b.Raport comun (nr.01/20-03-2019)
21/2019
14. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L90/01-04-2019)
b.Decizia Curtii Constitutionale
c.Forma adoptată de Parlamentul României
45/2019
15. 09.04.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006
a.Adresa comisiei (nr.54/26-03-2019)
b.Raport comun (nr.54/26-03-2019)
65/2019
16. 09.04.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996
a.Adresa comisiei (nr.55/26-03-2019)
b.Raport comun (nr.55/26-03-2019)
72/2019
17. 09.04.2019 RAPORT asupra P.l."Legea concediului pentru divorț"
a.Adresa comisiei (nr.120/01-04-2019)
b.Raport (nr.120/01-04-2019)
74/2019
18. 09.04.2019 RAPORT comun asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
a.Adresa comisiei (nr.68/25-03-2019)
b.Raport comun (nr.68/25-03-2019)
83/2019
19. 09.04.2019 Forma inițiatorului la P.l.privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Legislativ (nr.A97/26-03-2019)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.228/26-03-2019)
120/2019
20. 09.04.2019 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Legislativ (nr.A101/29-03-2019)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.247/29-03-2019)
141/2019
21. 09.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018
a.Adresa comisiei (nr.142/02-04-2019)
b.Raport (nr.142/02-04-2019)
142/2019
22. 09.04.2019 Forma inițiatorului la P.l.privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
210/2019
23. 09.04.2019 Forma primită de la Președintele României a P.L.pentru ratificarea Acordului între România și Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 3 octombrie 2018
a.Adresa de însoțire a Președintelui României (nr.374/28-03-2019)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E30/12-03-2019)
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.126/04-03-2019)
211/2019
24. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L139/01-04-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Puncte de vedere ale Consiliului Economic și Social (nr.1201/18-03-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.224/21-03-2019)
212/2019
25. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.b19/01-04-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.904/26-02-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.182/14-03-2019)
g.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.904/26-02-2019)
213/2019
26. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 01-04-2019)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E25/05-03-2019)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.13/05-03-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.128/04-03-2019)
214/2019
27. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 01-04-2019)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E26/12-03-2019)
c.Expunerea de motive
d.Strategia Fiscal-Bugetara pentru perioada 2019-2021
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.14/12-03-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.173/11-03-2019)
215/2019
28. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene
a.Adresa de însoțire a Senatului
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E27/12-03-2019)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.15/12-03-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.181/13-03-2019)
216/2019
29. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 01-04-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.6224/04-12-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1173/12-12-2018)
217/2019
30. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 01-04-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.210/20-03-2019)
218/2019
31. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 01-04-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.906/26-02-2019)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.183/14-03-2019)
219/2019
32. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.l.pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 01-04-2019)
b.Adresa inițiatorului (nr.247/17-10-2018)
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1131/29-11-2018)
f.Punctul de vedere al Guvernului (nr.2288/11-12-2018)
220/2019
33. 09.04.2019 Forma primită de la Senat a P.l.privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 01-04-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1201/19-12-2018)
f.Punctul de vedere al Guvernului (nr.379/25-03-2019)
221/2019
Calendar
Numar înregistrari gasite: 33

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 10 iulie 2020, 12:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro