Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 15 aprilie 2019

Numar înregistrari gasite: 35
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 15.04.2019 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente -
2. 15.04.2019 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente -
3. 15.04.2019 Lista legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale -
4. 15.04.2019 Motiune Simpla - "S.O.S. sectorul energetic! PSD și ALDE duc România în beznă!"
a.Adresa motiune (nr.188/10-04-2019)
b.Text motiune
-
5. 15.04.2019 RAPORT suplimentar asupra P.L.pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
a.Adresa comisiei (nr.473/09-04-2019)
b.Raport suplimentar (nr.473/09-04-2019)
567/2008
6. 15.04.2019 RAPORT comun asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
a.Adresa comisiei (nr.98/09-04-2019)
b.Raport comun (nr.98/09-04-2019)
12/2017
7. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
a.Adresa comisiei (nr.1068/09-04-2019)
b.Raport (nr.1068/09-04-2019)
436/2017
8. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.privind completarea art.903 din Legea nr.134/ 2010 privind Codul de procedură civilă
a.Adresa comisiei (nr.1224/09-04-2019)
b.Raport (nr.1224/09-04-2019)
556/2017
9. 15.04.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
a.Adresa comisiei (nr.223/08-04-2019)
b.Raport comun (nr.223/08-04-2019)
30/2018
10. 15.04.2019 RAPORT comun suplimentar asupra P.L.privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
a.Adresa comisiei (nr.192/09-04-2019)
b.Raport comun suplimentar (nr.192/09-04-2019)
172/2018
11. 15.04.2019 RAPORT suplimentar asupra P.L.pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
a.Adresa comisiei (nr.518/09-04-2019)
b.Raport suplimentar (nr.518/09-04-2019)
340/2018
12. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
a.Adresa comisiei (nr.107/03-04-2019)
b.Raport (nr.107/03-04-2019)
363/2018
13. 15.04.2019 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
a.Adresa comisiei (nr.467/12-09-2019)
b.Raport (nr.467/12-09-2019)
467/2018
14. 15.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind declasificarea unor documente
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L568/08-04-2019)
b.Decizia Curtii Constitutionale
c.Forma adoptată de Parlamentul României
616/2018
15. 15.04.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului
a.Adresa comisiei (nr.944/08-04-2019)
b.Raport comun (nr.944/08-04-2019)
705/2018
16. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
a.Adresa comisiei (nr.52/10-04-2019)
b.Raport (nr.52/10-04-2019)
56/2019
17. 15.04.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
a.Adresa comisiei (nr.56/02-04-2019)
b.Raport comun (nr.56/02-04-2019)
86/2019
18. 15.04.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
a.Adresa comisiei (nr.71/02-04-2019)
b.Raport comun (nr.71/02-04-2019)
92/2019
19. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
Înlocuit de documentul distribuit în data de 03-06-2019
a.Adresa comisiei (nr.110/08-04-2019)
b.Raport (nr.110/08-04-2019)
103/2019
20. 15.04.2019 RAPORT asupra P.l.privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
a.Adresa comisiei (nr.109/09-04-2019)
b.Raport (nr.109/09-04-2019)
109/2019
21. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
a.Adresa comisiei (nr.216/10-04-2019)
b.Raport (nr.216/10-04-2019)
117/2019
22. 15.04.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
a.Adresa comisiei (nr.172/09-04-2019)
b.Raport comun (nr.172/09-04-2019)
127/2019
23. 15.04.2019 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011
a.Adresa comisiei (nr.104/10-04-2019)
b.Raport (nr.104/10-04-2019)
141/2019
24. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
a.Adresa comisiei (nr.143/09-04-2019)
b.Raport (nr.143/09-04-2019)
185/2019
25. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale
a.Adresa comisiei (nr.146/09-04-2019)
b.Raport (nr.146/09-04-2019)
195/2019
26. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
a.Adresa comisiei (nr.147/09-04-2019)
b.Raport (nr.147/09-04-2019)
196/2019
27. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale
a.Adresa comisiei (nr.132/10-04-2019)
b.Raport (nr.132/10-04-2019)
197/2019
28. 15.04.2019 RAPORT asupra P.L.pentru ratificarea Acordului între România și Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 3 octombrie 2018
a.Adresa comisiei (nr.279/10-04-2019)
b.Raport (nr.279/10-04-2019)
211/2019
29. 15.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 08-04-2019)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E29/12-03-2019)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.16/12-03-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.179/13-03-2019)
222/2019
30. 15.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2019 privind modificarea și completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 08-04-2019)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E32/19-03-2019)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.18/19-03-2019)
f.Punctul de vedere al Guvernului (nr.1198/18-03-2019)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.200/20-03-2019)
223/2019
31. 15.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea educației naționale nr.1/2011
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L120/08-04-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5874/22-11-2018)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1145/04-12-2018)
g.Punctul de vedere al Guvernului (nr.328/18-03-2019)
224/2019
32. 15.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 08-04-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.6227/04-12-2018)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1194/19-12-2018)
g.Punctul de vedere al Guvernului (nr.159/12-02-2019)
225/2019
33. 15.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind statutul polițistului local
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 08-04-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.6230/04-12-2018)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1198/19-12-2018)
f.Punctul de vedere al Guvernului (nr.441/01-04-2019)
226/2019
34. 15.04.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 08-04-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.6409/11-12-2018)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1240/28-12-2018)
f.Punctul de vedere al Guvernului (nr.130/01-02-2019)
227/2019
35. 15.04.2019 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L129)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.6585/18-12-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1251/28-12-2018)
228/2019
Calendar
Numar înregistrari gasite: 35

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 3 iulie 2020, 0:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro