Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 20 decembrie 2017

Numar înregistrari gasite: 29
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 20.12.2017 Raport privind Proiectul de hotarare privind completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului
a.Adresa comisiei (nr.1937/18-12-2017)
b.Raport (nr.1937/18-12-2017)
c.Hotarare
-
2. 20.12.2017 Raport comun asupra proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
a.Adresa comisiei (nr.190/19-12-2017)
b.Raport comun (nr.190/19-12-2017)
c.Hotarare
-
3. 20.12.2017 Raport privind activitatea Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Coruptiei si pentru Petitii pe semestru I al anului 2017
a.Adresa comisiei (nr.118/13-12-2017)
b.Raport (nr.118/13-12-2017)
-
4. 20.12.2017 Raport privind desemnarea reprezentantilor Parlamentului Romaniei, Camera Deputatilor, in cadrul Consiliului de coordonare al Institutului National de Administratie
a.Adresa comisiei (nr.484/13-12-2017)
b.Raport (nr.484/13-12-2017)
-
5. 20.12.2017 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente -
6. 20.12.2017 RAPORT comun asupra P.L.pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
a.Adresa comisiei (nr.792/13-12-2017)
b.Raport comun (nr.792/13-12-2017)
288/2016
7. 20.12.2017 RAPORT comun asupra P.L.pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
a.Adresa comisiei (nr.1061/12-12-2017)
b.Raport comun (nr.1061/12-12-2017)
402/2016
8. 20.12.2017 RAPORT comun asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
a.Adresa comisiei (nr.1137/13-12-2017)
b.Raport comun (nr.1137/13-12-2017)
453/2016
9. 20.12.2017 RAPORT comun asupra P.L.pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
a.Adresa comisiei (nr.309/19-12-2017)
b.Raport comun (nr.309/19-12-2017)
226/2017
10. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L96/11-12-2017)
b.Forma adoptată de Senat
c.Forma adoptată de Parlamentul României
240/2017
11. 20.12.2017 RAPORT comun asupra P.L.privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea
a.Adresa comisiei (nr.1058/12-12-2017)
b.Raport comun (nr.1058/12-12-2017)
426/2017
12. 20.12.2017 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea articolului 104 (2) și a articolului 105 (1) din Legea educației naționale nr.1/2011
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5765/05-12-2017)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5765/05-12-2017)
f.Adresa Consiliului Legislativ (nr.403/13-12-2017)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1093/13-12-2017)
462/2017
13. 20.12.2017 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și sportului
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5766/05-12-2017)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5766/05-12-2017)
f.Adresa Consiliului Legislativ (nr.403/13-12-2017)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1094/13-12-2017)
463/2017
14. 20.12.2017 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea și completarea Legii adiovizualului nr.504/2002
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5649/28-11-2017)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5649/28-11-2017)
f.Adresa Consiliului Legislativ (nr.403/13-12-2017)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1095/13-12-2017)
465/2017
15. 20.12.2017 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
a.Adresa comisiei (nr.1186/18-12-2017)
b.Raport (nr.1186/18-12-2017)
505/2017
16. 20.12.2017 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
580/2017
17. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.l."LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE "
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 11-12-2017)
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.789/02-10-2017)
581/2017
18. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.l.de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 11-12-2017)
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.977/15-11-2017)
582/2017
19. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 11-12-2017)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E196/08-11-2017)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.81/08-11-2017)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.950/10-11-2017)
583/2017
20. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L475/13-12-2017)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E197/08-11-2017)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.82/08-11-2017)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5123/31-10-2017)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.949/09-11-2017)
584/2017
21. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 11-12-2017)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E184/18-10-2017)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.4171/22-08-2017)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.880/18-01-2017)
585/2017
22. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 11-12-2017)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.893/18-10-2017)
586/2017
23. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 13-12-2017)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.927/02-11-2017)
587/2017
24. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 13-12-2017)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1024/27-11-2017)
588/2017
25. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 11-12-2017)
b.Adresa inițiatorului (nr.699/28-09-2017)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.792/02-10-2017)
f.Punctul de vedere al Guvernului (nr.1686/31-10-2017)
589/2017
26. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.l.privind marcarea calității produselor
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L421/11-12-2017)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.813/04-10-2017)
590/2017
27. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.l.pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 13-12-2017)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.4583/19-09-2017)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.4583/19-09-2017)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.815/04-10-2017)
592/2017
28. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.l.pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 13-12-2017)
b.Adresa de însoțire a Senatului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.4584/19-09-2017)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.4584/19-09-2017)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.788/02-10-2017)
h.Punctul de vedere al Guvernului (nr.1776/13-11-2017)
593/2017
29. 20.12.2017 Forma primită de la Senat a P.l.privind înseminarea artificială umană și sporirea natalității
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 13-12-2017)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.810/04-10-2017)
591/2017
Calendar
Numar înregistrari gasite: 29

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 16 octombrie 2019, 0:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro