Documente depuse la caseta în 21 decembrie 2017

Numar înregistrari gasite: 15
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 21.12.2017 RAPORT suplimentar asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
a.Adresa comisiei (nr.394/20-12-2017)
b.Raport suplimentar (nr.394/20-12-2017)
394/2013
2. 21.12.2017 Cerere de reexaminare a Președintelui României a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
a.Cererea de reexaminare a Președintelui României (nr.1164/18-12-2017)
b.Forma adoptată de Parlamentul României
38/2016
3. 21.12.2017 RAPORT asupra P.l.privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
Înlocuit de documentul distribuit în data de 22-12-2017
a.Adresa comisiei (nr.1022/20-12-2017)
b.Raport (nr.1022/20-12-2017)
411/2017
4. 21.12.2017 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
594/2017
5. 21.12.2017 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
595/2017
6. 21.12.2017 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
596/2017
7. 21.12.2017 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
597/2017
8. 21.12.2017 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
598/2017
9. 21.12.2017 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
599/2017
10. 21.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L402/18-12-2017)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E180/11-10-2017)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.76/11-10-2017)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.869/16-10-2017)
600/2017
11. 21.12.2017 Forma primită de la Senat a P.l.pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 18-12-2017)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.797/02-10-2017)
601/2017
12. 21.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L461/18-12-2017)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.849/12-10-2017)
602/2017
13. 21.12.2017 Forma primită de la Senat a P.L.privind constituirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în Primul Război Mondial
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L543/18-12-2017)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Legislativ (nr.362/13-11-2017)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.958/13-11-2017)
f.Punctul de vedere al Guvernului (nr.1867/05-12-2017)
603/2017
14. 21.12.2017 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 18-12-2017)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.812/04-10-2017)
604/2017
15. 21.12.2017 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 18-12-2017)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.4585/19-09-2017)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.4585/19-09-2017)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.798/02-10-2017)
h.Punctul de vedere al Guvernului (nr.1735/06-11-2017)
605/2017
Calendar
Numar înregistrari gasite: 15