Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 25 și 27 mai 2020

Aprobată: 26.05.2020
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. MS 2/2020 Dezbaterea moțiunii simple inițiate de 93 de deputați (MS 2/2020).
Luni, 25 mai 2020, ora 16,00 - dezbaterea moțiunii simple;
Miercuri, 27 mai 2020 - votul final asupra moțiunii simple.
Format PDF
1. PHCD 18/2020 Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România (PHCD 18/2020) Format PDF
2. Pl-x 192/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii (PL-x 192/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare)- distribuit -14.05.2020
Cameră decizională
3. Pl-x 336/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 336/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -22.05.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
4. Pl-x 288/2020 Proiectul de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile (PL-x 288/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare)- distribuit- 26.05.2020 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit- 27.05.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 293/2020 Proiectul de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) (PL-x 293/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 26.05.2020
Cameră decizională
6. Pl-x 177/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional "Mihail Kogălniceanu" (PL-x 177/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit-26.05.2020
Cameră decizională
7. Pl-x 63/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (PL-x 63/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-26.03.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie-plen-27.05.2020
8. Pl-x 138/2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 138/2020) - lege organică
Raport-Comisia juridică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 6.05.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 19.06.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
9. Pl-x 37/2017 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind statutul personalului feroviar (PL-x 37/2017/2019) - lege organică - Reexaminată de Senat - 21.10.2019
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
10. Pl-x 223/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult (PL-x 223/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) - distribuit - 19.05.2020
Cameră decizională
11. Pl-x 196/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale (PL-x 196/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 21.05.2020
Cameră decizională
12. Pl-x 392/2018 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române (PL-x 392/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -18.06.2018
Raport- Comisia pentru învățământ
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
13. Pl-x 647/2019 Proiectul de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 647/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.12.2019
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.02.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie-plen-27.05.2020
14. Pl-x 473/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 473/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -17.11.2017
Cameră decizională
15. Pl-x 297/2020 Proiectul de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (PL-x 297/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
16. Pl-x 199/2019 Proiectul de Lege pentru Programul Național Prima Lumină (PL-x 199/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 24.04.2019
Cameră decizională
17. Pl-x 260/2019 Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România" (Pl-x 260/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.05.2019
Raport comun- Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
18. Pl-x 478/2017 Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România (Pl-x 478/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.11.2017
Raport- Comisia pentru drepturile omului (Respingere) distribuit-26.05.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie-plen-27.05.2020
19. Pl-x 559/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 559/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) distribuit-26.05.2020
Cameră decizională
20. Pl-x 289/2015 Propunerea legislativă pentru interpretarea art.175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcționarilor publici, în înțelesul Codului penal, a parlamentarilor și a Președintelui României (Pl-x 289/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) distribuit-26.05.2020
Cameră decizională
21. Pl-x 406/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 406/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) distribuit-26.05.2020
Cameră decizională
22. Pl-x 158/2015 Propunerea legislativă privind grațierea unor pedepse privative de libertate (Pl-x 158/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport- Comisia juridică (Respingere) distribuit-26.05.2020
Cameră decizională
23. Pl-x 288/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 288/2017) - lege organică- Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Respingere) distribuit-26.05.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 456/2017 Reexaminarea Legii privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.356 din 30 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.528 din 27 iunie 2018 (PL-x 456/2017/2018) - lege organică - Reexaminată de Senat -22.10.2018
Raport - Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 3.06.2019
Cameră decizională
25. Pl-x 257/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență (PL-x 257/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.05.2020
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 26.05.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională

     I. INIȚIATIVE LEGISLATIVE PENTRU CARE CAMERA DEPUTAȚILOR ESTE PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ

 
26. Pl-x 140/2020 Propunerea legislativă privind modificarea art.931 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 140/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere)- distribuit -13.05.2020
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 6.05.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 19.06.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
27. Pl-x 122/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 122/2020) - lege organică
Raport- Comisia pentru învățământ- nu a fost depus
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.04.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.05.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
28. Pl-x 155/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (PL-x 155/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 5.05.2020 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 19.05.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților -24.04.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 23.05.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.115 alin.(5) din Constituție și ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților
29. Pl-x 464/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 464/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică

Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului

VOT FINAL ELECTRONIC LA DISTANȚĂ

Miercuri, 27 mai 2020, la finalizarea dezbaterilor

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 27 mai 2020, 19:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro