Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 27 septembrie 2022

Aprobată: 26.09.2022
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. Pl-x 525/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 525/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -21.09.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
2. Pl-x 427/2022 Proiectul de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României (PL-x 427/2022) -lege ordinară -Adoptat de Senat-27.06.2022
Raport comun
-Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
3. PHCD 68/2022 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 68/2022). Format PDF
4. Pl-x 440/2022 Proiectul de Lege privind statutul judecătorilor și procurorilor (PL-x 440/2022) - lege organică
Raport - Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 01.09.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
5. Pl-x 441/2022 Proiectul de Lege privind organizarea judiciară (PL-x 441/2022) - lege organică
Raport - Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea inițiativelor legislative din domeniul justiției (Adoptare) - distribuit - 26.09.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 01.09.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Prioritate legislativă
6. PHCD 70/2022 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan COM (2022) 230 (PH CD 70/2022). Format PDF
7. PHCD 71/2022 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei COM (2022) 233 (PH CD 71/2022). Format PDF
8. Pl-x 341/2022 Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021 (PL-x 341/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -28.06.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.06.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 07.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
9. Pl-x 447/2022 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 (PL-x 447/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru știință și tehnologie (Adoptare)- distribuit- 13.09.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 01.09.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Prioritate legislativă
10. Pl-x 439/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Spitalul Regional de Urgență Craiova - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022 (PL-x 439/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 13.09.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 01.09.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Prioritate legislativă
11. Pl-x 255/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 255/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -29.05.2019
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
12. Pl-x 461/2022 Proiectul de Lege privind modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 461/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -01.09.2022
Raport-Comisia juridică (Adoptare)- distribuit -19.09.2022 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit -26.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-20.09.2022- plen-19.09.2022.
A fost primit raportul suplimentar-26.09.2022
13. Pl-x 443/2022 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 19 iulie 2022, și a Acordului privind asistența financiară nerambursabilă (Prima finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru Soluții Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, semnat la București la 19 iulie 2022 (PL-x 443/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-14.09.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 01.09.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Prioritate legislativă
14. Pl-x 446/2022 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 15 noiembrie 2021 (PL-x 446/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare)- distribuit-14.09.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 01.09.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
15. Pl-x 445/2022 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 18 octombrie 2021 (PL-x 445/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare)- distribuit -14.09.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 01.09.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
16. Pl-x 444/2022 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021 (PL-x 444/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare)- distribuit-14.09.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 01.09.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
17. Pl-x 276/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării și desfășurării celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 (PL-x 276/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -16.05.2022
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare)- distribuit- 13.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 393/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferință necesare pentru organizarea și desfășurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 (PL-x 393/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.06.2022
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare)- distribuit- 13.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 423/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2022 pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat (PL-x 423/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.06.2022
Raport- Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 13.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 123/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 (PL-x 123/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -11.03.2019
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-19.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 21/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (PL-x 21/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-14.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 229/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. (PL-x 229/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-14.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 270/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 270/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.05.2022
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit-15.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 324/2021 Proiectul de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 324/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru transporturi, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
25. Pl-x 668/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 668/2018/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 26.04.2021
Raport comun-Comisia pentru mediu, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
26. Pl-x 125/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (PL-x 125/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.03.2022
Raport comun-Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
27. Pl-x 484/2021 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 484/2021/2022) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 16.05.2022
Raport comun-Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
Prioritate legislativă
28. Pl-x 541/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 541/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.10.2021
Raport comun - Comisia pentru mediu, Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
29. Pl-x 583/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 583/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun- Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 13.09.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 601/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 601/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 18.09.2018 și Raport comun suplimentar (Adoptare) - distribuit - 24.04.2019
Cameră decizională
Retrimisă la comisie - termen - 18.06.2019 (Plen - 3.06.2019)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
31. Pl-x 266/2020 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 266/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 5.05.2020
Raport comun- Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
32. Pl-x 143/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 143/2022) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 21.03.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
33. Pl-x 285/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 285/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
34. Pl-x 495/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 495/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.10.2021
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit-14.09.2022 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit-20.09.2022
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-28.09.2022 -CLGP-19.09.2022
A fost primit raportul înlocuitor-20.09.2022.
35. Pl-x 468/2021 Proiectul de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 468/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.10.2021
Raport - Comisia pentru tineret și sport
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
36. Pl-x 83/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (PL-x 83/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 01.02.2021
Raport-Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 350/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 350/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport- Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -15.12.2021 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 25.02.2022 (GLGP- 07.02.2022)
A fost primit raportul suplimentar- 09.06.2022.
38. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
39. Pl-x 389/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă (PL-x 389/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport comun- Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -16.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
40. Pl-x 392/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 392/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport- Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -15.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
41. Pl-x 29/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 29/2022) - lege organică -Adoptat de Senat - 07.02.2022
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -15.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
42. Pl-x 95/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (PL-x 95/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru tehnologia informației, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit -15.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
43. Pl-x 97/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri (PL-x 97/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 7.03.2022
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit -16.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
44. Pl-x 385/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 385/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru politică economică Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -16.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 397/2018 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești" (PL-x 397/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -20.06.2018
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 26.09.2018, Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 15.11.2018 și ultimul Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit -15.06.2022
Cameră decizională
Retrimisă la comisie - termen - 7.02.2019 (Plen -12.12.2018)
A fost primit raportul suplimentar-15.06.2022
46. Pl-x 75/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 75/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 21.02.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru muncă și Comisia pentru politică economică (Adoptare)- distribuit- 20.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
47. Pl-x 151/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență (PL-x 151/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.04.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 21.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
48. Pl-x 480/2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 480/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.11.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 20.02.2018 și Raport comun (Adoptare)- distribuit- 21.06.2022
Cameră decizională
Retrimis la comisie - Termen - 17.06.2021 (BP 17.03.2021)
A fost primit raportul comun-21.06.2022
49. Pl-x 326/2022 Proiectul de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (PL-x 326/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 22.06.2022
Cameră decizională
50. Pl-x 225/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative (PL-x 225/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru buget și Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit- 22.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
51. Pl-x 99/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave (PL-x 99/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 7.03.2022
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Adoptare)- distribuit- 22.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă

Marți, 27 septembrie 2022, ora 12,30

VOT FINAL

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 27 septembrie 2022, 8:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro