Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 9 și 11 noiembrie 2015

Aprobată: 09.11.2015

Modificată plen - 11.11.2015

Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. PHCD 101/2015 Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modificărilor Statului de funcții al Serviciilor Camerei Deputaților (PHCD 101/2015) Format PDF
3. PHCD 102/2015 Proiectul de Hotărâre privind plata cotizațiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către diverse organizații internaționale (PHCD 102/2015) Format PDF
4. PHCD 103/2015 Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea desfășurată de S.C.C.N.A.D.N.R.S.A., Antreprenorul Impregilo- Salini și Inginerul FIDIC consultant (responsabil cu supervizarea lucrărilor) referitoare la contractul tip FIDIC galben pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Orăștie - Sibiu, lot 3, Km 43+855- KM 65+965 (PH CD 103/2015). Format PDF
5. Pl-x 737/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 737/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -26.10.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit- 11.11.2015
Procedură de urgență
Cameră decizională

6. Pl-x 693/2015 Proiectul de Lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 693/2015) - lege organică - Respins de Senat -13.10.2015
Raport - Comisia juridica (Adoptare) distribuit - 11.11.2015
Cameră decizională

Prioritate legislativă
7. Pl-x 595/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (PL-x 595/2015) – lege organică
Raport - Comisia juridică (Adoptare) – distribuit – 21.10.2015
și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 11.11.2015
Prima Cameră sesizat㠖 Data prezentării în Biroul permanent –21.09.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 24.11.2015, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 785/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 785/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 11.11.2015
Procedură de urgență
Cameră decizională

9. Pl-x 654/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 654/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -7.10.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 5.11.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 664/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 664/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 5.11.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 670/2015 Proiectul de Lege privind schemele de garantare a depozitelor (PL-x 670/2015) - lege organică - Respins de Senat -13.10.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 9.11.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
12. Pl-x 669/2015 Proiectul de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare (PL-x 669/2015) - lege ordinară - Respins de Senat -12.10.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Respingere)- distribuit - 9.11.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
13. Pl-x 671/2015 Proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (PL-x 671/2015) - lege organică - Respins de Senat -13.10.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 9.11.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
14. Pl-x 542/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali (Pl-x 542/2015) - lege organică
Raport comun- Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică

Termenul de depunere a raportului - 12.10.2015
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -1.09.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 2.11.2015,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
15. Pl-x 545/2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 134 din 26 aprilie 2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița (Pl-x 545/2015) - lege organică
Raport- Comisia pentru administrație publică

Termenul de depunere a raportului - 12.10.2015
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -1.09.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 2.11.2015,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
16. Pl-x 601/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Pl-x 601/2015) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.11.2015
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -23.09.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
24.11.2015, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
17. Pl-x 647/2015 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 647/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională

Prioritate legislativă
18. Pl-x 692/2015 Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale (PL-x 692/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -13.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională
19. Pl-x 684/2015 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (PL-x 684/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională
20. Pl-x 673/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (PL-x 673/2013) – lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare) distribuit – 11.11.2015
Cameră decizională
21. - Raportul privind condițiile de detenție în unitățile de penitenciar din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții- distribuit- 14.10.2015
Amânată dezbaterea - Plen - 4.11.2015
PDF format
22. Pl-x 224/2015 Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Ordinului nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.(Pl-x 224/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 27.04.2015
Cameră decizională
23. Pl-x 386/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 (Pl-x 386/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia și pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 29.04.2015
Cameră decizională
24. Pl-x 324/2015 Propunerea legislativă privind acordarea de periuțe și paste de dinți preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat (Pl-x 324/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.03.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
25. Pl-x 23/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) -distribuit - 31.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
26. Pl-x 95/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 95/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
27. Pl-x 225/2015 Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-născuți și încurajarea prezentării la consultațiile prenatale (Pl-x 225/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
28. Pl-x 299/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (Pl-x 299/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
29. Pl-x 295/2015 Propunerea legislativă pentru stimularea natalității (Pl-x 295/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
30. Pl-x 262/2015 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Iei Românești (Pl-x 262/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
31. Pl-x 565/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea Zonei Libere Sculeni și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sculeni" (Pl-x 565/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.12.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
32. Pl-x 397/2014 Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România (PL-x 397/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
33. Pl-x 116/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 116/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
34. Pl-x 167/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 167/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
35. Pl-x 203/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale (Pl-x 203/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
36. Pl-x 232/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 232/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
37. Pl-x 112/2014 Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat (PL-x 112/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.04.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
38. Pl-x 487/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 487/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014 și Raport suplimentat (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
39. Pl-x 88/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea lit.b) a art.3 din Ordonanța de urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 88/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
40. Pl-x 105/2015 Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere (Pl-x 105/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
41. Pl-x 254/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (Pl-x 254/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
42. Pl-x 344/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (Pl-x 344/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
43. Pl-x 114/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 114/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
44. Pl-x 175/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență (PL-x 175/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
45. Pl-x 102/2015 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România (Pl-x 102/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit- 11.05.2015
Cameră decizională
46. Pl-x 204/2015 Propunerea legislativă privind solicitarea, constituirea și administrarea garanțiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum și pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative (Pl-x 204/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit- 12.05.2015
Cameră decizională
47. Pl-x 177/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CECULUI (PL-x 177/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit- 12.05.2015
Cameră decizională
48. Pl-x 422/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 422/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit- 12.05.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
49. Pl-x 488/2014 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc (Pl-x 488/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.05.2015
Cameră decizională
50. Pl-x 245/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 245/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.05.2015
Cameră decizională
51. Pl-x 504/2014 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 504/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.05.2015
Cameră decizională
52. Pl-x 341/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 341/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
53. Pl-x 280/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 280/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
54. Pl-x 216/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 216/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
55. Pl-x 294/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 294/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
56. Pl-x 559/2014 Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 559/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
57. Pl-x 296/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (Pl-x 296/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
58. Pl-x 275/2015 Propunerea legislativă - Legea Tăcerii (Pl-x 275/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
59. Pl-x 345/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.60 din 1991 (republicată) (Pl-x 345/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
60. Pl-x 256/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României (Pl-x 256/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
61. Pl-x 223/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (Pl-x 223/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.05.2015
Cameră decizională
62. Pl-x 139/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții (Pl-x 139/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii(Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
63. Pl-x 141/2015 Propunerea legislativă privind decuplarea consumului de energie de creșterea economică a țării (Pl-x 141/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
64. Pl-x 119/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 119/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
65. Pl-x 52/2015 Proiectul de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici și mijlocii (PL-x 52/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.02.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
66. Pl-x 312/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 republicată privind Codul civil (Pl-x 312/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 23.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.05.2015
Cameră decizională
67. Pl-x 313/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă și a Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 313/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 23.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.05.2015
Cameră decizională
68. Pl-x 41/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 41/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.05.2015
Cameră decizională
69. Pl-x 314/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 314/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 25.05.2015
Cameră decizională
70. Pl-x 106/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu (Pl-x 106/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2015
(Respingere)
- distribuit - 25.05.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 27.05.2015
Cameră decizională
71. Pl-x 339/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.39, art.293 și art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 339/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 27.05.2015
Cameră decizională
72. Pl-x 643/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 643/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014, Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 27.05.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 22.04.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul suplimentar - 27.05.2015.
73. Pl-x 285/2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale (Pl-x 285/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.05.2015
Cameră decizională
74. Pl-x 260/2015 Propunerea legislativă privind intabularea patrimoniului aparținând unităților administrativ - teritoriale, autorităților și instituțiilor publice (Pl-x 260/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.05.2015
Cameră decizională
75. Pl-x 407/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localitaților urbane și rurale (PL-x 407/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.05.2015
Cameră decizională
76. Pl-x 304/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 304/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.05.2015
Cameră decizională
77. Pl-x 290/2015 Propunerea legislativă pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea creanțelor bancare (Pl-x 290/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 28.05.2015
Cameră decizională
78. Pl-x 520/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici (Pl-x 520/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 2.06.2015
Cameră decizională
79. Pl-x 32/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 32/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport -Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 2.06.2015
Cameră decizională
80. Pl-x 62/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 62/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 8.05.2014 și Raport comun suplimentar (menține soluția inițială - Respingere) - distribuit - 2.06.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 22.04.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport comun suplimentar - 2.06.2015.
81. Pl-x 273/2015 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric (Pl-x 273/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 3.06.2015
Cameră decizională
82. Pl-x 429/2014
Pl-x 343/2015
- Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 429/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.09.2014

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 343/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională
83. Pl-x 567/2014 Propunerea legislativă completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 567/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.12.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională
84. Pl-x 437/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică (Pl-x 437/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.06.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională
85. Pl-x 124/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.237 din Legea societăților nr.31/1990 (PL-x 124/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională
86. Pl-x 169/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 (PL-x 169/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 4.06.2015
Cameră decizională
87. Pl-x 340/2015 Propunerea legislativă privind reglementarea parteneriatului civil (Pl-x 340/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit- 8.06.2015
Cameră decizională
88. Pl-x 183/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 183/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 1.04.2015 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 9.06.2015
Cameră decizională
89. Pl-x 242/2015 Propunerea legislativă privind metodele de extracție a hidrocarburilor neconvenționale pe teritoriul României (Pl-x 242/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 9.06.2015
Cameră decizională
90. Pl-x 429/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003 (Pl-x 429/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 8.04.2008 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 9.06.2015
Cameră decizională
91. Pl-x 244/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură (Pl-x 244/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 10.06.2015
Cameră decizională
92. Pl-x 145/2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.95 alin.(6), lit.k) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 145/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2015
Cameră decizională
93. Pl-x 79/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului public-privat (PL-x 79/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2015
Cameră decizională
94. Pl-x 200/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public privat nr.178/2010 (PL-x 200/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.04.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2015
Cameră decizională
95. Pl-x 773/2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 773/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.11.2010
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 17.06.2015
Cameră decizională
96. Pl-x 170/2014 Proiectul de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă pentru părinți (PL-x 170/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.06.2015
Cameră decizională
97. Pl-x 412/2015 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (PL-x 412/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.05.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.06.2015
Cameră decizională
98. Pl-x 342/2015 Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conțin gluten și/sau lactoză (Pl-x 342/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.06.2015
Cameră decizională
99. Pl-x 202/2014 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 202/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 24.06.2015
Cameră decizională
100. Pl-x 466/2015 Propunerea legislativă pentru reducerea consumului băuturilor carbogazoase de către minorii cu vârstă de până la 16 ani (Pl-x 466/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.06.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere)- distribuit - 30.06.2015
Cameră decizională
101. Pl-x 526/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare (PL-x 526/2013) - lege organică - Adoptat de Senat -19.11.2013
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 1.07.2015
Cameră decizională
102. Pl-x 198/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitați (PL-x 198/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere)- distribuit - 7.03.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 15.05.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 1.07.2015
Cameră decizională
103. Pl-x 243/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 243/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.04.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 1.07.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
104. Pl-x 422/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 422/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit- 27.08.2015
Cameră decizională
105. Pl-x 117/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 117/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.09.2015
Cameră decizională
106. Pl-x 89/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 89/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 24.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.09.2015
Cameră decizională
107. Pl-x 115/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (Pl-x 115/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.09.2015
Cameră decizională
108. Pl-x 178/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 178/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.09.2015
Cameră decizională
109. Pl-x 146/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 146/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.09.2015
Cameră decizională
110. Pl-x 305/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 305/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.09.2015
Cameră decizională
111. Pl-x 184/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 184/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.09.2015
Cameră decizională
112. Pl-x 182/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 182/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.09.2015
Cameră decizională
113. Pl-x 101/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 - privind sistemul de pensii (Pl-x 101/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.09.2015
Cameră decizională
114. Pl-x 514/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (Pl-x 514/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.06.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.09.2015
Cameră decizională
115. Pl-x 130/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal (Pl-x 130/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 23.10.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
116. Pl-x 256/2014 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.42 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 256/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.06.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
117. Pl-x 747/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 747/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.12.2011, Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și ultimul Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
118. Pl-x 68/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 68/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 4.10.2012 și ultimul Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
119. Pl-x 213/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 213/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
120. Pl-x 434/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 434/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
121. Pl-x 375/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 375/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
122. Pl-x 297/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 297/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
123. Pl-x 300/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 300/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
124. Pl-x 271/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 271/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
125. Pl-x 436/2015 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 436/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -27.05.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
126. Pl-x 561/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 561/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
127. Pl-x 500/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.g) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 500/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
128. Pl-x 126/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (PL-x 126/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
129. Pl-x 544/2014 Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului și relansarea activităților economice (Pl-x 544/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.12.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
130. Pl-x 112/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 4 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 112/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
131. Pl-x 241/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.296 Čł din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 241/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
132. Pl-x 352/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 352/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
133. Pl-x 281/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 281/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
134. Pl-x 154/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 154/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
135. Pl-x 76/2015 Propunerea legislativă privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 76/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
136. Pl-x 460/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.62 alin.(2 3 ) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 460/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.06.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
137. Pl-x 276/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 276/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
138. Pl-x 320/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 320/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
139. Pl-x 350/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 350/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
140. Pl-x 78/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 78/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
141. Pl-x 298/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Codului Fiscal (Pl-x 298/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
142. Pl-x 151/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) și a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 151/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
143. Pl-x 143/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 143/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
144. Pl-x 472/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 472/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
145. Pl-x 468/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 468/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.06.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
146. Pl-x 543/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea art.251 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 543/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -28.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
147. Pl-x 303/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 303/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
148. Pl-x 215/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 215/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
149. Pl-x 153/2015 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 153/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
150. Pl-x 87/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 87/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.02.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
151. Pl-x 498/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009 (Pl-x 498/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
152. Pl-x 524/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 19 4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 524/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
153. Pl-x 30/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 30/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
154. Pl-x 517/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 517/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
155. Pl-x 516/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 516/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
156. Pl-x 519/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 519/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015
Cameră decizională
157. Pl-x 527/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 527/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 15.09.2015
Cameră decizională
158. Pl-x 136/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 136/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 15.09.2015
Cameră decizională
159. Pl-x 469/2013 Propunerea legislativă privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licențelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă (Pl-x 469/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.09.2015
Cameră decizională
160. Pl-x 493/2015 Propunerea legislativă privind modificarea reglementărilor Legii nr.94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță (Pl-x 493/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.09.2015
Cameră decizională
161. Pl-x 56/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 56/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 6.03.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 17.09.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie - Termen - 17.06.2014. Primit raport suplimentar - 17.09.2015.
162. Pl-x 497/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (Pl-x 497/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 17.09.2015
Cameră decizională
163. Pl-x 496/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (Pl- x 496/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 21.09.2015
Cameră decizională
164. Pl-x 561/2015 Propunerea legislativă privind modificarea art.11 din Legea Cetățeniei Române nr.21/1991 (Pl-x 561/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -29.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 23.09.2015
Cameră decizională
165. Pl-x 458/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (PL-x 458/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.06.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.09.2015
Cameră decizională
166. Pl-x 349/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 pct.2 5 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr.6/2014 (Pl-x 349/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.09.2015
Cameră decizională
167. Pl-x 253/2015 Propunerea legislativă privind modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 253/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
168. Pl-x 420/2015 Propunerea legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 (Pl-x 420/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
169. Pl-x 421/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 421/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
170. Pl-x 469/2015 Propunerea legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice (Pl-x 469/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.06.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
171. Pl-x 249/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 249/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.04.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
172. Pl-x 573/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 573/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
173. Pl-x 576/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 112˛, alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003 (Pl-x 576/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
174. Pl-x 388/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 16.10.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar(menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 29.09.2015
Cameră decizională
175. Pl-x 505/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 505/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 29.09.2015
Cameră decizională
176. Pl-x 518/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 518/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 29.09.2015
Cameră decizională
177. Pl-x 549/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 549/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -28.11.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 15.12.2014 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 29.09.2015
Cameră decizională
178. Pl-x 278/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (Pl-x 278/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport-Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 29.09.2015
Cameră decizională
179. Pl-x 424/2015 Propunerea legislativă pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice (Pl-x 424/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 30.09.2015
Cameră decizională
180. Pl-x 401/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl-x 401/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -4.05.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 30.09.2015
Cameră decizională
181. Pl-x 208/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 208/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit- 11.05.2015 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 1.10.2015
Cameră decizională
182. Pl-x 74/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 74/2014) - lege organică - Adoptat de Senat -18.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.10.2015
Cameră decizională
183. Pl-x 86/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (PL-x 86/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.10.2015
Cameră decizională
184. Pl-x 587/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 587/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.10.2015
Cameră decizională
185. Pl-x 559/2015 Propunerea legislativă privind negocierile colective de muncă (Pl-x 559/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -29.06.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.10.2015
Cameră decizională
186. Pl-x 406/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 (Pl-x 406/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.10.2015
Cameră decizională
187. Pl-x 336/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.09.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)- distribuit - 5.10.2015

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.05.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 5.10.2015
Cameră decizională
188. Pl-x 586/2015 Propunerea legislativă privind pensiile militare de stat (Pl-x 586/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 6.10.2015
Cameră decizională
189. Pl-x 273/2014 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 273/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
190. Pl-x 441/2013
Pl-x 495/2015
- Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat (Pl-x 441/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională


- Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 495/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru administrație publică (menține raportul de Respingere - Pl-x 441/2013 și Respingere - Pl-x 495/2015) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
191. Pl-x 327/2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 327/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.03.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
192. Pl-x 509/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității (Pl-x 509/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
193. Pl-x 319/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.188 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 319/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.03.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
194. Pl-x 292/2015 Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor (Pl-x 292/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
195. Pl-x 197/2014 Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri sociale (Pl-x 197/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.09.2014 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 13.10.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.05.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit raport suplimentar - 13.10.2015.
196. Pl-x 173/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 173/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.10.2015
Cameră decizională
197. Pl-x 243/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 243/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.10.2015
Cameră decizională
198. Pl-x 251/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române (PL-x 251/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.10.2015
Cameră decizională
199. Pl-x 486/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport -Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.10.2015
Cameră decizională
200. Pl-x 413/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (Pl-x 413/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 14.10.2015
Cameră decizională
201. Pl-x 418/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PL-x 418/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.05.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 14.10.2015
Cameră decizională
202. Pl-x 491/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 491/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 14.10.2015
Cameră decizională
203. Pl-x 561/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 561/2009) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2009
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 13.04.2010, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 12.05.2010, un nou raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 2.10.2012, Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 3.09.2013 și ultimul Raport comun suplimentar (menține raportul de Respingere) - distribuit - 14.10.2015
Cameră decizională
204. Pl-x 582/2013 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia (Pl-x 582/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013


Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014, Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit -2.10.2014 și ultimul Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 15.10.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.05.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit raport suplimentar - 15.10.2015.
205. Pl-x 335/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 335/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -30.03.2015
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) - 15.10.2015
Cameră decizională
206. Pl-x 623/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 35ą din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014 (Pl-x 623/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.09.2015
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 20.10.2015
Cameră decizională
207. Pl-x 270/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 270/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 20.10.2015
Cameră decizională
208. Pl-x 36/2015 Propunerea legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ teritoriale (Pl-x 36/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 20.10.2015
Cameră decizională
209. Pl-x 260/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 260/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.09.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.05.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit raport suplimentar - 22.10.2015.
210. Pl-x 613/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 (Pl-x 613/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -21.09.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
211. Pl-x 560/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 560/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -29.06.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
212. Pl-x 487/2015 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
213. Pl-x 546/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 546/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.12.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
214. Pl-x 488/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 488/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
215. Pl-x 481/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 481/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
216. Pl-x 307/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 307/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
217. Pl-x 290/2014 Proiectul de Lege privind proclamarea Zilei naționale a martirilor români anticomuniști (PL-x 290/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
218. Pl-x 470/2015 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 470/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.06.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
219. Pl-x 515/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării" (Pl-x 515/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
220. Pl-x 257/2015 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului (Pl-x 257/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 4.06.2015 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
221. Pl-x 288/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PL-x 288/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.03.2015
Raport comun- Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
222. Pl-x 443/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 443/2014) - lege organică - Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.10.2015
Cameră decizională
223. Pl-x 490/2015 Propunerea legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 490/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.10.2015
Cameră decizională
224. Pl-x 251/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (Pl-x 251/2010) - lege organică- Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru mediu
(Respingere) - distribuit - 28.10.2015
Cameră decizională
225. Pl-x 338/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (PL-x 338/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 29.10.2015
Cameră decizională
226. Pl-x 677/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 (Pl-x 677/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.10.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 29.10.2015
Cameră decizională
227. Pl-x 388/2015 Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani (PL-x 388/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -29.04.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională
228. Pl-x 61/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (Pl-x 61/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 12.02.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională
229. Pl-x 165/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Pl-x 165/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 24.03.2015 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională
230. Pl-x 703/2015 Propunerea legislativă pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii Române (Pl-x 703/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională
231. PHCD 29/2013 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului București utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293 (PHCD 29/2013)
(B.P. și C.L.G.P./9.12.2013 - nu există propuneri nominale pentru componența Comisiei)
Format PDF
232. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea

Vot final
Miercuri, 11 noiembrie 2015, ora 13,30

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 9 decembrie 2021, 16:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro