Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 24 - 25 aprilie 2017

Aprobată: 24.04.2017

modificata plen - 24.04.2017

Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. PHCD 31/2017 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 31/2017). Format PDF
3. Pl-x 175/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 175/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.04.2017
Raport - Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
4. Pl-x 466/2016 Propunerea legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" (Pl-x 466/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.10.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 31.10.2016
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
5. Pl-x 157/2017 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 157/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.03.2017
Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit 25.04.2017

Procedură de urgență
Cameră decizională
6. Pl-x 375/2016 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (PL-x 375/2016/2017) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 6.03.2017
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptarea legii) - distribuit- 12.04.2017
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
7. Pl-x 141/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 141/2017) – lege organic㠖 Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) – distribuit - 20.04.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă

     I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

 
8. Pl-x 138/2017 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România (PL-x 138/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit- 19.04.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 144/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată (PL-x 144/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.02.2017
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru transporturi(Adoptare) - distribuit - 20.04.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 164/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii (PL-x 164/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.03.2017
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 21.04.2017
Procedură de urgență
Cameră decizională

     II. PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ

 
11. Pl-x 131/2017 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea corpului pompierilor militari și a protecției civile (Pl-x 131/2017) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 5.04.2017
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.02.2017; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 21.04.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Retrimis la comisie - Termen - 21.04.2017 -Plen (11.04.2017)
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

     III. REEXAMINĂRI

 
12. Pl-x 556/2015 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.667 din 9 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.57 din 19 ianuarie 2017 (PL-x 556/2015/2017) - lege organică - Reexaminată de Senat -27.02.2017
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptarea legii cu amendamente) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională

     IV. PRIORITĂȚI LEGISLATIVE

 
13. Pl-x 526/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor (PL-x 526/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -1.11.2016
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 20.04.2017
Cameră decizională
Prioritate legislativă

     V. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
14. Pl-x 439/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 439/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.10.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit- 20.10.2016 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 19.04.2017
Cameră decizională
15. Pl-x 333/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.301 și art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 333/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 5.04.2017 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.04.2017
Cameră decizională

     VI. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
16. Pl-x 307/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare (Pl-x 307/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit -20.02.2017
Cameră decizională
17. Pl-x 372/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (PL-x 372/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2016
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit -20.02.2017
Cameră decizională
18. Pl-x 72/2014 Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor (Pl-x 72/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
19. Pl-x 384/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 384/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
20. Pl-x 15/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (Pl-x 15/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.02.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
21. Pl-x 238/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (Pl-x 238/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
22. Pl-x 218/2014 Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației (Pl-x 218/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015 și raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 4.11.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit raport suplimentar - 22.02.2017
23. Pl-x 173/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 173/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.10.2015 și raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 15.06.2016)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit raport suplimentar - 22.02.2017
24. Pl-x 530/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 530/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
25. Pl-x 443/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 443/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
26. Pl-x 440/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 440/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
27. Pl-x 253/2016 Proiectul Legii sindicatelor (PL-x 253/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
28. Pl-x 187/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 187/2016) - lege organică - Adoptat de Senat 11.04.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
29. Pl-x 130/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 130/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
30. Pl-x 118/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012 (Pl-x 118/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
31. Pl-x 88/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 88/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -14.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
32. Pl-x 36/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 36/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
33. Pl-x 874/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 874/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -7.12.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
34. Pl-x 786/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 786/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
35. Pl-x 751/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 751/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -26.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
36. Pl-x 732/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 732/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
37. Pl-x 731/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 731/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
38. Pl-x 708/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 708/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
39. Pl-x 586/2014 Proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale (PL-x 586/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
40. Pl-x 487/2016 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 487/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.10.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
41. Pl-x 407/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 407/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.09.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
42. Pl-x 406/2016 Propunerea legislativă pentru reglementarea și organizarea votului electronic (Pl-x 406/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.09.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
43. Pl-x 31/2017 Proiectul de Lege privind abrogarea art.23 alin.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (PL-x 31/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -23.02.2017
Cameră decizională
44. Pl-x 382/2014 Propunerea legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro" (Pl-x 382/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 9.12.2014 și Raport suplimentar(Respingere) - distribuit - 27.02.2017
Cameră decizională
45. Pl-x 730/2015 Proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale (PL-x 730/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -19.10.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere)- distribuit - 28.02.2017
Cameră decizională
46. Pl-x 516/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 516/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 28.02.2017
Cameră decizională
47. Pl-x 459/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal)
(Pl-x 459/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.10.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 28.02.2017
Cameră decizională
48. Pl-x 792/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
(Pl-x 792/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 1.03.2017
Cameră decizională
49. Pl-x 289/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România (Pl-x 289/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere)- distribuit - 1.03.2017
Cameră decizională
50. Pl-x 306/2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 306/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 2.03.2017
Cameră decizională
51. Pl-x 452/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 452/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -8.06.2015
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 2.03.2017
Cameră decizională
52. Pl-x 51/2017 Proiectul de Lege privind înființarea, la nivelul administrației publice locale din comune, orașe și municipii, a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (PL-x 51/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 2.03.2017
Cameră decizională
53. Pl-x 36/2017 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României (PL-x 36/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 2.03.2017
Cameră decizională
54. Pl-x 133/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 133/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
55. Pl-x 779/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 779/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -2.11.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
56. Pl-x 481/2014 Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a județului Timiș (PL-x 481/2014) - lege ordinară -Adoptat de Senat -1.10.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 9.02.2016 și raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
57. Pl-x 98/2017 Proiectul de Lege privind răspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
(PL-x 98/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
58. Pl-x 704/2015 Propunerea legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor (Pl-x 704/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
59. Pl-x 308/2013 Propunerea legislativă privind înființarea "Fondului Român de Investiții Strategice în Energie și Resurse Energetice" - S.A. (Pl-x 308/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.09.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
60. Pl-x 274/2016 Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung (PL-x 274/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.06.2016
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru muncă (Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
61. Pl-x 486/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport -Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.10.2015 și raport suplimentar(menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
62. Pl-x 211/2015 Proiectul de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 211/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere)
- distribuit - 8.03.2017
Cameră decizională
63. Pl-x 434/2012 Propunerea legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitatea publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmisegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara (Pl-x 434/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.10.2012
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere)- distribuit - 7.03.2013 și Raport suplimentar (Respingere)
- distribuit - 8.03.2017
Cameră decizională
64. Pl-x 337/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 337/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
65. Pl-x 346/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 346/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
66. Pl-x 354/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 354/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
67. Pl-x 382/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal (Pl-x 382/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
68. Pl-x 533/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 533/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
69. Pl-x 40/2017 Proiectul de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate (PL-x 40/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
70. Pl-x 103/2017 Propunerea legislativă privind diferențierea substanțelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire (Pl-x 103/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 7.11.2016
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit - 13.03.2017
Cameră decizională
71. Pl-x 231/2016 Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști (PL-x 231/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 28.06.2016și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit - 13.03.2017
Cameră decizională
72. Pl-x 13/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (Pl-x 13/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -2.02.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere)
- distribuit - 14.03.2017
Cameră decizională
73. Pl-x 697/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 697/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -14.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere)
- distribuit - 14.03.2017
Cameră decizională
74. Pl-x 164/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.42 și 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 164/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere)
- distribuit - 14.03.2017
Cameră decizională
75. Pl-x 80/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală (PL-x 80/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
76. Pl-x 117/2016 Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio" situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect.1 (Pl-x 117/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -21.03.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.10.2016 și raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
77. Pl-x 344/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 344/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
78. Pl-x 723/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat (Pl-x 723/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
79. Pl-x 64/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (Pl-x 64/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.03.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
80. Pl-x 345/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 345/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
81. Pl-x 397/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 397/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
82. Pl-x 535/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri (PL-x 535/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
83. Pl-x 534/2016 Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (PL-x 534/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
84. Pl-x 56/2017 Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (PL-x 56/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
85. Pl-x 336/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008 (Pl-x 336/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.03.2017
Cameră decizională
86. Pl-x 398/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 398/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.09.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2017
Cameră decizională
87. Pl-x 362/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 362/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.09.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2017
Cameră decizională
88. Pl-x 52/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei și a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 52/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 21.03.2017
Cameră decizională
89. Pl-x 84/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică (PL-x 84/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 21.03.2017
Cameră decizională
90. Pl-x 79/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 (PL-x 79/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 21.03.2017
Cameră decizională
91. Pl-x 471/2016 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Manageriale din România (Pl-x 471/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.10.2016
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 22.03.2017
Cameră decizională
92. Pl-x 290/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
(Pl-x 290/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
93. Pl-x 258/2015 Propunerea legislativă privind siguranța în unitățile de învățământ
(Pl-x 258/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
94. Pl-x 292/2015 Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor (Pl-x 292/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 8.10.2015 și raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
95. Pl-x 174/2016 Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat (Pl-x 174/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -12.07.2016 și raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
96. Pl-x 175/2016 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate (Pl-x 175/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
97. Pl-x 444/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) și (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 444/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.10.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
98. Pl-x 736/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare (Pl-x 736/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.03.2017
Cameră decizională
99. Pl-x 350/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 350/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 24.03.2017
Cameră decizională
100. Pl-x 100/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 100/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.03.2017
Cameră decizională
101. Pl-x 457/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 457/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 28.03.2017
Cameră decizională
102. Pl-x 33/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 33/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 28.03.2017
Cameră decizională
103. Pl-x 244/2016 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 244/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 28.03.2017
Cameră decizională
104. Pl-x 304/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și a Legii nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 304/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.06.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 28.03.2017
Cameră decizională
105. Pl-x 361/2016 Propunerea legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România (Pl-x 361/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.09.2016
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională
106. Pl-x 64/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 64/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională
107. Pl-x 291/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Pl-x 291/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională
108. Pl-x 268/2013 Propunerea legislativă privind scutirea de la plata creanțelor fiscale accesorii (Pl-x 268/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.06.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională
109. Pl-x 343/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 343/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională
110. Pl-x 130/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal (Pl-x 130/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 23.10.2014, Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 10.09.2015 și ultimul Raport suplimentar (Respingere) - distribuit- 29.03.2017
Cameră decizională
111. Pl-x 102/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 102/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit- 30.03.2017
Cameră decizională
112. Pl-x 50/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 50/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit- 30.03.2017
Cameră decizională
113. Pl-x 149/2016 Propunerea legislativă privind obligativitatea și prioritizarea finanțării din fonduri europene a proiectelor și obiectivelor de investiții eligibile (Pl-x 149/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit- 30.03.2017
Cameră decizională
114. Pl-x 557/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 557/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională
115. Pl-x 458/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 458/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.10.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională
116. Pl-x 340/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 340/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională
117. Pl-x 48/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ (PL-x 48/2014) - lege ordinară-Adoptat de Senat -11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională
118. Pl-x 558/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 558/2014) - lege ordinară -Adoptat de Senat -3.12.2014
Raport comun -Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională
119. Pl-x 323/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ (Pl-x 323/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.03.2015
Raport comun -Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională
120. Pl-x 35/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.739 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 35/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională
121. Pl-x 257/2015 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului (Pl-x 257/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 4.06.2015, Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 22.10.2015 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 3.04.2017
Cameră decizională
122. Pl-x 32/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 32/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport -Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 2.06.2015, Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 9.12.2015 și ultimul Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)- distribuit- 3.04.2017
Cameră decizională
123. Pl-x 48/2017 Proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice (PL-x 48/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 4.04.2017
Cameră decizională
124. Pl-x 722/2015 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar (Pl-x 722/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.02.2016 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 4.04.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 9.03.2016)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport comun suplimentar - 4.04.2017.
125. Pl-x 199/2016 Propunerea legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile (Pl-x 199/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.04.2017
Cameră decizională
126. Pl-x 575/2009 Proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport (PL-x 575/2009) - lege organică - Adoptat de Senat - 2.11.2009
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 27.09.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 5.04.2017
Cameră decizională
127. Pl-x 57/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (PL-x 57/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat -7.11.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2017
Cameră decizională
128. Pl-x 852/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (Pl-x 852/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -18.11.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -6.07.2016 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit- 6.04.2017
Cameră decizională
129. Pl-x 89/2017 Proiectul de Lege pentru "Inocența Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, fără acordul scris al părinților sau tutorelui (PL-x 89/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională
130. Pl-x 409/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local (Pl-x 409/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.09.2016
Raport comun - Comisia pentru transporturi, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională
131. Pl-x 280/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 280/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 14.05.2015 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial- Respingere) - distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională
132. Pl-x 143/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 143/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională
133. Pl-x 266/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 266/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională
134. Pl-x 71/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 (PL-x 71/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională
135. Pl-x 101/2017 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 101/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională
136. Pl-x 53/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (PL-x 53/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 11.04.2017
Cameră decizională
137. Pl-x 843/2015 Proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici (PL-x 843/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.11.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională
138. Pl-x 201/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 201/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2016
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională
139. Pl-x 393/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 393/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.09.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională
140. Pl-x 386/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 386/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională
141. Pl-x 63/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale (PL-x 63/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională
142. Pl-x 313/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 313/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.06.2016
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 25.10.2016 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 12.04.2017
Cameră decizională
143. Pl-x 89/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 89/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -14.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională
144. Pl-x 698/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (PL-x 698/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -14.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională
145. Pl-x 91/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 91/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -14.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională
146. Pl-x 220/2016 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 220/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională
147. Pl-x 484/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 484/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională
148. Pl-x 522/2016 Propunerea legislativă privind activitatea de recuperare debite
(Pl-x 522/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.11.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională
149. Pl-x 74/2017 Proiectul de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 74/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit- 19.04.2017
Cameră decizională
150. Pl-x 347/2015 Proiectul de Lege privind medicina școlară (PL-x 347/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -31.03.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit- 20.04.2017
Cameră decizională

     VII. AMÂNATE

 
151. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea

VOT FINAL – Marți, 25 aprilie 2017, ora 12,00

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 16 iulie 2019, 21:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro