Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 9 iulie 2018

Aprobată: 09.07.2018
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. PHCD 49/2018 Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PH CD 49/2018).
Raportul Comisiei de validare.
2. Pl-x 418/2017 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 418/2017/2018) - lege organică
Raport - Comisia juridică(Adoptarea Legii în forma adoptată inițial de Parlament)- distribuit -9.07.2018
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
3. Pl-x 390/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 390/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.06.2018
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 7.07.2018
Procedură de urgență
Cameră decizională
4. Pl-x 199/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (PL-x 199/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.05.2017
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun.
5. Pl-x 567/2008 Proiectul de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (PL-x 567/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 16.09.2008
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 27.10.2016
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar.
6. Pl-x 407/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului" (PL-x 407/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -27.06.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 9.07.2018
Cameră decizională
7. Pl-x 350/2018 Proiectul de Lege privind stabilirea destinației unor imobile (PL-x 350/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -29.05.2018
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru buget și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
8. Pl-x 369/2018 Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României
(PL-x 369/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -11.06.2018
Raport - Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ (Adoptare) - distribuit - 22.06.2018 și Raport înlocuitor(Adoptare) - distribuit - 28.06.2018
Procedură de urgență
Cameră decizională
Joi, 05.07.2018- dezbateri generale
Luni, 09.07.2018 - dezbateri pe articole
Retrimis la comisie - 20 minute - Plen 9.07.2018.
9. Pl-x 55/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 55/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.02.2018
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 7.06.2018
Cameră decizională
10. Pl-x 506/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (PL-x 506/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
11. Pl-x 282/2016 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 282/2016) - lege organică
Raport- Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Sesizare de neconstituționalitate - 9.03.2018
12. Pl-x 84/2018 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar (PL-x 84/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.02.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
13. Pl-x 351/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 351/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -29.05.2018
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
14. Pl-x 250/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal (PL-x 250/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
15. Pl-x 85/2018 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PL-x 85/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.02.2018
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
16. Pl-x 164/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum și pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (PL-x 164/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.03.2018
Raport comun - Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
17. Pl-x 33/2018 Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/2018) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.02.2018
Raport comun- Comisia pentru industrii, Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
18. - Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată. -
19. - Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților. -
20. - Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite. -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 21 iulie 2019, 11:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro