Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 8 septembrie 2020

Aprobată: 08.09.2020
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. PHCD 33/2020 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 33/2020). Format PDF
2. Pl-x 657/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 657/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -29.10.2018
Raport
- Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 24.07.2020
Cameră decizională
3. Pl-x 87/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 87/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit- 7.09.2020
Cameră decizională
4. Pl-x 434/2020 Solicitarea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare (Pl-x 434/2020).
- aprobată- plen - 8.09.2020
5. Pl-x 434/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare (Pl-x 434/2020) - lege organică
Raport-Comisia pentru învățământ (Respingere)- distribuit- 7.09.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 27.07.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 9.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților

Retrimis la comisie-plen-8.09.2020
6. Pl-x 451/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 451/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 10.06.2020
Cameră decizională
7. Pl-x 386/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 386/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun
- Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-1.09.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 247/2020 Propunerea legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari (Pl-x 247/2020) - lege ordinară - Respinsă de Senat -28.04.2020
Raport- Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
9. Pl-x 510/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 510/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 2.09.2020
Raport- Comisia pentru învățământ (Adoptare)- distribuit -8.09.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 532/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 532 /2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.09.2020
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
11. PHCD 5/2020 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu -
Foaie de parcurs pentru un acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027 - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie 2019 COM(2019)295 (PHCD 5/2020).
12. PHCD 11/2020 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu Raport referitor la progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația COM(2019)481 (PHCD 11/2020). Format PDF
13. PHCD 14/2020 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă COM(2019)650 (PHCD 14/2020). Format PDF
14. PHCD 22/2020 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului de aderare - O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest COM(2020) 57 (PHCD 22/2020). Format PDF
15. PHCD 16/2020 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană privind datele COM(2020)66 (PHCD 16/2020). Format PDF
16. PHCD 15/2020 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă- Inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere COM(2020)65 (PHCD 15/2020). Format PDF
17. PHCD 17/2020 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor Conturarea viitorului digital al Europei COM(2020)67 (PHCD 17/2020). Format PDF
18. Pl-x 463/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 (Pl-x 463/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -7.10.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare)- distribuit- 25.06.2020

Cameră decizională

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 28 octombrie 2021, 2:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro