Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 20 septembrie 2021

Aprobată: 20.09.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. PHCD 69/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea unei piețe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei COM(2021) 350 (PHCD 69/2021). Format PDF
2. PHCD 70/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și întreprinderi - un nou plan de acțiune COM (2020) 590 (PHCD 70/2021). Format PDF
3. Pl-x 583/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 583/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
4. Pl-x 254/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (PL-x 254/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.06.2021
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
5. Pl-x 457/2019 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) - lege organică- Reexaminată de Senat de Senat - 22.06.2021
Raport comun - Comisia pentru pentru muncă și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
6. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
7. Pl-x 562/2020
Pl-x 775/2011
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 562/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Cameră decizională

-Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 775/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.12.2011
Cameră decizională
Raport comun pentru cele doua inițiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptarea PL-x 562/2020 și Respingerea PL-x 775/2011)- distribuit - 10.02.2021
Retrimis la comisie-termen-5.04.2021 (plen-22.03.2021)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
8. Pl-x 211/2021 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca "Ziua picturii naționale" (PL-x 211/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport comun-Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
9. Pl-x 280/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 280/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi
Termenul de depunere a raportului - 30.06.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților -17.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 16.09.2021, potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.115 alin.(5) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
10. Pl-x 230/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate (PL-x 230/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit - 1.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Amânată dezbaterea (plen-15.09.2021)
11. Pl-x 501/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil (PL-x 501/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit-12.03.2020 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit-30.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
A fost primit raportul suplimentar - 30.06.2021
12. Pl-x 444/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii (PL-x 444/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Raport-Comisia pentru transporturi (Adoptare)- distribuit- 27.10.2020 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit- 29.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (CLGP-29.03.2021)
A fost primit raportul înlocuitor- 29.06.2021
13. Pl-x 502/2020 Proiectul de Lege privind pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții "Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 1 (PL-x 502/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru agricultură, Comisia pentru învățământ, Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Adoptare)- distribuit- 29.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 82/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative (PL-x 82/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru tehnologia informației, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 29.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 98/2020 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE (PL-x 98/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.03.2020
Raport- Comisia pentru politică economică (Adoptarea Proiectului de Lege privind
respingerea OUG nr.14/2020)- distribuit-9.11.2020 și Raport înlocuitor (Adoptarea Proiectului de Lege privind adoptarea OUG nr.14/2020)- distribuit- 23.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (CLGP-29.03.2021)
A fost primit raportul înlocuitor - 23.06.2021.
16. Pl-x 573/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 573/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 22.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 642/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 642/2020) - lege organică -Adoptat de Senat - 14.10.2020
Raport comun -Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
18. Pl-x 160/2021 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanaței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 160/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică- nu a fost depus
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 19.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 23.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
19. Pl-x 159/2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 (Pl-x 159/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere)- distribuit-15.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 19.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 23.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
20. Pl-x 158/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 158/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ- nu a fost depus
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 19.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 23.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
21. Pl-x 157/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 157/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică- nu a fost depus
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 19.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 23.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
22. Pl-x 262/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 262/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia juridică- nu a fost depus
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 9.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
23. Pl-x 177/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 177/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ- nu a fost depus
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 2.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 9.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
24. Pl-x 462/2019 Proiectul de Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 462/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -9.10.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-6.07.2021
Cameră decizională

VOT FINAL
Marți, 21 septembrie 2021, ora 11,30

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 18 octombrie 2021, 19:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro