Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 13 - 14 și 16 martie 2006

Aprobată: 13.03.2006
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 688/2005 Proiectul de Lege privind Codul vamal al României (PL-x 688/2005) - lege organică
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. -
2. Pl-x 23/2006 Proiectul de lege privind procedura insolvenței (Pl-x 23/2006) - lege organică -
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
2. Pl-x 52/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 (PL-x 52/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 6.03.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 13.02.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 30.03.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
3. Pl-x 575/2005 Propunerea legislativă pentru completarea art.39 din Legea nr.340/2004 privind instituția prefectului (Pl-x 575/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
3. Pl-x 54/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență Guvernului nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale (PL-x 54/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 9.03.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
4. Pl-x 613/2005 Propunerea legislativă privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri (Pl-x 613/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
4. Pl-x 664/2005 Propunerea legislativă privind înființarea comunei Trei Sate, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari (Pl-x 664/2005) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație (Respingere) - distribuit 7.02.2006 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit 22.02.2006

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 21.12.2005; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 15.03.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat

Propunerea comisiei sesizate în fond, de respingere a propunerii legislative, a fost respinsă de Camera Deputaților în ședința de vot final din 7.03.2006.
Propunerea legislativă urmează a fi dezbătută pe articole, în conformitate cu art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților.
5. Pl-x 617/2005 Propunerea legislativă privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur (Pl-x 617/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
5. Pl-x 42/2006 Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași (Pl-x 42/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 2.03.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 6.02.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 22.03.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
6. Pl-x 612/2005 Propunere legislativă pentru reducerea birocrației și eliminarea corupției (Pl-x 612/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
6. Pl-x 460/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (PL-x 460/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.10.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 4.11.2005 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 7.03.2006
Cameră decizională
7. Pl-x 565/2005 Propunerea legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora (Pl-x 565/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
7. Pl-x 506/2005 Proiectul Legii monumentelor de for public (PL-x 506/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 31.10.2005
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit 22.02.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională
Urmează dezbaterea pe articole
8. Pl-x 592/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România (Pl-x 592/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
8. Pl-x 447/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal și a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 447/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 28.09.2005
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 20.10.2005 și raport suplimentar (Adoptare) - distribuit 10.03.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională
9. Pl-x 568/2005 Propunerea legislativă privind eliminarea corupției în domeniul administrației publice (Pl-x 568/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
9. Pl-x 669/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (PL-x 669/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 15.12.2005
Raport - Comisia pentru muncă - (Adoptare) - distribuit 9.03.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională
10. Pl-x 591/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice (Pl-x 591/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
10. Pl-x 59/2006 Proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC- Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți (PL-x 59/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 9.03.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
11. Pl-x 567/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 567/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
11. Pl-x 12/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Pl-x 12/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit 17.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 566/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 566/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
12. Pl-x 511/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Intervenții (PL-x 511/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.11.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 29.11.2005

Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 225/2005 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (PL-x 225/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea proiectului de lege
13. Pl-x 546/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 546/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 13.12.2005

Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 635/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.590/2003 privind tratatele (Pl-x 635/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
14. Pl-x 610/2005 Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară (PL-x 610/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 28.11.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 16.12.2005
Cameră decizională
15. Pl-x 647/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (Pl-x 647/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
15. Pl-x 551/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice (PL-x 551/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 19.12.2005
Cameră decizională
16. Pl-x 671/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea art.148 alin.1 lit.h) din Codul de procedură penală (Pl-x 671/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
16. Pl-x 552/2005 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (PL-x 552/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.02.2006
Cameră decizională
17. Pl-x 559/2005 Propunerea legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii (Pl-x 559/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
17. Pl-x 643/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE (PL-x 643/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.12.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 561/2005 Propunerea legislativă pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea școlilor și construcțiilor școlare din mediul rural (Pl-x 561/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
18. Pl-x 646/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (PL-x 646/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.12.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 560/2005 Propunerea legislativă privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale căror case și anexe gospodărești au fost inundate, în urma calamităților naturale (Pl-x 560/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
19. Pl-x 667/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior (PL-x 667/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.12.2005
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 21.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 372/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora (PL-x 372/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea ordonanței de urgență
20. Pl-x 423/2005 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant (PL-x 423/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.09.2005 .
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 14.11.2005

Termenul de depunere a raportului - 12.10.2005
Cameră decizională
21. Pl-x 590/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (Pl-x 590/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
21. Pl-x 604/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2005 pentru autorizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit (PL-x 604/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 28.11.2005
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit - 16.12.2005

Termenul de depunere a raportului - 16.12.2005
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 615/2005 Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici (Pl-x 615/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
22. Pl-x 17/2006 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2005 pentru modificarea art.7 alin.1) din Ordonanța Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar (PL-x 17/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 10.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 614/2005 Propunerea legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte prevăzută în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice (Pl-x 614/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
23. Pl-x 58/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.(1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 (PL-x 58/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 24.02.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 589/2005 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale (Pl-x 589/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
24. Pl-x 623/2005 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (PL-x 623/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.12.2005
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 6.02.2006 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 7.03.2006
Cameră decizională
25. Pl-x 28/2006 Proiect de lege pentru abrogarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (Pl-x 28/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 22.02.2006
Cameră decizională
25. Pl-x 564/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România (Pl-x 564/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
26. Pl-x 29/2006 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (Pl-x 29/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 22.02.2006
Cameră decizională
26. Pl-x 648/2005 Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet (Pl-x 648/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
27. Pl-x 686/2005 Propunerea legislativă privind diminuarea riscului de inundații (Pl-x 686/2005) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.12.2005
Raport - Comisia pentru administrație publică
(Respingere) - distribuit 28.02.2006
Cameră decizională
27. Pl-x 634/2005 Propunerea legislativă privind elaborarea de către Guvern a fișei financiare pentru inițiativele legislative (Pl-x 634/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
28. Pl-x 127/2005 Propunerea legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (Pl-x 127/2005) - lege organică - respinsă de Senat - 7.04.2005.
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 15.11.2005 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 22.02.2006
Cameră decizională
28. Pl-x 637/2005 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 637/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
29. Pl-x 31/2006 Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă (PL-x 31/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 28.02.2006
Cameră decizională
29. Pl-x 274/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (Pl-x 274/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
30. Pl-x 55/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2005 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (PL-x 55/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 2.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 277/2005 Propunerea legislativă privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto (Pl-x 277/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
31. Pl-x 50/2005 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (PL-x 50/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 17.02.2005 .
Raport - Comisia pentru industrii (adoptare a proiectului de Lege de respingere a O.U.G.) și raport înlocuitor (menține raportul inițial) - distribuit 8.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 227/2005 Propunerea legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie (Pl-x 227/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
32. Pl-x 57/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național (PL-x 57/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 9.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 253/2002 Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România (Pl 253/2002) - lege ordinară .
Comisia propune respingerea propunerii legislative
33. Pl-x 40/2006 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Achiziții Publice (Pl-x 40/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 7.03.2006
Cameră decizională
33. Pl-x 464/2005 Propunerea legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100 % creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile (Pl-x 464/2005) lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
34. Pl-x 50/2006 Proiectul de Lege privind regimul juridic al bunurilor imobile și mobile preluate în mod abuziv de stat sau alte persoane juridice, pe baza prevederilor actelor normative referitoare la Casa de Administrare și Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.) (PL-x 50/2006) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin (2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 10.03.2006
Cameră decizională
34. Pl-x 582/2005 Propunerea legislativă privind protecția persoanelor vârstnice (Pl-x 582/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
35. Pl-x 63/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 63/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.02.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 10.03.2006
Cameră decizională
35. Pl-x 583/2005 Propunerea legislativă privind salarizarea personalului din domeniul învățământului, cercetării, sănătății și funcționarilor publici (Pl-x 583/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
36. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea Comisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea împrejurărilor ce au dus la moartea unui număr mare de copii în timpul epidemiei de rujeolă de la sfârșitul anului 2005
(Liderii grupurilor parlamentare urmează să propună componența numerică și nominală a comisiei și a biroului acesteia)

Amânat
-
36. Pl-x 586/2005 Propunerea legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari (Pl-x 586/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
37. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - lege ordinară - distribuit 8.02.2005.
Amânată dezbaterea
37. Pl-x 587/2005 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 și a Legii nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R (Pl-x 587/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
38. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară .
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea
38. Pl-x 248/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (Pl-x 248/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
39. Pl-x 512/2005 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 512/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 7.11.2005
Raport - Comisia pentru agricultură - (Adoptarea proiectului de lege de aprobare a O.U.G.) - distribuit 24.11.2005

Procedură de urgență
Cameră decizională

Propunerea comisiei sesizate în fond, de adoptare a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență, a fost respinsă (ședința de vot final din 7.02.2006).
Potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, urmează reluarea dezbaterii în sesiunea următoare.
39. Pl-x 261/2005 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.68 alin.4 din Legea nr.567 din 09.12.2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1197 din 14.12.2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (Pl-x 261/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
40. Pl-x 259/2005 Propunerea legislativă privind susținerea familiilor tinere (Pl-x 259/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
41. Pl-x 260/2005 Propunerea legislativă privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii (Pl-x 260/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
42. Pl-x 276/2005 Propunerea legislativă privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea și dotarea căminelor culturale din mediul rural (Pl-x 276/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
43. Pl-x 422/2005 Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (PL-x 422/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea proiectului de lege
44. Pl-x 275/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 275/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
45. Pl-x 271/2005 Proiectul de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 271/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea proiectului de lege
46. Pl-x 466/2005 Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată (Pl-x 466/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
47. Pl-x 467/2005 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 467/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
48. Pl-x 272/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003 (Pl-x 272/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
49. Pl-x 577/2005 Propunerea legislativă privind extinderea rețelei piețelor de gros (Pl-x 577/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
50. Pl-x 578/2005 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (Pl-x 578/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
51. Pl-x 616/2005 Propunerea legislativă privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005 (Pl-x 616/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
52. Pl-x 687/2005 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar republicată (Pl-x 687/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
53. Pl-x 680/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar (Pl-x 680/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
54. Pl-x 425/2005 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 425/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
55. Pl-x 562/2005 Propunerea legislativă pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale și județene prin contractarea unor credite externe (Pl-x 562/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
56. Pl-x 543/2005 Propunerea legislativă pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier (Pl-x 543/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
57. Pl-x 541/2005 Propunerea legislativă privind interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră pentru obținerea aurului și argintului la Roșia Montană (Pl-x 541/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
58. Pl-x 542/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii gazelor nr.351/2004 (Pl-x 542/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
59. Pl-x 558/2005 Propunerea legislativă privind Fondul Special al Drumurilor Publice (Pl-x 558/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
60. Pl-x 550/2005 Proiectul de Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr.376/2004 privind bursele private (PL-x 550/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea proiectului de lege
61. Pl-x 652/2005 Propunerea legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară (Pl-x 652/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
62. Pl-x 649/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (Pl-x 649/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
63. Pl-x 679/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (Pl-x 679/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
64. Pl-x 657/2005 Propunerea legislativă privind uniformele școlare - (Pl-x 657/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
65. Pl-x 659/2005 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 376 din 2004 privind bursele private (Pl-x 659/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
66. Pl-x 584/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 584/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
67. Pl-x 465/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(3) al articolului 53. al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin OUG. Nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004 (Pl-x 465/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
68. Pl-x 493/2005 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare (Pl-x 493/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
69. Pl-x 576/2005 Propunerea legislativă pentru încetarea finanțării de la bugetul statului a reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă (Pl-x 576/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
70. Pl-x 544/2005 Propunerea legislativă privind Programul național de realizare a centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reședință de județ (Pl-x 544/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
71. Pl-x 573/2005 Propunerea legislativă privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe localități în vederea realizării investițiilor în infrastructură (Pl-x 573/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
72. Pl-x 574/2005 Propunerea legislativă privind construirea de parkinguri supraterane în municipii (Pl-x 574/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
73. Pl-x 570/2005 Propunerea legislativă privind Programul de mansardări și supraetajări de locuințe (Pl-x 570/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
74. Pl-x 572/2005 Propunerea legislativă privind Programul Guvernului în cazul unor calamități naturale (Pl-x 572/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
75. Pl-x 650/2005 Propunerea legislativă privind modificarea O.G.80/2001 (Pl-x 650/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
76. Pl-x 631/2005 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru eficientizarea activității serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale (Pl-x 631/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
77. Pl-x 656/2005 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor - (Pl-x 656/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
78. Pl-x 658/2005 Propunerea legislativă privind rezolvarea situației terenurilor cu destinații speciale (Pl-x 658/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
79. Pl-x 636/2005 Propunerea legislativă privind realizarea și modernizarea trotuarelor în mediul rural (Pl-x 636/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
80. Pl-x 651/2005 Propunerea legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naționale, județene și comunale (Pl-x 651/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
81. Pl-x 569/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 51/1991 privind siguranța națională a României (Pl-x 569/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
82. Pl-x 607/2005 Proiectul de Lege privind unele facilități pentru copiii, elevii și studenții care vizitează muzee (PL-x 607/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea proiectului de lege
83. Pl-x 581/2005 Propunerea legislativă privind plata datoriilor pentru medicamente către furnizori (Pl-x 581/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
84. Pl-x 611/2005 Propunerea legislativă privind calendarul de creștere a salariului minim pe economie (Pl-x 611/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisiile propun respingerea propunerii legislative
85. Pl-x 678/2005 Propunerea legislativă privind achiziționarea unor bărci cu motor în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor (Pl-x 678/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
86. Pl-x 672/2005 Propunerea legislativă privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (Pl-x 672/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
87. Pl-x 653/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (Pl-x 653/2005)- lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
88. Pl-x 681/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale (Pl-x 681/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
89. Pl-x 682/2005 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (Pl-x 682/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
90. Pl-x 685/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.140/2005 privind aprobarea O.U.G. nr.20/2005 pentru modificarea O.U.G.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli sport (Pl-x 685/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
91. Pl-x 683/2005 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (Pl-x 683/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
92. Pl-x 684/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (Pl-x 684/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
93. Pl-x 675/2005 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 675/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
94. Pl-x 676/2005 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 676/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
95. Pl-x 677/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 677/2005) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
96. Pl-x 633/2005 Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor strămutate din motive politice în perioada 1 ianuarie 1950 - 1 iulie 1964 (Pl-x 633/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
97. Pl-x 674/2005 Proiectul de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, operă, operetă și filarmonică pentru elevi și studenți (PL-x 674/2005) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea proiectului de lege
98. Pl-x 60/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 60/2006) - lege organică
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
99. Pl-x 37/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 16 aprilie 2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 37/2006) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
100. Pl-x 38/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 38/2006) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
101. Pl-x 35/2006 Propunerea legislativă privind construirea de case pentru sinistrați (Pl-x 35/2006) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
102. Pl-x 36/2006 Propunerea legislativă de modificarea și completare a Legii nr.119/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 36/2006) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
103. Pl-x 34/2006 Propunerea legislativă vizând înființarea Agenției Naționale pentru Conservarea Naturii (Pl-x 34/2006) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative
104. Pl-x 32/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003 (Pl-x 32/2006) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea propunerii legislative

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 5 iunie 2020, 23:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro