Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 5 septembrie 2006

Aprobată: 04.09.2006
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. -
2. Pl-x 541/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenței și răspunsului de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005 (PL-x 541/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit 28.06.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -19.06.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
3.10.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.
3. Pl-x 556/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER) privind fondul de cooperare și creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992 (PL-x 556/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 28.06.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 21.06.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
5.10.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.
4. Pl-x 562/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2006 (PL-x 562/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 31.08.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 26.06.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 10.10.
2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.
5. Pl-x 570/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PL-x 570/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 6.07.2006

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -29.06.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 13.10.
2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.
6. Pl-x 571/2006 Propunerea legislativă privind modificarea art.50 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 571/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 4.07.2006

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 29.06. 2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final13.10.
2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.
7. Pl-x 600/2006 Proiectul de Lege privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (PL-x 600/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 29.06.2006
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 04.09.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
8. Pl-x 604/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania (PL-x 604/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 29.06.2006
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 31.08.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 669/2005 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (PL-x 669/2005) - lege organică - Adoptat de Senat 15.12.2005
Raport - Comisia pentru muncă - (Adoptare) - distribuit 9.03.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională

Supus dezbaterii în sesiunea februarie - iunie 2006, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nu a fost adoptat. (ședința de vot final din 11.04.2006).
Proiectul de Lege se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2006, pe baza ultimului raport întocmit de comisia sesizată în fond, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților.
10. Pl-x 447/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal și a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 447/2005) - lege organică - Adoptat de Senat 28.09.2005
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 20.10.2005 și raport suplimentar (Adoptare) - distribuit 10.03.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională

Supus dezbaterii în sesiunea februarie - iunie 2006, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nu a fost adoptat. (ședința de vot final din 11.04.2006).
Proiectul de Lege se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2006, pe baza ultimului raport întocmit de comisia sesizată în fond, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților.
11. Pl-x 512/2005 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 512/2005) - lege organică - Adoptat de Senat 7.11.2005
Raport - Comisia pentru agricultură - (Adoptarea proiectului de lege de aprobare a O.U.G.) - distribuit 24.11.2005

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii în sesiunea februarie - iunie 2006, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nu a fost adoptat. (ședința de vot final din 7.02.2006).
Proiectul de Lege se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2006, pe baza ultimului raport întocmit de comisia sesizată în fond, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților.
12. Pl-x 83/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană (PL-x 83/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 15.02.2006
Raport comun - Comisia pentru muncă și comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 28.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii în sesiunea februarie - iunie 2006, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nu a fost adoptat. (ședința de vot final din 4.04.2006).
Proiectul de Lege se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2006, pe baza ultimului raport întocmit de comisia sesizată în fond, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților.
13. Pl-x 50/2005 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (PL-x 50/2005) - lege organică - Adoptat de Senat 17.02.2005 .
Raport - Comisia pentru industrii (adoptare a proiectului de Lege de respingere a O.U.G.) - distribuit 8.03.2005, raport înlocuitor (menține raportul inițial) - distribuit 8.04.2005 și raport înlocuitor (menține rapoartele anterioare) - distribuit 8.03.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională

Supus dezbaterii în sesiunea februarie - iunie 2006, Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență nu a fost adoptat. (ședința de vot final din 19.04.2006).
Proiectul de Lege se rediscută în sesiunea septembrie - decembrie 2006, pe baza ultimului raport întocmit de comisia sesizată în fond, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților.
14. Pl-x 525/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.31 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (PL-x 525/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 5.06.2006.
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională

Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 602/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (PL-x 602/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 29.06.2006.
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 4.07.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
16. Pl-x 471/2006 Proiectul de Lege privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 471/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 4.05.2006.
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 26.06.2006
Cameră decizională
17. Pl-x 394/2006
Pl-x 509/2006
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.33 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 394/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 19.04.2006
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată (PL-x 509/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 25.05.2006.
Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională
18. Pl-x 472/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea (PL-x 472/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.05.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
19. Pl-x 39/2006 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă (Pl-x 39/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 21.12.2005
Raport - Comisia pentru sănătate - (Adoptare) distribuit 3.07.2006
Cameră decizională
20. Pl-x 527/2006 Proiectul de Lege privind înființarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - București (PL-x 527/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 5.06.2006.
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 1.09.2006
Cameră decizională
21. Pl-x 463/2006 Propunerea legislativă privind modificarea unor dispoziții legale care reglementează exercitarea comerțului cu produse agricole în piețe, târguri, oboare și alte zone publice (Pl-x 463/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 8.05.2006
Raport - Comisia pentru industrii - (Adoptare) distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
22. Pl-x 345/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (PL-x 345/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 18.04.2006.
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit 4.07.2006
Cameră decizională
23. Pl-x 308/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006 (PL-x 308/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.04.2006.
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă(Adoptare) - distribuit 04.09.2006
Cameră decizională
24. Pl-x 238/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (PL-x 238/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 30.03.2006.
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit 28.06.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
25. Pl-x 277/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 277/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 5.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.05.2006
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 6.06.2006).
Urmează dezbaterea pe articole potrivit art.104 alin.(3) din Regulament
26. Pl-x 265/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005 (Pl-x 265/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 5.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.05.2006
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 6.06.2006).
Urmează dezbaterea pe articole potrivit art.104 alin.(3) din Regulament
27. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.06.2006
Cameră decizională
28. Pl-x 429/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (Pl-x 429/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 27.04.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 27.06.2006
Cameră decizională
29. Pl-x 343/2006 Propunerea legislativă privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari (Pl-x 343/2006) - lege organică - Respins ă de Senat 19.04.2006.
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională
30. Pl-x 411/2006 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în baza Legii nr.247/2005 (Pl-x 411/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 25.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională
31. Pl-x 416/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (Pl-x 416/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 26.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională
32. Pl-x 417/2006 Propunerea legislativă privind măsurile reparatorii pentru persoanele care au predat inventarul agricol, în perioada cooperativizării (Pl-x 417/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 26.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională
33. Pl-x 435/2006 Propunerea legislativă privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare (Pl-x 435/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 27.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională
34. Pl-x 437/2006 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.21/1991, a cetățeniei române (Pl-x 437/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 27.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională
35. Pl-x 526/2006 Propunerea legislativă privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și a unor terenuri agricole și forestiere (Pl-x 526/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 5.05.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 458/2006 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată și completată prin Legea nr.241/2003 și Legea nr.528/2004 (Pl-x 458/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 4.05.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
37. Pl-x 446/2006 Propunerea legislativă pentru acordarea de compensații cetățenilor români sau urmașilor acestora pentru bunurile - inventar agricol proprietatea lor, trecute în patrimoniul fostelor gospodării cooperative agricole de producție, ca urmare a colectivizării impusă de regimul comunist instaurat la 6 martie 1945 (Pl-x 446/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 2.05.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
38. Pl-x 444/2006 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (Pl-x 444/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 27.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
39. Pl-x 442/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.301/2004 - Codul Penal (Pl-x 442/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 27.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
40. Pl-x 364/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 privind Codul familiei (Pl-x 364/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 18.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
41. Pl-x 477/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 (PL-x 477/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 11.05.2006.
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 5.07.2006
Cameră decizională
42. Pl-x 331/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 331/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 12.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 31.08.2006
Cameră decizională
43. Pl-x 342/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 privind partidele politice (Pl-x 342/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 19.04.2006.
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 31.08.2006
Cameră decizională
44. Pl-x 348/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 Legea partidelor politice (Pl-x 348/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 13.04.2006.
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 31.08.2006
Cameră decizională
45. Pl-x 392/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 392/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 19.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 31.08.2006
Cameră decizională
46. Pl-x 462/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, muzical, folcloric și al artelor plastice (Pl-x 462/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 4.05.2006
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
47. Pl-x 370/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.109/3 mai 2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (Pl-x 370/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 18.04.2006
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
48. Pl-x 547/2006 Propunerea legislativă privind înființarea Centrului Cultural al Minorităților Naționale din România (Pl-x 547/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 8.06.2006
Raport - Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
49. Pl-x 459/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii (Pl-x 459/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 4.05.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.07.2006
Cameră decizională
50. Pl-x 454/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 454/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 4.05.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 3.07.2006
Cameră decizională
51. Pl-x 433/2006 Proiectul de Lege privind modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (PL-x 433/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 27.04.2006.
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 26.06.2006
Cameră decizională
52. Pl-x 150/2006 Propunerea legislativă privind unele măsuri de protecție a minorilor (Pl-x 150/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 2.03.2006
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 29.06.2006
Cameră decizională
53. Pl-x 266/2006 Propunerea legislativă privind garantarea accesului nediscriminatoriu la îngrijiri medicale de bază (Pl-x 266/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 5.04.2006
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 25.08.2006
Cameră decizională
54. Pl-x 269/2006 Propunerea legislativă privind vacccinarea antigripală a categoriilor de persoane cu risc (Pl-x 269/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 5.04.2006
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 25.08.2006
Cameră decizională
55. Pl-x 270/2006 Propunerea legislativă cu privire la prevenirea contaminării cu virusul gripei aviare (Pl-x 270/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 5.04.2006
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 25.08.2006
Cameră decizională
56. Pl-x 440/2006 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.90/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Pl-x 440/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 27.04.2006
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 25.08.2006
Cameră decizională
57. Pl-x 390/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (Pl-x 390/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 19.04.2006
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 1.09.2006

Cameră decizională
58. Pl-x 386/2006 Propunerea legislativă Legea asigurărilor voluntare de sănătate (Pl-x 386/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 19.04.2006
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 1.09.2006
Cameră decizională
59. Pl-x 671/2004 Propunerea legislativă privind asistența medicală de urgență (Pl-x 671/2004) - lege ordinară - Respinsă de Senat 1.11.2004.
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 12.11.2004 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit 1.09.2006
Cameră decizională
60. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - lege ordinară - distribuit 8.02.2005.
Raportul Comisiei de mediere a fost aprobat de Senat la data de 10.02.2005
Amânată dezbaterea
61. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară .
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 15 octombrie 2019, 15:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro