Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 19 decembrie 2006

Aprobată: 18.12.2006
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. -
2. Pl-x 904/2006
Pl-x 412/2006
- Propunerea legislativă pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European (Pl-x 904/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 22.11.2006
Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 412/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 25.04.2006
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative - Comisia comună specială a Camerei Deputaților și Senatului (Adoptarea Pl - x 904/2006 și Respingerea Pl-x 412/2006) - distribuit 5.12.2006 și Raport înlocuitor (Adoptarea Pl-x 904/2006 și Respingerea Pl-x 412/2006) - distribuit 14.12.2006
3. Pl-x 825/2006 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative în domeniul sanitar (PL-x 825/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 1.11.2006.
Raport - Comisia pentru sănătate

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrimis la comisie. Termen pentru depunerea raportului: marți, 19.12.2006 (Plen: 14.12.2006)
4. Pl-x 859/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție nr.78/2000 (Pl-x 859/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 9.11.2006
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 13.12.2006
Cameră decizională


*) Dacă ordinea de zi nu a fost epuizată în ședințele de marți, 19 și miercuri, 20 decembrie 2006.
În cazul în care ordinea de zi a fost epuizată, joi, 21 decembrie 2006, vor avea loc activități în comisiile parlamentare.
5. Pl-x 813/2006 Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii orașului Oțelu Roșu în Ohaba-Ferdinand, județul Caraș-Severin (Pl-x 813/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație (Respingere) - distribuit 14.12.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 8.11.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
22.12.2006 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
6. Pl-x 856/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 856/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 9.11.2006.
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
7. Pl-x 831/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (PL-x 831/2006) - lege organică - Adoptat de Senat -1.11.2006.
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 18.12.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
8. Pl-x 669/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 669/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 7.09.2006.
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 19.10.2006 și Raport suplimentar (înlocuitor) (Adoptare) - distribuit 18.12.2006
Cameră decizională
9. Pl-x 842/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.131 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 842/2006) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 18.12.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 13.11.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
27.12.2006 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
10. Pl-x 880/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.154, alin.(5) din Legea învățământului nr.84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 880/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 15.11.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
29.12.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
11. Pl-x 791/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 94 din 08 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Pl-x 791/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 28.11.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 1.11.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
30.12.2006 potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Retrimisă la comisie. Termen : 16.12.2006 (Plen: 6.12.2006)
12. Pl-x 935/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare, semnat la București la 5 octombrie 2006 (PL-x 935/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 14.12.2006

Prioritate legislativă
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 6.12.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final

23.02 . 2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
13. Pl-x 815/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată (PL-x 815/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 1.11.2006.
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 14.12.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
14. Pl-x 816/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (PL-x 816/2006) - lege organică - Adoptat de Senat 1.11.2006.
Raport - Comisia pentru administrație (Adoptare) - distribuit 18.12.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
15. Pl-x 838/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 838/2006) - Adoptat de Senat 6.11.2006 - lege ordinară
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 14.12.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
16. Pl-x 480/2006 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind facilitarea listării societăților comerciale pe piața de capital (Pl-x 480/2006) - lege ordinară - Reexaminată de Senat și respinsă legea 1.11.2006
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Respingerea legii) - distribuit 14.12.2006
Cameră decizională
17. Pl-x 843/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.85 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului (PL-x 843/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 8.11.2006.
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 18.12.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 800/2006 Proiectul de Lege privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (PL-x 800/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 30.10.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 14.12.2006
Cameră decizională
19. Pl-x 749/2006 Proiectul de Lege privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane (PL-x 749/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 12.10.2006.
Raport - Comisia pentru administrație (Adoptare) - distribuit 18.12.2006
Cameră decizională
20. Pl-x 845/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 (PL-x 845/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.11.2006.
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 14.12.2006
Cameră decizională
21. Pl-x 864/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (PL-x 864/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.11.2006.
Raport - Comisia pentru administrație (Adoptare) - distribuit 14.12.2006
Cameră decizională
22. Pl-x 885/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor (PL-x 885/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 14.11.2006.
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 18.12.2006
Cameră decizională
23. Pl-x 711/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (Pl-x 711/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 21.09.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 13.11.2006
Cameră decizională
24. Pl-x 774/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (Pl-x 774/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 19.10.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 13.11.2006
Cameră decizională
25. Pl-x 760/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (Pl-x 760/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 16.10.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 9.11.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 750/2006 Propunerea legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru cadrele militare active îndepărtate abuziv din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, în perioada 23 august 1944 - 22 decembrie 1989 (Pl-x 750/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 12.10.2006
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 16.11.2006
Cameră decizională
27. Pl-x 775/2006 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.60/1991 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.888/2004 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 775/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 19.10.2006
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 16.11.2006
Cameră decizională
28. Pl-x 751/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare (Pl-x 751/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 12.10.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 16.11.2006
Cameră decizională
29. Pl-x 771/2006 Propunerea legislativă pentru aplicarea unor articole, modificarea și completarea Legii Apiculturii nr.89 din 28 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 771/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 18.10.2006
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 16.11.2006
Cameră decizională
30. Pl-x 846/2006 Propunerea legislativă privind sprijinirea populației afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie - mai 2006 (Pl-x 846/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 8.11.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 29.11.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 455/2006 Propunerea legislativă privind interzicerea recrutării, folosirii, finanțării și instruirii mercenarilor (Pl-x 455/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 4.05.2006
Raport -
Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 30.11.2006
Cameră decizională
32. Pl-x 807/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 807/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 26.10.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 30.11.2006
Cameră decizională
33. Pl-x 808/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.80 alineatul (3) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 808/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 26.10.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 30.11.2006
Cameră decizională
34. Pl-x 810/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 810/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 30.10.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 5.12.2006
Cameră decizională
35. Pl-x 811/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 811/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 30.10.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 5.12.2006
Cameră decizională
36. Pl-x 832/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 832/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 1.11.2006
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 4.12.2006
Cameră decizională
37. Pl-x 635/2004 Proiectul de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ale micilor comunități de enoriași în dispersare aparținând unităților de cult oficial recunoscute în țară (PL-x 635/2004) - lege ordinară - Adoptat de Senat 21.10.2004.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 28.01.2005 și Raport de reexaminare (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 7.12.2006
Cameră decizională
38. Pl-x 797/2006 Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 797/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 26.10.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 8.12.2006
Cameră decizională
39. Pl-x 830/2006
Pl-x 835/2006
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 830/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 1.11.2006
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 835/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 1.11.2006
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru muncă (Respingerea ambelor inițiative legislative) - distribuit 8.12.2006
40. Pl-x 630/2006 Propunerea legislativă pentru trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului a S.C.ROMGAZ - S.A. și a Casei de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. (Pl-x 630/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 29.08.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 19.10.2006 și Raport suplimentar (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 11.12.2006
Cameră decizională
41. Pl-x 693/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 693/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 14.09.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 12.10.2006, raport suplimentar I (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 2.11.2006 și raport suplimentar II (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 11.12.2006
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 17.10.2006) și ca urmare plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Prin noul raport, comisia și-a menținut propunerea de respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament.
În ședința din data de 9.11.2006, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea la comisie a propunerii legislative, iar comisia își menține din nou propunerea de respingere a inițiativei legislative.
42. Pl-x 796/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 79 alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată prin: Ordonanța de Urgență nr.124 din 2 octombrie 2002; Ordonanța de Urgență nr.147 din 31 octombrie 2002; Legea nr.4 din 09 ianuarie 2003; Legea nr.232 din 31 mai 2003; Legea nr.519 din 03 decembrie 2003; Legea nr.107 din 07 aprilie 2004; Legea nr.512 din 22 noiembrie 2004; Legea nr.580 din 14 decembrie 2004; Ordonanța de Urgență nr.144 din 18 octombrie 2005 (Pl-x 796/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 26.10.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.12.2006
Cameră decizională
43. Pl-x 836/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.85, alineatul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2005, pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări prin Legea nr.68/2006 (Pl-x 836/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 1.11.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.12.2006
Cameră decizională
44. Pl-x 858/2006 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 858/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 9.11.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.12.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 828/2006 Propunerea legislativă privind acordarea de sprijin pentru sinistrați (Pl-x 828/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.11.2006
Raport - Comisia pentru administrație (Respingere) - distribuit 14.12.2006
Cameră decizională
46. Pl-x 901/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (Pl-x 901/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 14.11.2006
Raport - Comisia pentru administrație (Respingere) - distribuit 14.12.2006
Cameră decizională
47. Pl-x 850/2006 Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar așezămintelor monahale românești de la Muntele Athos, Ierusalim și Ierihon (PL-x 850/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.11.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 14.12.2006
Cameră decizională
48. Pl-x 891/2006 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.351/2004, legea gazelor (Pl-x 891/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 14.11.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 15.12.2006
Cameră decizională
49. Pl-x 895/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.82 din 15/04/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (Pl-x 895/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 14.11.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 15.12.2006
Cameră decizională
50. Pl-x 852/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență asupra domeniului fiscal și a sistemului pensiilor militare de stat (Pl-x 852/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 8.11.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.12.2006
Cameră decizională
51. Pl-x 855/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 855/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 8.11.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.12.2006
Cameră decizională
52. Pl-x 871/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.86, alin. (1) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 871/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 9.11.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.12.2006
Cameră decizională
53. Pl-x 802/2006 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.85/2005, privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea Codului Penal (Pl-x 802/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 26.10.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 18.12.2006
Cameră decizională
54. Pl-x 834/2006 Propunerea legislativă pentru acordarea unui nou termen în vederea obținerii de despăgubiri sau compensații în temeiul Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (Pl-x 834/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 1.11.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 18.12.2006
Cameră decizională
55. Pl-x 638/2006 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 638/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 29.08.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 5.10.2006, Raport suplimentar (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 3.11.2006 și un nou Raport suplimentar (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 18.12.2006
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 17.10.2006) și ca urmare plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Prin noul raport, comisia își menține propunerea de respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament.
La votul final din 9.11.2006, propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată nici de această dată și ca urmare plenul a retrimis-o din nou comisiei. S-a depus un nou raport prin care comisia își menține propunerea de respingere.
56. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - lege ordinară (Plenul Senatului) și lege organică (Plenul Camerei Deputaților) - distribuit 8.02.2005.
Raportul Comisiei de mediere a fost aprobat de Senat la data de 10.02.2005 (lege organică)
Amânată dezbaterea
57. Pl-x 365/1999
Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară .
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea
58. Pl-x 799/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (PL-x 799/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 26.10.2006
Raport comun - Comisia pentru administrație și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 29.11.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
59. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.06.2006 și Raport de reexaminare (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 7.12.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 14 octombrie 2019, 1:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro