ORDIN nr.1.432/M.115/237/2620/C/12641/434/140/968 din 2010
al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.432 din 18 noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.M.115 din 14 octombrie 2010
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Numar/data: Ordin nr.237 din 22 octombrie 2010
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Numar/data: Ordin nr.2620/C din 8 noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Justiției
Numar/data: Ordin nr.12641 din 20 august 2010
Emitent: Serviciul Român de Informații
Numar/data: Ordin nr.434 din 31 august 2010
Emitent: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Numar/data: Ordin nr.140 din 9 septembrie 2010
Emitent: Serviciul de Informații Externe
Numar/data: Ordin nr.968 din 2 septembrie 2010
Emitent: Serviciul de Protecție și Pază
Publicare: M.Of. nr. 783/23 noi. 2010
Temei legal:
  L. nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
art. 23 alin. 3
  L. nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
art. 10
  L. nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
art. 7 alin. (3)
  O.G. nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
art. 51 alin. (1)
  L. nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază
art. 8 alin. (3)
  L. nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
art. 33 alin. (1)
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
  H.G. nr.652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești
art. 13
  H.G. nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
art. 7 alin. (4)
  H.G. nr.262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
art. 2 alin. (2)
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.1.488/2009 al ministrului sănătății, interimar, al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al ministrului apărării naționale, al ministrului justiției și libertăților cetățenești, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  H.G. nr.262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
  O. nr.265/2010 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010


Joi, 21 noiembrie 2019, 08:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.