ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.107 din 6 decembrie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.107 din 6 decembrie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.217/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 68/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 10.12.2010; Dispozițiile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu excepția pct. 10, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.
Publicare: M.Of. nr. 830/10 dec. 2010
Functie activa:
Modifică: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 213 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. h), art. 257 alin. (2) lit. f) și alin. (3), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) lit. a); introduce alin. (22) la art. 257, lit. a1) la art. 260 alin. (1); abrogă art. 257 alin. (2) lit. e), art. 259 alin. (3), art. 260 alin. (1) lit. d)
Trimitere la: D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  L. nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1952
  L. nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
  L. nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
  L. nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
  L. nr.341/2004 LEGEA recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.217/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. I pct. 5; abrogă art. I pct. 7


Marți, 27 octombrie 2020, 11:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.