LEGE nr.288 din 28 decembrie 2010
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.288 din 28 decembrie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 456/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 888/30 dec. 2010
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- modifică art. 2, art. 5 partea introductivă, art. 11 alin. (2) lit. b), art. 14 alin. (1) lit. o) și t), art. 14 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (2) lit. b), art. 28, art. 30 alin. (1), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (1) lit. a) și b), art. 36, art. 37 lit. a) și c)-e), art. 38 alin. (2) și (3), art. 39, art. 40 alin. (4) lit. b), art. 40 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 42, art. 43 partea introductivă, art. 46 alin. (1) lit. f), art. 58 alin. (1), art. 66, art. 71 alin. (1), art. 79 alin. (1), art. 81, art. 82, art. 89, art. 91, art. 95; introduce alin. (21) la art. 11, lit. e) și f) la art. 35 alin. (1), art. 371, alin. (11) la art. 38, lit. c) și d) la art. 40 alin. (4), alin. (21) la art. 88; abrogă art. 30 alin. (3), art. 37 lit. b)
Modifică: L. nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 50/2010
Trimitere la: L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
  O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
  O. nr.106/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene
  O. nr.121/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare (abrogat prin R. nr.5/2019)
  L. nr.227/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
  O.U.G. nr.113/2009 privind serviciile de plată (abrogata prin L. nr.209/2019)
  L. nr.197/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată (abrogata prin L. nr.209/2019)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.283/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori


Marți, 09 august 2022, 07:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.