ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.125 din 28 decembrie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.125 din 28 decembrie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.118/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 155/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 30.12.2010
Publicare: M.Of. nr. 888/30 dec. 2010
Temei legal:
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
Functie activa:
Modifică: L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică art. 5; introduce art. 51; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "Consiliul de administrație" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare și arendare"
  O.U.G. nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- prorogă, până la data de 1 feb. 2011, termenele prevăzute la art. 18 și art. 19 alin. (2) la nr. crt. 3 coloana a 5-a și nr. crt. 8 coloana a 5-a din anexa nr. 1
Trimitere la: L. nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.118/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- introduce pct. 21la art. I


Duminică, 07 august 2022, 19:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.