ORDIN nr.1.036 din 27 decembrie 2010
al ministrului transporturilor și infrastructurii privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul național DN 1 (E 60), sectorul București-Ploiești-Brașov

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.036 din 27 decembrie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 888/30 dec. 2010
Temei legal:
  O.G. nr.19/1997 privind transporturile
art. 12 lit. j)
  O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
art. 44 alin. (2)
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 5 alin. (7)
  H.G. nr.76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (abrogat prin H.G. nr.24/2013)
art. 5 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor și a protocolului aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995
  O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
  O.G. nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
  L. nr.363/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.031/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul național DN 1 (E 60), sectorul București-Ploiești-Brașov


Marți, 09 august 2022, 08:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.