ORDIN nr.2.885 din 28 decembrie 2010
al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2011

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.885 din 28 decembrie 2010
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 888/30 dec. 2010
Temei legal:
  R. nr.11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (abrogat prin R. nr.11/2012)
  R. nr.12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României
  O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
  H.G. nr.1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
  O. nr.2.509/2008 al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: N. nr.13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (abrogat prin R. nr.11/2012)
  O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
  L. nr.227/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului


Marți, 09 august 2022, 07:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.