ORDIN nr.2.870 din 23 decembrie 2010
al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.870 din 23 decembrie 2010
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 889/30 dec. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 102/9 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4, art. 28, art. 37
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  H.G. nr.627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de catre agentii economici și alti contribuabili
  H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  L. nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
  O. nr.1.969/2007 al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.103/2017)
  O. nr.13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (abrogat prin O. nr.27/2011)
  O. nr.3.055/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.802/2014)
  O. nr.1.878/2010 al ministrului finanțelor publice privind întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991 (abrogat prin O. nr.4.160/2015)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 102/9 feb. 2011
Abrogat: O. nr.52/2012 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice


Miercuri, 21 octombrie 2020, 13:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.