ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.4 din 2 februarie 2011
privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.4 din 2 februarie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.92/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 160/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 04.02.2011
Publicare: M.Of. nr. 96/4 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
- introduce lit. g) la art. 1, lit. h) la art. 2 alin. (1), lit. i) la art. 3, alin. (11) la art. 12; abrogă art. 10
  O.G. nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
- introduce art. 6 și 7
  O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
- modifică art. 3, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a) și b), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (1) lit. e)
  O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- modifică art. 15 alin. (3)
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- modifică anexa nr. 1
Trimitere la: O.U.G. nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
  L. nr.288/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
  O.U.G. nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  L. nr.360/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  L. nr.442/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  L. nr.275/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.92/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
- modifică titlul, art. IV


Luni, 19 aprilie 2021, 21:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.