HOTĂRÂRE nr.150 din 23 februarie 2011
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.150 din 23 februarie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 150/1 mar. 2011
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul II pct. 50 și pct. 1002, titlul III pct. 232, pct. 36 ultimul paragraf, pct. 42, pct. 422, pct. 49, pct. 641, pct. 661, pct. 81, pct. 1351, pct. 1442, pct. 152 liniuța a treia, pct. 168, pct. 175-178, pct. 1812, pct. 186, pct. 2011, pct. 202, pct. 207, pct. 208 și pct. 210, titlul V pct. 96 lit. a) și d) și pct. 12 alin. (10), titlul VI pct. 3 alin. (8) lit. b), pct. 6, pct. 7, pct. 10, pct. 11, pct. 13-151, pct. 161, pct. 162, pct. 17, pct. 18 alin. (4) și (5), pct. 37 alin. (3)-(5), pct. 41, pct. 42, pct. 43 alin. (2), pct. 441, pct. 45, pct. 451, pct. 49 alin. (1) lit. c) pct. 1, pct. 50 alin. (1) lit. b) pct. 1, pct. 53 alin. (3) și (7), pct. 54 alin. (1), (2) și (4), pct. 60, pct. 61, pct. 62, pct. 64 alin. (1), (2), (4) lit. c) pct. 1, alin. (7) lit. c) și partea introductivă a lit. e), pct. 65 alin. (4), pct. 66, pct. 661, pct. 70 alin. (3), pct. 72 alin. (4), (5) și (8), pct. 73 alin. (1) pct. 2 pct. (i) și (ii), pct. 75 alin. (1), (2) și (5), pct. 791 alin. (6), pct. 80, pct. 801, pct. 81 și pct. 82, titlul VII pct. 6, pct. 82 alin. (14), pct. 83 alin. (29), pct. 90 subpct. 90.3 alin. (1), pct. 113 subpct. 113.2 alin. (18); introduce pct. 933 și pct. 992-994 la titlul II, pct. 72, pct. 423, cinci liniuțe la pct. 43, după liniuța a 7-a, două paragrafe la pct. 53, după primul paragraf, pct. 642, pct. 1531, un paragraf la pct. 161, după primul paragraf, pct. 1813 și pct. 2092 la titlul III, titlul IV1, după titlul IV, cu pct. 1-15, alin. (12)-(14) la pct. 2, lit. c) la pct. 95 și alin. (11) la pct. 12 al titlului V, pct. 401, alin. (11) la pct. 46, alin. (5) la pct. 65 și alin. (8) la pct. 812 al titlul VI, pct. 771 și anexele nr. 311 și 312 la titlul VII, titlul IX2 cu pct. 1-30, după titlul IX; abrogă pct. 871, 1511 și pct. 211 din titlul III, pct. 52, pct. 112, pct. 113 subpct. 113.8 alin. (4) și (5) și anexa nr. 3 din tilul VII; înlocuiește anexa nr. 4 de la titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (abrogat prin H.G. nr.111/2016)
- modifică art. 76 alin. (4); introduce art. 21, lit. v) și w) la art. 74 alin. (1), lit. f) la art. 76 alin. (1), lit. c) la art. 76 alin. (2)
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
odata cu:
H.G. nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc


Luni, 01 martie 2021, 08:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.