ORDIN nr.47 din 3 martie 2011
al ministrului administrației și internelor privind alocarea unor sume pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat corespunzător anului 2011 - trimestrul I, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.47 din 3 martie 2011
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Publicare: M.Of. nr. 159/4 mar. 2011
Temei legal:
  O.G. nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
art. 4 alin. (1)-(3) și art. 5
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
  L. nr.286/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2011
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
  L. nr.483/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
  O. nr.252/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație (abrogat prin O. nr.1121/2014)


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 10:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.