ORDIN nr.424 din 4 martie 2011
pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces din sectorul de comunicații electronice - cadrul general, piețe relevante și principii

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.424 din 4 martie 2011
Emitent: Consiliul Concurenței
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 197/22 mar. 2011
Temei legal:
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
art. 20 alin. (4) lit. d), art. 21 alin. (2), art. 27 alin. (3) și (4), art. 28 alin. (1)
Functie activa:
Modifică: O. nr.61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
Trimitere la: L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
  O.G. nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  H.G. nr.1.208/2007 privind condițiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum și a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor (abrogat prin O.U.G. nr.111/2011)
  O. nr.461/2009 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale pentru aprobarea Strategiei naționale privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice
  H.G. nr.810/2009 privind condițiile referitoare la sistemele de acces condiționat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio și televiziune
  O. nr.385/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice (abrogat prin O. nr.431/2017)
  O. nr.499/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996 și a prevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene


Marți, 28 iunie 2022, 07:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.