DECIZIE nr.126 din 1 februarie 2011
referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 și art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ale art. 44-49 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.126 din 1 februarie 2011
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 244/7 apr. 2011
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
- art. 305
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 2, art. 32
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. 44-49
  O.U.G. nr.59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. II


Marți, 19 octombrie 2021, 17:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.