ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.52 din 8 iunie 2011
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.52 din 8 iunie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.31/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 511/2011
- Senat: P.L. nr. L451/2011
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 411/10 iun. 2011
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 41, art. 5, art. 7, art. 10
dispune republicarea
Trimitere la: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  L. nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  L. nr.228/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.31/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
- modifică art. I pct. 2
Abrogată: O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- la 15 martie 2018
odata cu:
O.U.G. nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
- la 15 martie 2018


Joi, 24 octombrie 2019, 02:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.