ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.109 din 30 noiembrie 2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.111/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 47/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 14.12.2011
Publicare: M.Of. nr. 883/14 dec. 2011
Functie activa:
Modifică: L. nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
- abrogă art. 7, art. 12 - 14
  O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (abrogata prin O.G. nr.26/2013)
- abrogă art. 2
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- modifică art. 8, art. 21 alin. (4), art. 37, art. 38; introduce alin. (5) la art. 21
  O.U.G. nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- introduce art. 51
Aprobată cu modificări: L. nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- modifică art. 1-3, art. 5-8, art. 9 alin. (2), art. 10, art. 12-14, art. 16 alin. (2), art. 17, art. 18, art. 21, art. 22, art. 25, art. 27-30, art. 32, art. 33, art. 34 alin. (5), art. 35-37, art. 38 alin. (2) și (3), art. 39, art. 40, art. 41 alin. (2), art. 45 alin. (1) și (5), art. 51 alin. (1), art. 52, art. 53, art. 55 partea introductivă a alin. (3), art. 56-59, art. 60, art. 61 alin. (7), art. 64; introduce art. 31 și 32, alin. (11) la art. 4, alin. (4) la art. 15, alin. (3) la art. 23, alin. (11) la art. 47, art. 591, art. 641-644; abrogă art. 51
dispune republicarea
Modificată: O.U.G. nr.29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- modifică art. 1 alin. (2) și (3)
Vezi si: D.C.C. nr.62/2018 DECIZIA nr. 62 din 13 februarie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
art. 1 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.73/2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- introduce alin. (4) la art. 1
  L. nr.13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 5 alin. (2) lit. a)
odata cu:
O.U.G. nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. II, art. III pct. 6, art. XI partea introductivă, art. XIII pct. 1; introduce pct. 7 - 10 la art. III, art. XIII1


Marți, 18 ianuarie 2022, 13:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.