ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.109 din 30 noiembrie 2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.44/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.62/2018 DECIZIA nr. 62 din 13 februarie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
art. 1 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.499/2019 DECIZIA nr. 499 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) si ale art. 21 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvemului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- art. 18 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată); - art. 21 alin. (3), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.847/2019 DECIZIA nr. 847 din 12 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- art. 29 alin. (3) și (4), (respinge ca neîntemeiată)


Sâmbătă, 28 mai 2022, 06:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.