ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.113 din 21 decembrie 2011
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.113 din 21 decembrie 2011
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.198/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 49/2012
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 921/23 dec. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.130/2006 privind Inspecția Socială
  L. nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecția Socială
  O.U.G. nr.116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
  L. nr.90/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.198/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (abrogata prin O.U.G. nr.86/2014)
- modifică art. 6 alin. (1) lit. v), art. 6 alin. (3) lit. c), art. 17; introduce lit. c1), lit. e1) și lit. k) la art. 6 alin. (3); abrogă art. 6 alin. (2) lit. c), art. 16 alin. (2) lit. c)
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (10).
Modificată: L. nr.210/2016 pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. 5 din O.U.G. nr. 86/2014; desființează Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială; începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială își va desfășura în continuare activitatea în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 113/2011
  O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2, art. 5 lit. c) și e), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 6 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (3) lit. c1), e1) și f), art. 8 alin. (5) și (6), art. 12, art. 16 alin. (3) lit. e); abrogă art.16 alin. (2) lit. h) și j)
  L. nr.16/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
odata cu:
O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Marți, 24 mai 2022, 09:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.