ORDONANȚĂ nr.15 din 23 ianuarie 1996
privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.15 din 23 ianuarie 1996
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.131/1996 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 24/31 ian. 1996 text
Functie activa:
De văzut și: H.G. nr.569/1991 privind stabilirea și sanctionarea unor contraventii la Regulamentul cu privire la operatiunile cu numerar (abrogat prin H.G. nr.233/2004)
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.92/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare
  N.M. nr.4/1996 privind aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare (abrogat prin R. nr.6/2010)
art.3
  P. nr.5/1996 pentru aplicarea normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr.92/1996, emise de Banca Națională a României, Ministerul Comerțului și Ministerul Finanțelor
Aprobată cu modificări: L. nr.131/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare (abrogata prin L. nr.70/2015)
Modificată: O.U.G. nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie (abrogata prin L. nr.469/2002)
abrogă art.10
  O.G. nr.26/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare (abrogata prin L. nr.70/2015)
modifică art.5 - 7, art.12
  L. nr.88/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.26/1997 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiare (abrogata prin L. nr.70/2015)
modifică art.5 alin.(2) lit.c, art.5 alin.(6)
Referită de: H.G. nr.479/1998 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.92/1996
Modificată: O.U.G. nr.82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare (abrogata prin L. nr.70/2015)
modifică art.4 alin.(3)
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici
abrogă art.3, art.15 și art.161; modifică art.4.
  L. nr.237/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici
aprobă O.G. nr. 34/2003 si modifică art. 4
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.5 alin.2 lit.c), art.5 alin.6, art.6 alin.2 si 3; abrogă art.8; Intra în vigoare dupa 30 de zile de la intrarea în vigoare a O.G. nr. 94/2004
dispune republicarea
  L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.5 alin. 2 lit. c), art.6 alin. 2;abrogă art. 5 alin. 6 si 7
Referită de: H.G. nr.2.185/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
Abrogată: L. nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată


Vineri, 01 iulie 2022, 05:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.