LEGE nr.128 din 12 iulie 1997
privind Statutul personalului didactic
Fisa actului

Descriptori:

Bibliotecari
în învățământ, ocupare post, condiții
L. nr.128/1997

Cadre didactice
statut, aprobare
L. nr.128/1997

și nedidactice în cadrul învățământului la distanță
L. nr.88/1993
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997
H.G. nr.1.011/2001

Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) a salariilor
pentru
personal didactic
L. nr.128/1997

Concediu
pentru
personal didactic
L. nr.6/1992
L. nr.128/1997
O.G. nr.29/1995
O. nr.3.251/1998   (M.E.N.)

Concurs
de ocupare a catedrelor/posturilor didactice din învățământul preuniversitar de stat
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997
O. nr.3.116/1998   (M.E.N.)
O. nr.5.235/2000   (M.E.N.)

Culte religioase
predare personal didactic
L. nr.128/1997

Distincții
instituire
ordine, medalii, diplome pentru activități didactice
L. nr.128/1997

Drepturile omului
acordare
didactic
L. nr.128/1997

Impozit pe salarii
stabilire
L. nr.92/1992
L. nr.78/1995
L. nr.80/1995
L. nr.128/1997
L. nr.145/1997
O.G. nr.22/1993

Indemnizații
cadrelor didactice, condiții
L. nr.128/1997
H.G. nr.642/1995

profesor consultant
L. nr.128/1997
H.G. nr.909/1999

Învățământ
gradul didactic I, acordare, condiții
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997
O. nr.3.770/1998   (M.E.N.)
O. nr.4.863/1999   (M.E.N.)

normă didactică, stabilire
L. nr.128/1997

personal
statut
L. nr.128/1997

concediu
L. nr.6/1992
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997
O.G. nr.29/1995
O. nr.3.251/1998   (M.E.N.)

titluri didactice, conferențiar, profesor universitar, acordare
L. nr.128/1997

salarizare
L. nr.128/1997

de execuție, altul decât personalul didactic
L. nr.128/1997

preuniversitar
auxiliar, criterii de normare
L. nr.128/1997
O. nr.3.250/1998   (M.E.N.)

formare continuă, condiții
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997
O. nr.3.770/1998   (M.E.N.)
O. nr.4.863/1999   (M.E.N.)

religie și confesiuni în învățământul obligatoriu
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997

superior
personal didactic, criterii de evaluare, indicatori de performanță, număr de puncte, salarii, norme metodologice
L. nr.128/1997
H.G. nr.238/2000

salarizare
L. nr.128/1997

Liber-profesioniști
profesii autorizate
profesori
L. nr.128/1997

Localități
izolate
drepturi personal didactic
L. nr.128/1997

Locuință
în mediul rural, pentru personal didactic
L. nr.128/1997

Locuitori
din localități izolate, drepturi, personal didactic
L. nr.128/1997

Medalii
membru de onoare al corpului didactic
L. nr.128/1997

Ministerul Educației și Cercetării
personal didactic, statut
L. nr.128/1997

Pensie
personal didactic
L. nr.128/1997

Personal didactic
statut
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997

auxiliar, învățământ preuniversitar, criterii de normare
L. nr.128/1997
O. nr.3.250/1998   (M.E.N.)

concediu de odihnă
L. nr.6/1992
L. nr.128/1997
O.G. nr.29/1995
O. nr.3.251/1998   (M.E.N.)

creșteri salariale, acordare în anul 2001
L. nr.128/1997
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

din învâțământul superior, criterii de evaluare și indicatori de performanță, salarii de bază, stabilire, norme metodologice
L. nr.128/1997
H.G. nr.238/2000

preuniversitar, formare continuă, condiții
L. nr.84/1995
L. nr.128/1997
O. nr.3.770/1998   (M.E.N.)
O. nr.4.863/1999   (M.E.N.)

Răspundere disciplinară
a personalului didactic
L. nr.128/1997

Răspundere materială
a personalului didactic
L. nr.128/1997
vezi:  Statut

Salariu de bază
contract individual de muncă
personal din instituțiile de învățământ, evaluare performanțe profesionale, criterii
L. nr.128/1997
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.176/1999
H.G. nr.238/2000

Salarizare, remunerare, indemnizație
personal
din învățământ, măsuri, aplicare
L. nr.128/1997
L. nr.154/1998
H.G. nr.825/1998

din unități de învățământ
L. nr.128/1997
L. nr.154/1998
H.G. nr.825/1998

Statut
cadre didactice
L. nr.128/1997

Vacanța
personalului didactic, durată
L. nr.6/1992
L. nr.128/1997

Vechimea în muncă
personal
didactic
L. nr.128/1997


Duminică, 18 aprilie 2021, 18:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.