LEGE nr.128 din 12 iulie 1997
privind Statutul personalului didactic
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.30/1998 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a art.93 alin.(4) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
  D.C.C. nr.27/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii învățământului nr.84/1995, republicată, ale Legii nr.30/1990 privind angajarea salariaților în funcție de competență, precum și ale Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
  D.C.C. nr.241/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (3) și ale art. 11 alin. (4) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
  D.C.C. nr.52/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
  D.C.C. nr.186/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (13) și ale art. 139 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
art. 50 alin. (13) si ale art. 139
  D.C.C. nr.303/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) și ale art. 11 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
art. 9 alin. (3) și ale art. 11 alin. (2), (3) și (4)
  D.C.C. nr.444/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 129 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.493/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 10 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.23/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (2) teza a treia din Legea învățământului nr. 84/1995 și ale art. 72 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul cadrelor didactice
art. 72 alin. (3)
  D.C.C. nr.256/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
  D.C.C. nr.352/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 127 alin. (1)
  D.C.C. nr.76/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 10 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.807/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 128
  D.C.C. nr.652/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și ale art. 78 alin. (8) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
art. 127 alin. (1)
  D.C.C. nr.768/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă și ale art. 48 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 48
  D.C.C. nr.248/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 106 alin. (2)
  D.C.C. nr.719/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13, art. 92 alin. (3), art. 140 și art. 155 din Legea învățământului nr. 84/1995 și ale art. 61 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 61
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.599/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 129 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 129 alin. (3)
  D.C.C. nr.731/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 72 alin. (5) raportat la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea nr. 84/1995
  D.C.C. nr.732/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, raportate la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 72 alin. (5) raportat la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din L. nr. 84/1995
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.730/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și ale art. 93 alin. (2) din Legea învățământului nr. 84/1995
art. 74 alin. (1)
  D.C.C. nr.874/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 106 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.521/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 53 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.629/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- art. 24 alin. (6)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.008/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 129 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.614/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- art. 123 alin. (5)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.161/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 84 alin. (5) lit. a)
  D.C.C. nr.268/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 și 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și ale art. 89-96 din Legea învățământului nr. 84/1995
art. 67 și 68
  D.C.C. nr.444/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 67 și 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și ale art. 89-96 din Legea învățământului nr. 84/1995
art. 67 și 68
  D.C.C. nr.863/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. b1) și b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- art. 10 alin. (1) lit. b1) și b2)
  D.C.C. nr.1.031/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 din Codul de procedură civilă, ale art. 67 și art. 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și ale art. 89-96 din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 67 și art. 68
  D.C.C. nr.1.240/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 122 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.300/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- art. 21 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.340/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 84 alin. (5) lit. a)
  D.C.C. nr.82/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
art. 31


Duminică, 18 aprilie 2021, 18:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.