LEGE nr.128 din 12 iulie 1997
privind Statutul personalului didactic
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.4.926/2002 al ministrului educației și cercetării privind Calendarul mișcării personalului didactic în anul școlar 2003-2004
art.10 alin.(3)
  O. nr.4.927/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.644/2003)
art. 7, 9, 10, 13, 14, 16, 44 si 45
  O. nr.3.214/2003 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea salariului de merit în învățământul preuniversitar
  O. nr.3.215/2003 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar
  O. nr.4.923/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor și a cabinetelor de asistență psihopedagogică (abrogat prin O. nr.5.418/2005)
art.7 alin. (3). art.21 alin. (1), art.43 lit. e)
  O. nr.5.468/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar
art.50 alin.(9) din statut
  O. nr.5.643/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic în anul școlar 2004-2005
art.10 alin.(3)
  O. nr.5.644/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.260/2004)
art.7, art.9, 10, 13, 14, 16, 43, 44, 45
  O. nr.3.297/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar
art.20 alin. (1), art.21 alin. (2), (3) si (4)
  O. nr.3.303/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
art.5, 7, 9 si 44
  O. nr.3.330/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.638/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind școlarizarea copiilor lucrătorilor migranți și asigurarea personalului didactic calificat
  O. nr.4.209/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din învățământ
art.147 alin.(3)
  O. nr.4.847 bis/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea funcției didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) și echivalarea acesteia cu funcțiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. a) și c) din anexa nr. V/1 și cu unele funcții cuprinse în anexa nr. V/2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările și completările ulterioare
art.50 alin. (11) si (13)
  O. nr.5.261/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic în anul școlar 2005-2006
art. 10 alin. (3)
  O. nr.5.260/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
art. 7, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14, art.16, art. 16, art. 43-45
  O. nr.5.262/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitățile de învățământ preuniversitar din județele-pilot (abrogat prin O. nr.5.440/2005)
art. 9 alin. (1), (2) si (3)
  O. nr.5.302/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar
art. 50 alin. (9)
  O. nr.5.287/2004 al ministrului educației și cercetării privind programele valabile pentru concursul național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar
art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (3)
  O. nr.5.656/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar
art. 9 alin. (4)
  O. nr.5.652/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 2005
art. 5, art. 7, art. 9, art. 44
  O. nr.3.032/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat
art. 113
  O. nr.3.632/2005 al ministrului educației și cercetării pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.847 bis/2004 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea funcției didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) și echivalarea acesteia cu funcțiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. a) și c) din anexa nr. V/1 și cu unele funcții cuprinse în anexa nr. V/2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.3.669/2005 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.262/2004 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitățile de învățământ preuniversitar din județele-pilot (abrogat prin O. nr.5.440/2005)
  H.G. nr.224/2005 pentru aprobarea Metodologiei de numire și salarizare a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
art. 51 alin. (61)
  O. nr.4.058/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat (abrogat prin O. nr.3.142/2006)
art. 20 alin. (1)
  O. nr.4.561/2005 al ministrului educației și cercetării privind recunoașterea definitivării în învățământ și a gradelor didactice II și I potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată și completată
art. 37
  H.G. nr.769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural
art. 7
  O. nr.4.788/2005 al ministrului educației și cercetării pentru salarizarea funcției de maistru instructor cu studii superioare de lungă și scurtă durată
art. 7 alin. (1) lit. f)
  O. nr.4.805/2005 al ministrului educației și cercetării privind continuarea activității de către persoanele care ocupă posturi didactice în învățământul superior în temeiul excepției instituite prin art. 141 și 142 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare
art. 55 alin. (2) și (6), art. 141, art. 142, art. 147 alin. (1)
  O. nr.4.923/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural
art. 7
  O. nr.5.707/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2006
art.5, art. 7, art. 9 și art. 44
  O. nr.M.94/2010 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind folosirea de către personalul armatei și alți beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naționale, destinat cazării, refacerii capacității de muncă și activităților recreative și sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008 (abrogat prin O. nr.M.120/2015)
art. 108, art. 135
  O. nr.4.627/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind instituirea Diplomei de excelență instituțională
  O. nr.4.713/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic și a Metodologiei de încadrare a personalului didactic și didactic auxiliar în casele corpului didactic (abrogat prin O. nr.5.554/2011)
art. 5 alin. (2) lit. d), art. 32 alin. (2) lit e)
  O. nr.5.328/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia (abrogat prin O. nr.3.759/2011)
  O. nr.5.615/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012
art. 10 alin. (3)
  O. nr.5.616/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
art. 4, art. 5, art. 7, art. 9-16, art. 18, art. 43-45, art. 126- 128
  O. nr.5.617/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.486/2011)
  O. nr.5.620/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar
art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (3)
  O. nr.3.151/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea programelor de religie reformată pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ și a gradului didactic II
art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (8)
  O. nr.3.184/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2011
art. 5, 7, 9, 10 și 44


Duminică, 18 aprilie 2021, 18:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.