LEGE nr.128 din 12 iulie 1997
privind Statutul personalului didactic
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3.176/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a învățământului profesional și postliceal
  O. nr.4.328/2002 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2003
  O. nr.4.327/2002 al ministrului educației și cercetării cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de capacitate 2003
  O. nr.4.926/2002 al ministrului educației și cercetării privind Calendarul mișcării personalului didactic în anul școlar 2003-2004
  O. nr.4.927/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.644/2003)
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
  H.G. nr.34/2003 privind înființarea Centrului Național de Excelență (abrogat prin H.G. nr.231/2007)
  H.G. nr.174/2003 pentru modificarea art. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat
  L. nr.292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale (abrogata prin O.U.G. nr.118/2006)
  L. nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
  O. nr.4.923/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor și a cabinetelor de asistență psihopedagogică (abrogat prin O. nr.5.418/2005)
  O. nr.5.468/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  O. nr.5.643/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic în anul școlar 2004-2005
  O. nr.5.644/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.260/2004)
  O. nr.2.883/2003 al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale
  O. nr.3.297/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar
  O. nr.4.209/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor pentru personalul didactic din învățământ
  O.U.G. nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
  O. nr.4.848 bis/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor salariale pentru personalul didactic încadrat pe funcțiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2004, precum și a Machetei de calcul al salariului pentru personalul didactic încadrat pe funcțiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2004
  O. nr.2.792/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanțelor activității profesionale a funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, precum și a magistraților detașați în sistemul penitenciar (abrogat prin O. nr.1.792IC/2013)
  O. nr.2.854/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare
  O. nr.5.261/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic în anul școlar 2005-2006
  O. nr.5.260/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
  O. nr.5.262/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitățile de învățământ preuniversitar din județele-pilot (abrogat prin O. nr.5.440/2005)
  O. nr.5.302/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
  O. nr.5.379/2004 al ministrului educației și cercetării privind Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor educaționale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerințe educative speciale, școlarizați în învățământul de masă (abrogat prin O. nr.5.574/2011)
  H.G. nr.2.192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat
  O. nr.5.656/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar
  O. nr.3.032/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat
  H.G. nr.224/2005 pentru aprobarea Metodologiei de numire și salarizare a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
  O. nr.4.058/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat (abrogat prin O. nr.3.142/2006)
  O. nr.4.561/2005 al ministrului educației și cercetării privind recunoașterea definitivării în învățământ și a gradelor didactice II și I potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată și completată
  O. nr.4.805/2005 al ministrului educației și cercetării privind continuarea activității de către persoanele care ocupă posturi didactice în învățământul superior în temeiul excepției instituite prin art. 141 și 142 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare
  O. nr.4.925/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.115/2014)
  O.G. nr.4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
  O. nr.4.713/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic și a Metodologiei de încadrare a personalului didactic și didactic auxiliar în casele corpului didactic (abrogat prin O. nr.5.554/2011)
  O. nr.5.328/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia (abrogat prin O. nr.3.759/2011)
  O. nr.5.385/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director general și director general adjunct la bibliotecile centrale universitare și de director general la Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București
  O. nr.5.615/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012
  O. nr.5.617/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.486/2011)


Duminică, 18 aprilie 2021, 18:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.