LEGE nr.145 din 24 iulie 1997
Legea asigurărilor sociale de sănătate
Fisa actului

Descriptori:

Apatrizi
asigurări sociale de sănătate, obligație
L. nr.145/1997

Arbitraj
de pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Comisia Centrală de Arbitraj și comisii teritoriale, taxa arbitrală
O. nr.3.003C/1999   (M.J.)
L. nr.145/1997

Asigurări sociale de sănătate
regim juridic
L. nr.145/1997

Casa Națională de Asigurări de Sănătate, înființare, statut
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)
L. nr.145/1997

asistență medicală, modalități de plată pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice, contract-cadru
L. nr.74/1995
H.G. nr.1.245/2001
L. nr.145/1997

asistență medicală primară, modalități de plată, contract-cadru
L. nr.74/1995
H.G. nr.1.244/2001
L. nr.145/1997

contract-cadru privind acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobare
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.22/2001

contribuții, încasare, condiții
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
O. nr.332/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.331/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.74/2000   (C.N.A.S.)

în anul 2001, asigurare, contract-cadru, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.165/2001

listă, boli pentru care asigurații beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente fără contribuție personală
L. nr.145/1997
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)
H.G. nr.165/2001
L. nr.100/1998

operațiuni de decontare între casele de asigurări de sănătate și spitale, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.165/2001

Asistență medicală
în cadrul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, contract-cadru, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.165/2001

asigurări sociale de sănătate, modalități de plată pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
L. nr.74/1995
H.G. nr.1.245/2001
L. nr.145/1997

medicamente și proteze gratuite pentru magistrați, personal auxiliar de specialitate și membrii de familie ai acestora
H.G. nr.409/1998
L. nr.145/1997

pentru unele categorii de persoane, acordare în mod gratuit, condiții
O.U.G. nr.170/1999
L. nr.145/1997

primară, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, contract-cadru
L. nr.74/1995
H.G. nr.1.244/2001
L. nr.145/1997

și psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuții în circulație și navigație
O.U.G. nr.41/1998
L. nr.145/1997

și stomatologică
a preșcolarilor, elevilor și studenților, asigurare, condiții
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.653/2001   (M.S.F.)
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O.G. nr.124/1998

în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe anul 2001, contract-cadru
L. nr.145/1997
L. nr.74/1995
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.165/2001
vezi:  Asigurări sociale de sănătate

Asociații agricole
venituri agricole impozabile, cota pentru asigurările sociale de sănătate
L. nr.145/1997

Boli
cronice, SIDA, TBC, boli psihice și altele, medicamente și materiale sanitare, acordare, condiții
L. nr.145/1997

liste în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contribuție personală
L. nr.145/1997
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Bugetul de asigurări sociale de sănătate
fond inițial
L. nr.145/1997

Bugetul de stat
de protecție a mediului în anul 2001, categorii de cheltuieli
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Cabinete medicale
asistență medicală primară, acordare în anul 2001, contract-cadru, condiții
L. nr.145/1997
O.G. nr.124/1998
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

din administrarea unor instituții publice, contract pentru furnizare de servicii medicale la dispoziția medicilor și personalului sanitar
L. nr.145/1997
H.G. nr.443/1998

și stomatologice, asigurare asistență medicală
pentru preșcolari, elevi și studenți
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)
vezi:  Unități sanitare publice
vezi:  Asistență medicală
vezi:  Asigurări sociale de sănătate

Carnet de asigurat
contravaloare, decontare, modalitate de organizare și deținere a evidenței și procedura de atribuire
L. nr.145/1997
O. nr.43/2000   (C.N.A.S.)

și vignete, distribuire cu titlu gratuit
L. nr.145/1997
O. nr.43/2000   (C.N.A.S.)

Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
decontare servicii medicale spitalicești, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.557/2001   (C.N.A.S.)

Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor
înființare
L. nr.145/1997
O.U.G. nr.41/1998

decontare servicii medicale spitalicești, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.557/2001   (C.N.A.S.)

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
organizare, funcționare, Statut
L. nr.145/1997
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)

arbitraj, activitate, regulament
L. nr.145/1997
O. nr.3.003C/1999   (M.J.)

contract-cadru, condiții de acordare a asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

taxe arbitrale
L. nr.145/1997
O. nr.3.003C/1999   (M.J.)
vezi:  Medicamente
vezi:  Fondul de asigurări sociale de sănătate

Case de asigurări de sănătate
funcționare
L. nr.145/1997

Casa Națională de Asigurări de Sănătate, statut
L. nr.145/1997
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)

criterii de selecție a furnizorilor de servicii ambulatorii de laborator
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.599/470/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

decontare în cadrul contractelor încheiate pentru servicii spitalicești
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.557/2001   (C.N.A.S.)

Centre de sănătate
servicii medicale în anul 2001, asigurare, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Colegiul Medicilor din România
atribuții în domeniul asigurărilor sociale de sănătate
L. nr.145/1997

Consilii locale și județene
comunicarea numărului de persoane din familiile beneficiare de ajutor social
L. nr.145/1997

Contracte-cadru
condiții acordare asistență medicală în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
asistență medicală ambulatorie
L. nr.74/1995
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.245/2001

asistență medicală primară
L. nr.74/1995
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.244/2001

Convenții civile
angajator, plata contribuției pentru asigurări sociale de sănătate
L. nr.145/1997

Cooperația meșteșugărească
contribuție, asigurări sociale de sănătate
L. nr.145/1997

Copii
asigurare socială de sănătate fără plata contribuției, condiții
L. nr.145/1997

asistență medicală, serviciu medical profilactic, imunizări, examen de bilanț
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

din grădinițe și elevi din școli, asistență medicală și stomatologică, asigurare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Creanțe bugetare
la Fondul inițial de asigurări sociale de sănătate și la Fondul special pentru sănătate, obligațiile persoanelor juridice în calitate de angajatori, executare
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998

Dispensare
medicale, comunale, asistență medicală în anul 2001, acordare, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

și centre de diagnostic și tratament, contract pentru furnizare de servicii medicale, la dispoziția medicilor și personalului sanitar
L. nr.145/1997

Dispozitive medicale
destinate corecturii și recuperării deficiențelor organice sau funcționale, acordare în anul 2001, contract de furnizare, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

și accesorii, domeniu, regim juridic
L. nr.145/1997
L. nr.176/2000
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
vezi:  Ajutoare

Elevi
asistență medicală și stomatologică, asigurare prin cabinete medicale stomatologice din unitățile de învățământ
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Evaziune fiscală
executare, creanțe bugetare
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998

Executare silită
neexecutarea obligațiilor de către persoanele juridice în calitate de angajatori privind plata datorată pentru Fondul inițial de asigurări sociale de sănătate și Fondul special de sănătate
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998

procedura de executare silită a obligațiilor datorate Fondului de asigurări de sănătate
L. nr.145/1997
O. nr.332/2001   (C.N.A.S.)

Farmacii
medicamente și produse biologice de tip uman, eliberare, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Femei
servicii medicale profilactice, supravegherea gravidei, planning familial, depistare cancer genito-mamar
L. nr.145/1997
H.G. nr.167/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
vezi:  Asigurări sociale

Fondul de asigurări sociale de sănătate
constituire
L. nr.145/1997

decontare medicamente, eliberare fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

executare creanțe
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998

înlesniri la plata obligațiilor, condiții, criterii, procedură și competență
L. nr.145/1997
O. nr.332/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.459/2001   (C.N.A.S.)

Fondul special pentru sănătate
creanțe, executare
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.768/1997   (M.S.)

Impozit pe salarii
stabilire
L. nr.92/1992
L. nr.78/1995
L. nr.80/1995
L. nr.128/1997
L. nr.145/1997
O.G. nr.22/1993

Învățământ
asistență de sănătate publică a preșcolarilor, elevilor și studenților
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Laboratoare
servicii ambulatorii de analize medicale, criterii de selectare, evaluare
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.599/470/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Liber-profesioniști
cotă aplicată veniturilor, pentru asigurări sociale de sănătate
L. nr.145/1997

profesii autorizate
medici, medicii de familie
L. nr.145/1997

Magistrați
și asimilați, precum și personal auxiliar de specialitate și membrii de familie a acestora, acordare în mod gratuit a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.409/1998

Mânăstiri
cota pentru asigurările sociale pentru sănătate
L. nr.145/1997
vezi:  Unități de cult

Medic
asistență medicală, asigurări sociale de sănătate, modalități de plată pentru specialități clinice, paraclinice și stomatologice
L. nr.74/1995
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.245/2001

prestație medicală
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

stomatolog, asistență medicală ambulatorie, listă, punctaj, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Medic de familie
asistență medicală în anul 2001, acordare, condiții
L. nr.145/1997
O.G. nr.124/1998
H.G. nr.1.244/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

cabinet medical, încheiere contracte de furnizare de servicii medicale
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

modalități de plată în asistența primară pentru asigurații înscriși pe listele proprii
L. nr.74/1995
L. nr.145/1997
H.G. nr.1.244/2001

Medicamente
finanțare cheltuieli în anul 2001, norme, aprobare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
H.G. nr.561/2001
O. nr.536/458/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

lista bolilor pentru care asigurații beneficiază în tratament ambulator de medicamente fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
H.G. nr.165/2001
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

și proteze, acordare gratuită pentru unele categorii de persoane, condiții
L. nr.145/1997
O.U.G. nr.170/1999

și produse biologice de uz uman, lista denumirilor comune internaționale (D.C.I.), de care beneficiază asigurații, în tratament ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, condiții de prescriere și decontare
L. nr.145/1997
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)

Medicina muncii
servicii de medicina muncii, organizare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.615/2001   (M.S.F.)

Militar
în activitate, asistență medicală, medicamente, concedii medicale și scutiri medicale, acordare, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.270/1999

Ministerul Sănătății și Familiei
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
L. nr.145/1997

Misiuni diplomatice și oficii consulare ale României
asigurări sociale de sănătate, facultative
L. nr.145/1997

Obști
mânăstiri, schituri, asociații agricole fără personalitate juridică, veniturile agricole impozabile
L. nr.145/1997

Pensionari
asigurări sociale de sănătate
L. nr.145/1997

talon de pensie, calitate de asigurat, asigurări sociale pentru sănătate
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Persoane cu handicap
asigurări sociale de sănătate, regim
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Persoane fizice
asigurări sociale de sănătate, calculul cotei, exceptări
L. nr.145/1997

infestate cu HIV/SIDA, finanțarea medicației, condiții
L. nr.145/1997
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.743/2000
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)

Persoane fizice/juridice
asigurări sociale de sănătate
L. nr.145/1997

Persoane juridice
asigurări sociale de sănătate, contribuție, calcul
L. nr.145/1997

Personal
asigurări de sănătate, regim juridic
L. nr.145/1997

Personal trimis în misiune în străinătate
calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate, personal, misiune permanentă
L. nr.145/1997

Produse biologice de uz uman
prescripție medicală cu sau fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)

Programe de sănătate
finanțate în anul 2001, organizare, aprobare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
H.G. nr.561/2001
O. nr.450/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.535/2001   (M.S.F.)
O. nr.536/458/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Proteze
acordare gratuită pentru unele categorii de persoane, condiții
L. nr.145/1997
O.U.G. nr.170/1999

Revoluția Română din Decembrie 1989
categorii de persoane, acordare în mod gratuit a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor, condiții
L. nr.145/1997
O.U.G. nr.170/1999

Salariați
fond de asigurări sociale de sănătate, calcul, constituire
L. nr.145/1997

Sanatorii
și preventorii, contract de furnizare de servicii medicale în anul 2001
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Sănătate
asistență medicală
contract-cadru
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

și stomatologică pentru preșcolari, elevi și studenți, asigurare, condiții
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

fond de asigurări sociale de sănătate, calcul, constituire
L. nr.145/1997

lista cuprinzând bolile pentru care beneficiază de tratament ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

materiale și medicamente specifice unor boli cronice, eliberare, decontare, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.140/2000   (C.N.A.S.)

programe de sănătate în anul 2001, execuție, raportare și control, norme, aprobare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
H.G. nr.561/2001
O. nr.536/458/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

servicii ambulatorii de laborator de analize medicale, criterii de selecție și evaluare
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.599/470/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Sănătate publică
asigurări sociale de sănătate
L. nr.145/1997

Schituri
cota pentru asigurările de sănătate
L. nr.145/1997
vezi:  Unități de cult

Securitate socială și protecție a muncii
securitate și protecție socială, drepturi
L. nr.1/1991
L. nr.61/1993
L. nr.44/1994
L. nr.67/1995
L. nr.145/1997
L. nr.19/2000
H.G. nr.1.169/2001

Servicii medicale
acordare pentru anul 2001, contract-cadru, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

spitalicești, contracte încheiate de casele de asigurări de sănătate, decontare
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.557/2001   (C.N.A.S.)

Spitale
medicină școlară, asigurare, condiții
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

nuclee de calitate, înființare în unele unități spitalicești
L. nr.145/1997
O. nr.559/874/4.017/2001   (C.N.A.S., M.S.F., C.M.R.)

prestații medicale, decontare, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.557/2001   (C.N.A.S.)

servicii medicale, acordare, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

unități sanitare, măsuri de ordin financiar
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.196/968/2000   (C.N.A.S., M.S.)

Statut
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
L. nr.145/1997
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)

Stomatologie
servicii medicale, acordare în anul 2001, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Studenți
asistență medicală și stomatologică
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Școli
de asistență medicală și stomatologică
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Tarife
exprimate în puncte pentru servicii medicale
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Titluri
Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989
drepturi
L. nr.145/1997
O.U.G. nr.170/1999

Unități sanitare și de asistență socială
măsuri de ordin financiar
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Vaccinuri
pentru imunizări prin unitățile de învățământ, cost, acoperire de la buget
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)

Văduve
de război
asistență medicală, medicamente și proteze, bilete de tratament, acordare în mod gratuit și alte drepturi
L. nr.145/1997
O.U.G. nr.170/1999

Veterani de război
asistență medicală, medicamente și proteze, bilete de tratament, acordare în mod gratuit
L. nr.145/1997
O.U.G. nr.170/1999

scutiri de la plata
contribuției pentru asigurări sociale de sănătate
L. nr.145/1997

Vignete
carnete de asigurat, atribuire gratuită
L. nr.145/1997
O. nr.43/2000   (C.N.A.S.)


Vineri, 22 octombrie 2021, 13:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.