LEGE nr.145 din 24 iulie 1997
Legea asigurărilor sociale de sănătate
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.609/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor de autorizare și funcționare a laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu (abrogat prin O. nr.119/2004)
  O. nr.233/2002 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 139/2002 privind stabilirea prețului de referință al dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, decontat de către casele de asigurări de sănătate
  O. nr.236/2002 al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea și completarea anexelor nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 și 25 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgență prespitalicești și altor tipuri de transport medical, precum și a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătății, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
  O. nr.238/2002 al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea și completarea anexelor nr. 1, 3 și 6 și introducerea anexei nr. 13 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
  O. nr.860/2002 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 510/190/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea și derularea contractelor de achiziții publice pentru medicamente și/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate
  O. nr.871/2002 al ministrului sănătății și familiei privind declararea nominală obligatorie și evidența bolnavilor de cancer (abrogat prin O. nr.2.027/2007)
  O. nr.877/2002 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asigurații beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contribuție personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate


Luni, 18 octombrie 2021, 12:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.