HOTĂRÂRE nr.84 din 6 martie 2013
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.84 din 6 martie 2013
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 136/14 mar. 2013
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul II pct. 141, pct. 15, pct. 23 lit. i), pct. 33, pct. 892, titlul III pct. 111 lit. b) liniuța a 3-a, pct. 125, pct. 126, pct. 134, pct. 1491, pct. 152 liniuța a 8-a, pct. 153, pct. 161, pct. 164, pct. 168, pct. 176, pct. 1881, pct. 209, titlul IV1 pct. 5, pct. 6, pct. 8, pct. 11, pct. 12, titlul V pct. 8 alin. (2), pct. 91, pct. 13 alin. (2), titlul VI pct. 4 alin. (8) și (12), pct. 6 alin. (10) lit. a), pct. 14 alin. (2) lit. k), pct. 144 alin. (2), pct. 162 alin. (4) și (19), pct. 18 alin. (4), pct. 20 alin. (21) primul paragraf, pct. 23 alin. (4), pct. 24 alin. (2) lit. a), pct. 251 alin. (3), pct. 43 alin. (2) lit. a), pct. 45 alin. (3) și (6), art. 46 alin. (3), art. 49 alin. (22), pct. 53 alin. (2) partea introductivă și alin. (4), pct. 53 alin. (6) lit. d), pct. 54 alin. (9) primul paragraf, pct. 54 alin. (10), pct. 61 alin. (2) și (7), pct. 61 alin. (9) lit. b), pct. 66 alin. (12), pct. 78 alin. (1), pct. 79 alin. (6), pct. 82 alin. (7), titlul VII pct. 302 alin. (1), pct. 82 alin. (2), pct. 82 alin. (22), pct. 85 alin. (9), pct. 88 alin. (7), pct. 101 alin. (1) - (5), pct. 105 alin. (2), pct. 111 alin. (18), pct. 111 alin.(30), pct. 111 alin. (44) lit. a) și b), pct. 113 subpct 113.7 alin. (8), pct. 115 alin. (8), titlul IX2 pct. 6; introduce pct. 175, pct. 761, pct. 762, pct. 975 la titlul II, pct. 73, lit. n5) și lit. n6) la pct. 68, pct. 872 - 878, liniuța a 5-a la pct. 111 lit. b), pct. 1112, pct. 1113, pct. 1271, pct. 1352, pct. 1422, pct. 1423, pct. 1492 - 14916, liniuța a 12-a la pct. 152, pct. 1851 la titlul III, pct. 31, pct. 82 - 84 la titlul V, pct. 152, alin. (4) la pct. 161,alin. (10) la pct. 18, alin. (14) și (15) la pct. 45, alin. (61) la pct. 53, alin. (31) la pct. 54, alin. (3) - (5) la pct. 801 la titlul VI, alin. (15) la pct. 302, alin. (101) - (105) la pct. 31, alin. (14) - (16) la pct. 31, alin. (21) la pct. 82, lit. e) la pct. 82 alin. (9), lit. e) la pct. 82 alin. (23), alin.(111) la pct. 108, alin. (251) la pct. 108, alin. (16) la pct. 113 subpct.113.1.1, alin. (21) la pct. 113 subpct 113.3, alin. (5) la pct. 120 subpct 120.1 la titlul VII, pct. 33-35 la titlul IX2; abrogă pct. 9, 10, 211 și 401 din titlul III, pct. 2, pct. 3 din titlul IV1, pct. 3, pct. 81 din titlul V, pct. 53 alin. (9) din titlul VI, pct. 78 alin. (5) din titlul VII, pct. 31 din titlul IX2; înlocuiește anexele nr. 35, 47, 48.1- 48.5, 49, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2 și 551 de la titlul VII
dispune republicarea
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
odata cu:
H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Luni, 08 martie 2021, 10:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.